miniatura

W 1. Niedzielę Pasyjną, która w tym roku przypadła 18 lutego, obchodzone jest również Święto Diakonii. Rozpoczyna się wtedy kolejna edycja ekumenicznej akcji charytatywnej Skarbonka diakonijna, która trwa do Wielkanocy. Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonia Polska) prowadzi ją już 29. raz. Od 2006 r. akcja ma charakter ekumeniczny i organizują ją również Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Hasło akcji w 2024 roku brzmi Skarbonka dobrego serca. Organizatorzy zachęcają w niej do ograniczenia w czasie pasyjnym niektórych przyjemności i złożenia zaoszczędzonych w ten sposób pieniędzy do skarbonki. Diakonia Polska tak opisuje tegoroczną akcję: „To propozycja nowoczesnej formy postu. Post jest praktyką znaną od wieków. Szczególną wartość wydaje[...]

miniatura

– Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2023 Wraz z początkiem adwentu ruszyła doroczna akcja charytatywna Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym najmłodszym. Akcja rozpoczęła się w 1. Niedzielę Adwentu, 3 grudnia 2023 r. i potrwa do Wigilii Bożego Narodzenia. W jej ramach Diakonia Polska rozprowadzi w tym roku blisko 10 tysięcy świec. Ponadto 4 tysiące świec Diakonia przekazała do Ukrainy, gdzie toczy się wojna i ludzie mierzą się z brakiem prądu. Po raz szósty akcji towarzyszy hasło „Świeca, która tworzy polską Wigilię”. Wigilijna świeca z jednej strony daje światło i ciepło, z drugiej zaś ma bogatą symbolikę – przywodzi na myśl takie wartości, jak: życie, pokój, bezpieczeństwo, jedność, nadzieja. Przypomina w ten sposób o ludziach, którzy mierzą się z życiowymi trudnościami[...]

miniatura

Doroczna konferencja EDYN (Ecumenical Diaconal Year Network) – sieci organizacji chrześcijańskich koordynujących wolontariat odbyła się w Rydze w dniach 6-10 listopada 2023 r. Dyskutowano m.in. o ekologii, promocji wolontariatu, ewaluacji programów wolontariackich, a także o wdrażaniu pomysłów w życie. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele organizacji członkowskich EDYN z Belgii, Czech, Francji, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rumunii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Jej gospodarzem była Diakonia Łotewska. Jedną z organizacji członkowskich EDYN jest Diakonia Polska, którą reprezentowała Ewa Wunsz, koordynatorka ds. wolontariatu. W ramach konferencji odbyły się prezentacje, warsztaty, dyskusje i spotkania. Uczestnicy dyskutowali o ekoteologii oraz celach zrównoważonego rozwoju. Dla wolontariuszy[...]

miniatura

– nagrody Diakonii Polskiej 2023 Pommerscher Diakonieverein i Bożena Polak otrzymali tegorocznego „Miłosiernego Samarytanina”, nagrodę przyznawaną przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonię Polską). Ponadto wyróżniona została Agnieszka Typiak, zaś nagrodą specjalną uhonorowano Grupę „Mosty”. Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas, która odbyła się 21 października 2023 r. w prawosławnej katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie. Pommerscher Diakonieverein e.V. jest ewangelicką organizacją non-profit, działającą na rzecz osób wykluczonych społecznie na terenie północnych Niemiec. Prowadzi liczne ośrodki stacjonarne i ambulatoryjne, a także warsztaty terapii zajęciowej dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Współpracuje z parafiami w Polsce – w[...]

miniatura

Diakonia Polska i Diakonie Katastrophenhilfe w Niemczech prowadzą razem projekt pomocy uchodźcom z Ukrainy, w ramach którego wspierają kilkadziesiąt parafii ewangelickich, które przyjęły uchodźców pod swój dach lub prowadzą dla nich programy integracyjne. Ponadto obie organizacje razem prowadzą program pomocy pieniężnej dla uchodźców z Ukrainy. Kursy języka polskiego, angielskiego i niemieckiego, warsztaty teatralno-artystyczne, zajęcia muzyczne, warsztaty kulinarne, poznawanie miasta i spotkania integracyjne – to niektóre z działań prowadzonych w ramach projektu pomocy uchodźcom z Ukrainy przez parafię w Słupsku. Wszystkie formy spotkań odbywały się w prowadzonym przez parafię Słupskim Centrum Diakonii i Dialogu. W ramach projektu Uczymy się od siebie parafia zorganizowała dla uchodźców z Ukrainy kursy językowe, które prowadzone były przez[...]

