miniatura

– ewangelicy dla Ukrainy cz. 2   Od pierwszego dnia wybuchu wojny w Ukrainie ewangelicy w różny sposób pomagają dotkniętym tym nieszczęściem ludziom. W pierwszych dniach koncentrowano się głównie na doraźnej pomocy napływającym do Polski uchodźcom. Obecne działania zmierzają do długofalowej, systemowej pomocy. Pomoc ta obejmuje zarówno Ukraińców pozostających w objętym wojną obszarze swego kraju, jak i tych, którzy zamierzają zostać na razie w Polsce lub wyjechać do innych bezpiecznych państw. Współdziałają w tym różne instytucje kościelne – polskie i zagraniczne. Z kolei działania niektórych parafii wsparły szeroko parafie partnerskie z Niemiec, Szwecji, Holandii i innych krajów. Parafie luterańskie i poszczególni parafianie, którzy początkowo na zasadzie „pospolitego ruszenia” organizowali różnego rodzaju pomoc, często[...]

miniatura

W 1. Niedzielę Pasyjną, 6 marca 2022 r., Kościół Ewangelicko-Augsburski obchodził Święto Diakonii. Z tej okazji prezes bp Ryszard Bogusz i dyrektor Wanda Falk wystosowali swoje przesłanie. Wskazali w nim na wyzwania działalności diakonijnej, szczególnie odnosząc się do sytuacji wojny w Ukrainie. „W tym roku dzień ten przypada w czasie niepewności, w sytuacji wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą, kiedy trudno jest mówić o radości świętowania jako takiej. Sytuacja zmusza ludzi do porzucenia swych domów i ucieczki w bezpieczne miejsce” – napisali Wanda Falk i bp Ryszard Bogusz. Podziękowali również wszystkim osobom zaangażowanym w prowadzenie działalności pomocowej. „Praca diakonijna nie byłaby możliwa bez setek osób – zarówno pracowników, jak i wolontariuszy parafii, placówek i komisji diakonijnych, docierających do osób w[...]

miniatura

W związku z kryzysem migracyjnym, który trwa na polsko-białoruskiej granicy, Diakonia Polska kontynuuje pomoc dla uchodźców trafiających do Polski. Przedstawiciele Diakonii Polskiej i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 26 listopada 2021 r. przekazali dary dla osób przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej. W ośrodku przebywają rodziny – około 160 osób, w tym połowę stanowią dzieci. Czekają oni na decyzję w sprawie legalizacji swego pobytu w Polsce. W ośrodku mają możliwość nauki i uczestnictwa w różnych zajęciach. Wśród przekazanych darów znalazły się m.in.: artykuły spożywcze i higieniczne, odzież i obuwie, gry dla dzieci i przybory szkolne. Kierowniczka ośrodka ppłk Małgorzata Suchodolska dziękując za przekazane dary, podkreśliła, że to bardzo potrzebna pomoc dla przebywających w ośrodku[...]

miniatura

W ramach wsparcia rzeczowego Diakonia Polska otrzymała z Niemiec 500 sztuk zimowych płaszczy i kurtek. Artykuły trafią do osób potrzebujących. Z pomysłem zorganizowania zbiórki odzieży wystąpił ks. Kuno Hauck z parafii ewangelickiej w niemieckim Fürth w Bawarii, a za kwestie logistyczne związane z przekazaniem darów dla uchodźców ze strony niemieckiej odpowiedzialny był ks. Hans-Gerhard Koch. W porozumieniu z ks. Marcinem Pyszem ubrania przyjęła parafia ewangelicka w Piszu. Transport dotarł do miejsca docelowego 19 listopada 2021 r. Ubrania trafią do Ośrodków Strzeżonych dla Cudzoziemców w Białymstoku oraz Kętrzynie. „Cieszymy się, że do Diakonii zgłaszają się osoby i instytucje, które pragną aktywnie włączać się w działania pomocowe. Tak było i tym razem! Dziś dziękujemy za kolejną inicjatywę wspierającą uchodźców na[...]

miniatura

We Wrocławiu w dniach 1–5 listopada 2021 r. odbyła się doroczna konferencja EDYN (Ecumenical Diaconal Year Network) – sieci organizacji chrześcijańskich koordynujących wolontariat. Uczestnicy dyskutowali między innymi o nowym programie Europejskiego Korpusu Solidarności, wypaleniu zawodowym, procedurach bezpieczeństwa w kontekście pandemii, a także o promocji wolontariatu. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele organizacji z Belgii, Czech, Francji, Niemiec, Norwegii, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. W imieniu gospodarza, czyli Diakonii Polskiej, gości przywitał jej prezes bp Ryszard Bogusz. Podczas wieczoru powitalnego działalność Diakonii Polskiej i sytuację w Polsce przedstawiła Ewa Wunsz, koordynatorka ds. wolontariatu i organizatorka spotkania. W wieczorze wzięli również udział wolontariusze, którzy w ramach Europejskiego Korpusu[...]

