miniatura

Diakonia Polska i Diakonie Katastrophenhilfe w Niemczech prowadzą razem projekt pomocy uchodźcom z Ukrainy, w ramach którego wspierają kilkadziesiąt parafii ewangelickich, które przyjęły uchodźców pod swój dach lub prowadzą dla nich programy integracyjne. Ponadto obie organizacje razem prowadzą program pomocy pieniężnej dla uchodźców z Ukrainy. Kursy języka polskiego, angielskiego i niemieckiego, warsztaty teatralno-artystyczne, zajęcia muzyczne, warsztaty kulinarne, poznawanie miasta i spotkania integracyjne – to niektóre z działań prowadzonych w ramach projektu pomocy uchodźcom z Ukrainy przez parafię w Słupsku. Wszystkie formy spotkań odbywały się w prowadzonym przez parafię Słupskim Centrum Diakonii i Dialogu. W ramach projektu Uczymy się od siebie parafia zorganizowała dla uchodźców z Ukrainy kursy językowe, które prowadzone były przez[...]

miniatura

Diakonia Polska kontynuuje pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Dnia 15 marca 2023 r. zostały otwarte punkty oferujące pomoc finansową w parafiach ewangelickich w Krakowie i Jaworze na Dolnym Śląsku. Kolejne zostaną otwarte w Cieszynie, Działdowie, Kaliszu, Koszalinie, Lublinie, Mrągowie, Nidzicy, Piszu, Suwałkach, Świdnicy, Wałbrzychu i Węgrowie. W ramach programu w tych czternastu miastach wsparcie otrzyma około 2,5 tys. rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Program ma na celu zaspokojenie ich podstawowych potrzeb w perspektywie krótkoterminowej. O pomoc mogą wnioskować uchodźcy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r., po rosyjskiej agresji na Ukrainę, są zarejestrowani w Polsce, nigdy nie otrzymywali podobnej pomocy z jakiejkolwiek organizacji i znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Aby ubiegać się o pomoc, takie osoby powinny[...]

miniatura

W 1. Niedzielę Pasyjną – 26 lutego 2023 r. obchodziliśmy w Kościele Święto Diakonii. Rozpoczęła się wówczas 28. edycja ekumenicznej akcji charytatywnej Skarbonka diakonijna. Organizatorzy zachęcają w niej do ograniczenia niektórych swoich przyjemności i zbierania zaoszczędzonych w ten sposób funduszy do specjalnych skarbonek. Hasło akcji brzmi Czas miłosierdzia. Zarówno jej idea, jak i hasło mają szczególne znaczenie w sytuacji, w której znalazł się w ostatnich latach świat. Pandemia COVID-19 przyniosła globalne zagrożenie dla życia i zdrowia miliardów ludzi. Wojna, która toczy się w Ukrainie w wyniku agresji rosyjskiego reżimu, codziennie zabiera życie wielu osobom, stanowi też ciągłe zagrożenie ludzkiego bezpieczeństwa, niszczy domostwa i infrastrukturę, zmusza ludzi do uchodźstwa. Problemy gospodarcze, które dręczą świat, przyczyniają[...]

miniatura

W dniu 29 listopada 2022 roku w Warszawie w siedzibie Caritas zainaugurowano tegoroczną edycję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom pod hasłem „Świeca, która tworzy polską Wigilię”. Wzięli w niej udział przedstawiciele organizacji prowadzących akcję: ks. Marcin Iżycki – dyrektor Caritas Polska, Wanda Falk – dyrektor Diakonii Polskiej, ks. Doroteusz Sawicki – dyrektor Eleos, a także Martyna Kowacka, naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego, które uczestniczy w akcji z ideą Betlejemskiego Światła Pokoju. Na ekumeniczny charakter Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom zwrócił uwagę ks. Doroteusz Sawicki: „Jeśli będziemy się trochę różnić, to będziemy się dopełniać. Tak jak dłoń, która ma różne palce”. Ks. Marcin Iżycki mówił o licznych projektach pomocowych, które mogą być prowadzone dzięki zebranym funduszom w ramach akcji. Te[...]

miniatura

Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung – Diakonie Deutschland, Brot für die Welt i Diakonie Katastrophenhilfe otrzymało tegoroczną Nagrodę Główną „Miłosiernego Samarytanina”, przyznawaną przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonię Polską). Wyróżnieni zostali Ludwik Grzenkowicz ze Szczecina, Władysław Heinrich z Świdnicy, a także wolontariusze parafii ewangelickich w Cieszynie i Schwabach. Nagrodę specjalną otrzymała Heidi von Rosenberg z Dortmundu. Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas, która odbyła się 19 listopada 2022 r. w luterańskim kościele Świętej Trójcy w Warszawie. Nagrodzeni Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung – Diakonie Deutschland, czyli Ewangelickie Dzieło Diakonii i Rozwoju – Diakonia Niemiecka współpracuje z Diakonią Kościoła[...]