miniatura

Diakonia Polska kontynuuje pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Dnia 15 marca 2023 r. zostały otwarte punkty oferujące pomoc finansową w parafiach ewangelickich w Krakowie i Jaworze na Dolnym Śląsku. Kolejne zostaną otwarte w Cieszynie, Działdowie, Kaliszu, Koszalinie, Lublinie, Mrągowie, Nidzicy, Piszu, Suwałkach, Świdnicy, Wałbrzychu i Węgrowie. W ramach programu w tych czternastu miastach wsparcie otrzyma około 2,5 tys. rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Program ma na celu zaspokojenie ich podstawowych potrzeb w perspektywie krótkoterminowej. O pomoc mogą wnioskować uchodźcy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., po rosyjskiej agresji na Ukrainę, są zarejestrowani w Polsce, nigdy nie otrzymywali podobnej pomocy z jakiejkolwiek organizacji i znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Aby ubiegać się o pomoc, takie osoby powinny[...]

miniatura

W 1. Niedzielę Pasyjną – 26 lutego 2023 r. obchodziliśmy w Kościele Święto Diakonii. Rozpoczęła się wówczas 28. edycja ekumenicznej akcji charytatywnej Skarbonka diakonijna. Organizatorzy zachęcają w niej do ograniczenia niektórych swoich przyjemności i zbierania zaoszczędzonych w ten sposób funduszy do specjalnych skarbonek. Hasło akcji brzmi Czas miłosierdzia. Zarówno jej idea, jak i hasło mają szczególne znaczenie w sytuacji, w której znalazł się w ostatnich latach świat. Pandemia COVID-19 przyniosła globalne zagrożenie dla życia i zdrowia miliardów ludzi. Wojna, która toczy się w Ukrainie w wyniku agresji rosyjskiego reżimu, codziennie zabiera życie wielu osobom, stanowi też ciągłe zagrożenie ludzkiego bezpieczeństwa, niszczy domostwa i infrastrukturę, zmusza ludzi do uchodźstwa. Problemy gospodarcze, które dręczą świat, przyczyniają[...]

miniatura

W dniu 29 listopada 2022 roku w Warszawie w siedzibie Caritas zainaugurowano tegoroczną edycję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom pod hasłem „Świeca, która tworzy polską Wigilię”. Wzięli w niej udział przedstawiciele organizacji prowadzących akcję: ks. Marcin Iżycki – dyrektor Caritas Polska, Wanda Falk – dyrektor Diakonii Polskiej, ks. Doroteusz Sawicki – dyrektor Eleos, a także Martyna Kowacka, naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego, które uczestniczy w akcji z ideą Betlejemskiego Światła Pokoju. Na ekumeniczny charakter Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom zwrócił uwagę ks. Doroteusz Sawicki: „Jeśli będziemy się trochę różnić, to będziemy się dopełniać. Tak jak dłoń, która ma różne palce”. Ks. Marcin Iżycki mówił o licznych projektach pomocowych, które mogą być prowadzone dzięki zebranym funduszom w ramach akcji. Te[...]

miniatura

Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung – Diakonie Deutschland, Brot für die Welt i Diakonie Katastrophenhilfe otrzymało tegoroczną Nagrodę Główną „Miłosiernego Samarytanina”, przyznawaną przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonię Polską). Wyróżnieni zostali Ludwik Grzenkowicz ze Szczecina, Władysław Heinrich z Świdnicy, a także wolontariusze parafii ewangelickich w Cieszynie i Schwabach. Nagrodę specjalną otrzymała Heidi von Rosenberg z Dortmundu. Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas, która odbyła się 19 listopada 2022 r. w luterańskim kościele Świętej Trójcy w Warszawie. Nagrodzeni Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung – Diakonie Deutschland, czyli Ewangelickie Dzieło Diakonii i Rozwoju – Diakonia Niemiecka współpracuje z Diakonią Kościoła[...]

miniatura

Światowa Federacja Luterańska W czerwcu otwarto trzy kolejne punkty rejestracyjne programu wsparcia finansowego dla uchodźców z Ukrainy. Projekt realizowany jest przez Światową Federacją Luterańską dzięki środkom UNHCR (agenda ONZ ds. uchodźców). Na terenie diecezji katowickiej punkt mieści się w Bytomiu-Miechowicach i rozpoczął działalność 9 czerwca. Bytomski punkt zakłada udzielenie wsparcia ponad 3000 rodzinom. Centrum ma siedzibę w budynku Ciszy Syjonu przy ul. Matki Ewy 1. W otwarciu wzięli udział: prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec, koordynator projektu ze strony Światowej Federacji Luterańskiej Andrzej Kosno, koordynatorka bytomskiego punktu Katarzyna Kukucz oraz proboszcz ks. Jan Kurko. Bytom-Miechowice W diecezji warszawskiej 20 czerwca otwarto punkt pomocy w Zgierzu przy ul. Długiej 33. W spotkaniu[...]