miniatura

We współpracy z ewangelickimi kapelanami Straży Granicznej Diakonia Polska przekazała 28 października 2021 r. 500 zestawów pomocowych dla osób przebywających na wschodniej granicy kraju. W 58 kartonach znalazło się 31 koców polarowych oraz 500 plecaków pomocowych dla uchodźców. Każdy plecak zawiera koc, butelkę wody, dwa batony energetyczne, opakowanie plastrów, folię termiczną i żelowy ogrzewacz do rąk. Zestawy pomocowe trafiły do wszystkich placówek Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, począwszy od Czeremchy aż po Nowy Dwór. W plecaki zaopatrzone zostały patrole, które na pierwszej linii mają kontakt z osobami znajdującymi się na granicy. „Żaden człowiek nie powinien opuszczać ani omijać drugiego człowieka, który znalazł się w trudnej życiowej sytuacji. Solidarność z drugim człowiekiem jest szczególnie ważna, gdy świat wokół nas[...]

miniatura

Międzynarodowa sieć współpracy Eurodiaconia i poseł Sławomir Piechota otrzymali tegoroczną Nagrodę Główną Miłosiernego Samarytanina, przyznawaną przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonię Polską). Wyróżniony został Zdzisław Olszak. Nagrody i wyróżnienie zostały wręczone 16 października 2021 r. w rzymskokatolickiej katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas. Eurodiaconia jest międzynarodową siecią współpracy Kościołów i chrześcijańskich organizacji pozarządowych, które poprzez podejmowane aktywności z zakresu pomocy socjalnej i opieki zdrowotnej działają na rzecz sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałają marginalizacji i wykluczeniu różnych grup społecznych. Obecnie zrzesza 54 członków z 32 krajów, w tym Diakonię Polską. Eurodiaconia uczestniczy w dyskusjach[...]

miniatura

Temat luterańskiej tożsamości skłania mnie do refleksji nie tylko nad współczesnymi wyzwaniami, ale i do głębszego spojrzenia na miniony czas. Bez tego, co minęło, nie istniałoby bowiem to, co towarzyszy nam w dniu dzisiejszym. Stawiając więc pytanie o luterańską tożsamość powracam myślami do swojej przeszłości. To właśnie w mojej rodzinnej wiejskiej społeczności, w filiale parafii kaliskiej, odnajduję pierwsze ślady tego, co ukształtowało moją tożsamość. Społeczność ewangelicka stanowiła tam niegdyś ponad 95% mieszkańców. Na początku XX wieku podjęli oni decyzję o budowie własnego kościoła. Wznieśli go w roku 1907, wykorzystując do tego własne materiały i pracę własnych rąk. Kształtowali swoją pobożność i budowali swoją luterańską tożsamość, tak ważną dla całych rodzin i całego regionu. Po niespełna[...]

miniatura

W Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie 16 lutego 2021 r. odbyła się inauguracja Skarbonki diakonijnej 2021. Hasło tegorocznej akcji brzmi Czas miłosierdzia. Ze względu na pandemię COVID-19 uroczystość miała kameralny charakter. Wzięli w niej udział jedynie przedstawiciele organizatorów akcji oraz dwójka młodych ludzi. Gości przywitał dyrektor prawosławnego Eleos ks. Doroteusz Sawicki. Zaprezentowano kilka krótkich materiałów filmowych dotyczących tematu tegorocznej akcji – miłosierdzia. Rozważanie na ten temat wygłosił prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz. „Miłosierdzie jest najbardziej charakterystyczną cechą chrześcijaństwa. Gdy miłosierdzie ma być szczere, to nie jest łatwe, bo wymaga od nas sporo czasu, emocji, empatii, oddania. Warte jest jednak swojej ceny” – przekonywał. Podczas inauguracji w sposób symboliczny[...]

miniatura

– słupski klub KAWON Słupska parafia luterańska, geograficznie patrząc, jest najbardziej na północ wysuniętą placówką Kościoła. Parafia aktywna w praktycznym zwiastowaniu zasadniczej prawdy głoszonej przez Kościół, jaką jest miłość do drugiego człowieka, szczególnie tego w potrzebie. Jedną z najważniejszych aktywności w tej dziedzinie jest współpraca z miastem w ramach prowadzenia Klubu Aktywności i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – w skrócie KAWON. Może w świadomości wielu ewangelików mieszkających w innych rejonach Polski, Słupsk i okolice wydają się obszarem, na którym ewangelików nie ma w ogóle. Historycznie patrząc od okresu Reformacji, a Pomorze stało się ewangelickie w 1534 r., do czasu zakończenia II wojny światowej wyznawcy luteranizmu czy to w Kościele staroluterskim, czy też w parafiach Kościoła unijnego stanowili[...]