miniatura

Światowa Federacja Luterańska W czerwcu otwarto trzy kolejne punkty rejestracyjne programu wsparcia finansowego dla uchodźców z Ukrainy. Projekt realizowany jest przez Światową Federacją Luterańską dzięki środkom UNHCR (agenda ONZ ds. uchodźców). Na terenie diecezji katowickiej punkt mieści się w Bytomiu-Miechowicach i rozpoczął działalność 9 czerwca. Bytomski punkt zakłada udzielenie wsparcia ponad 3000 rodzinom. Centrum ma siedzibę w budynku Ciszy Syjonu przy ul. Matki Ewy 1. W otwarciu wzięli udział: prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec, koordynator projektu ze strony Światowej Federacji Luterańskiej Andrzej Kosno, koordynatorka bytomskiego punktu Katarzyna Kukucz oraz proboszcz ks. Jan Kurko. Bytom-Miechowice W diecezji warszawskiej 20 czerwca otwarto punkt pomocy w Zgierzu przy ul. Długiej 33. W spotkaniu[...]

miniatura

W Koninie odbyło się od 23 do 26 maja 2022 r. spotkanie na zakończenie projektów wolontariackich realizowanych przez Diakonię Polską w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności (EKS). Wzięli w nim udział młodzi ludzie z Czech, Francji, Hiszpanii i Niemiec. Spotkanie prowadziła Ewa Wunsz, koordynatorka ds. wolontariatu w Diakonii Polskiej. Wolontariusze od października pracowali w Domu Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów „Nasz Dom” w Białymstoku, Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu, Fundacji Dzieci „Arka” w Warszawie, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach oraz szkole podstawowej i przedszkolu w Koninie. Wolontariusze z jednej strony podsumowali swoje projekty i czas spędzony w Polsce, z drugiej zaś poznawali Wielkopolskę: obejrzeli prezentację o tym regionie, a także odwiedzili Muzeum Okręgowe w Koninie. Przedstawiając[...]

miniatura

– ewangelicy dla Ukrainy cz. 2   Od pierwszego dnia wybuchu wojny w Ukrainie ewangelicy w różny sposób pomagają dotkniętym tym nieszczęściem ludziom. W pierwszych dniach koncentrowano się głównie na doraźnej pomocy napływającym do Polski uchodźcom. Obecne działania zmierzają do długofalowej, systemowej pomocy. Pomoc ta obejmuje zarówno Ukraińców pozostających w objętym wojną obszarze swego kraju, jak i tych, którzy zamierzają zostać na razie w Polsce lub wyjechać do innych bezpiecznych państw. Współdziałają w tym różne instytucje kościelne – polskie i zagraniczne. Z kolei działania niektórych parafii wsparły szeroko parafie partnerskie z Niemiec, Szwecji, Holandii i innych krajów. Parafie luterańskie i poszczególni parafianie, którzy początkowo na zasadzie „pospolitego ruszenia” organizowali różnego rodzaju pomoc, często[...]

miniatura

W 1. Niedzielę Pasyjną, 6 marca 2022 r., Kościół Ewangelicko-Augsburski obchodził Święto Diakonii. Z tej okazji prezes bp Ryszard Bogusz i dyrektor Wanda Falk wystosowali swoje przesłanie. Wskazali w nim na wyzwania działalności diakonijnej, szczególnie odnosząc się do sytuacji wojny w Ukrainie. „W tym roku dzień ten przypada w czasie niepewności, w sytuacji wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą, kiedy trudno jest mówić o radości świętowania jako takiej. Sytuacja zmusza ludzi do porzucenia swych domów i ucieczki w bezpieczne miejsce” – napisali Wanda Falk i bp Ryszard Bogusz. Podziękowali również wszystkim osobom zaangażowanym w prowadzenie działalności pomocowej. „Praca diakonijna nie byłaby możliwa bez setek osób – zarówno pracowników, jak i wolontariuszy parafii, placówek i komisji diakonijnych, docierających do osób w[...]

miniatura

W związku z kryzysem migracyjnym, który trwa na polsko-białoruskiej granicy, Diakonia Polska kontynuuje pomoc dla uchodźców trafiających do Polski. Przedstawiciele Diakonii Polskiej i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 26 listopada 2021 r. przekazali dary dla osób przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej. W ośrodku przebywają rodziny – około 160 osób, w tym połowę stanowią dzieci. Czekają oni na decyzję w sprawie legalizacji swego pobytu w Polsce. W ośrodku mają możliwość nauki i uczestnictwa w różnych zajęciach. Wśród przekazanych darów znalazły się m.in.: artykuły spożywcze i higieniczne, odzież i obuwie, gry dla dzieci i przybory szkolne. Kierowniczka ośrodka ppłk Małgorzata Suchodolska dziękując za przekazane dary, podkreśliła, że to bardzo potrzebna pomoc dla przebywających w ośrodku[...]