miniatura

– nagrody Diakonii Polskiej 2023

Pommerscher Diakonieverein i Bożena Polak otrzymali tegorocznego „Miłosiernego Samarytanina”, nagrodę przyznawaną przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonię Polską). Ponadto wyróżniona została Agnieszka Typiak, zaś nagrodą specjalną uhonorowano Grupę „Mosty”. Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas, która odbyła się 21 października 2023 r. w prawosławnej katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie.

Pommerscher Diakonieverein e.V. jest ewangelicką organizacją non-profit, działającą na rzecz osób wykluczonych społecznie na terenie północnych Niemiec. Prowadzi liczne ośrodki stacjonarne i ambulatoryjne, a także warsztaty terapii zajęciowej dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Współpracuje z parafiami w Polsce – w Koszalinie, Słupsku i Szczecinie. Jest partnerem strategicznym Diakonii Koszalin, dzięki czemu jest możliwe zatrudnienie pracownika odpowiedzialnego za pracę diakonijną i realizowanie różnych projektów socjalnych i prospołecznych, w tym m.in. na rzecz seniorów i migrantów. W Słupsku Pommerscher Diakonieverein wsparło zakup i remont nieruchomości, w której parafia prowadzi Słupskie Centrum Diakonii i Dialogu. Przedstawiciele niemieckiej organizacji zorganizowali również we współpracy z parafią pomoc finansową i rzeczową dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie powiatu słupskiego. „Przyznając statuetkę »Miłosiernego Samarytanina« Diakonia Polska wyraża Pommerscher Diakonieverein uznanie i wdzięczność za aktywną troskę o bliźniego w potrzebie oraz budowanie i wspieranie współpracy z polskimi partnerami lokalnymi w zakresie prowadzenia działalności pomocowej” – czytamy w laudacji.

Druga laureatka Nagrody Głównej, Bożena Polak, od kilkudziesięciu lat jest zaangażowana w działalność diakonijną. Przez wiele lat inicjowała i koordynowała pracę diakonijną w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach. Współtworzyła Ewangelickie Centrum Diakonijne „Słoneczna Kraina” oraz koordynowała jego pracę. Założyła też Fundację „Jesteśmy dla Was”, której celem jest niesienie pomocy bliźniemu w potrzebie. Obie instytucje wspierały lub wspierają m.in. dzieci, seniorów, a także osoby pokrzywdzone przestępstwem, w tym przemocą domową. Bożena Polak jest także aktywna w różnych gremiach związanych z pracą pomocową. Zasiada w Radzie Diakonii Polskiej oraz w komisji diakonijnej Polskiej Rady Ekumenicznej. „Przyznając statuetkę »Miłosiernego Samarytanina« Diakonia Polska wyraża Bożenie Polak uznanie i wdzięczność za jej całkowite i bezinteresowne oddanie się w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz wsparcia osób znajdujących się w potrzebie” – napisano w laudacji.

Dzięki Agnieszce Typiak, koordynatorce Centrum Pomocy Humanitarnej w Nadarzynie, która otrzymała tegoroczne wyróżnienie, partnerzy z trzeciego sektora, w tym Diakonia Polska, mogli zapoznać się z sytuacją uchodźców przebywających w Nadarzynie, rozeznać ich potrzeby i skierować do nich taką pomoc, jaka w danym momencie była najbardziej potrzebna.

Nagrodę specjalną otrzymali wolontariusze parafii luterańskich w Sycowie i we Wrocławiu, tworzący Grupę „Mosty”. W swych działaniach charakteryzują się odwagą i wrażliwością na ludzką krzywdę pomagając osobom dotkniętym wojną w Ukrainie, organizując transporty artykułów niezbędnych do przetrwania w ekstremalnych warunkach (więcej w „Kalendarzu Ewangelickim” 2024).

Nagrody „Miłosiernego Samarytanina” Diakonia Polska przyznaje od 2007 r. w uznaniu za zaangażowanie na rzecz pracy diakonijnej, pomocy bliźniemu oraz za „samarytańskie serce”. Nagradzane są osoby lub instytucje m.in. współpracujące z Diakonią Polską, diakoniami diecezjalnymi lub parafialnymi. Oprócz Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego swoje nagrody przyznały również: Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego.

„Zwiastun Ewangelicki” 21/2023