miniatura

We Wrocławiu 16 listopada 2022 r. w siedzibie Fundacji Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji miała miejsce uroczystość wręczenia Nagrody RPO im. dra Macieja Lisa Krzysztofowi Kurowskiemu. Nagrodę wręczył Valeri Vachev, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. W uroczystości wziął udział bp Ryszard Bogusz, prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Krzysztof Kurowski jest doktorem prawa, przewodniczącym Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami. Jako życiowy cel postawił sobie realizację wolności i praw człowieka wobec osób z niepełnosprawnościami, szczególnie w zakresie ich funkcjonowania w kontaktach z instytucjami.

Jako działacz organizacji pozarządowych, ekspert w zakresie sytuacji osób z niepełnosprawnościami, autor wielu publikacji i analiz na ten temat, wytycza kierunki dla innych podążających za nim i inspiruje do działań na rzecz wysokiej jakości życia każdej osoby z niepełnosprawnością w społeczności lokalnej.

Nagroda RPO im. doktora Macieja Lisa została ustanowiona z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich dla upamiętnienia zmarłego w 2015 roku dra Macieja Lisa, pełnomocnika terenowego RPO we Wrocławiu, który aktywnie działał w stowarzyszeniach i organizacjach społecznych, powołanych z myślą o osobach z niepełnosprawnościami i ubogich. Maciej Lis był także długoletnim członkiem Konsystorza i Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

U góry (od lewej): bp Ryszard Bogusz, Krzysztof Kurowski

„Zwiastun Ewangelicki” 23/2022