miniatura

Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung – Diakonie Deutschland, Brot für die Welt i Diakonie Katastrophenhilfe otrzymało tegoroczną Nagrodę Główną „Miłosiernego Samarytanina”, przyznawaną przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonię Polską). Wyróżnieni zostali Ludwik Grzenkowicz ze Szczecina, Władysław Heinrich z Świdnicy, a także wolontariusze parafii ewangelickich w Cieszynie i Schwabach. Nagrodę specjalną otrzymała Heidi von Rosenberg z Dortmundu.

Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas, która odbyła się 19 listopada 2022 r. w luterańskim kościele Świętej Trójcy w Warszawie.

Nagrodzeni

Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung – Diakonie Deutschland, czyli Ewangelickie Dzieło Diakonii i Rozwoju – Diakonia Niemiecka współpracuje z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego od początku jej działalności. Wspierało ją w tworzeniu struktur i dokształcaniu kadr, a także w prowadzeniu projektów pomocowych. W 2009 r. podpisano list intencyjny o współpracy Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Brot für die Welt (Chleb dla Świata). „W czasie obecnego kryzysu uchodźczego, wywołanego zbrojną agresją Rosji na Ukrainę, Diakonia Polska ściśle współpracuje z Diakonie Katastrophenhilfe (Diakonia – pomoc w sytuacjach katastrof), dzięki czemu możliwe jest realizowanie kilkudziesięciu projektów, w ramach których uchodźcom oferowane są zakwaterowanie, wsparcie finansowe i programy integracyjne” – powiedział w laudacji prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego bp Ryszard Bogusz.

Wyróżnieni

Przyznano też trzy wyróżnienia. Ludwik Grzenkowicz jest asystentem diakonijnmy w szczecińskiej parafii luterańskiej. Jako wolontariusz Hospicjum św. Jana w Szczecinie systematycznie odwiedza seniorów, pomaga im w pielęgnacji, towarzyszy w wizytach u lekarza, pomaga w zorganizowaniu pobytu w szpitalu lub placówce opiekuńczej. Działa też na rzecz aktywizacji osób 60+ prowadząc zajęcia dla grup.

Władysław Heinrich jako wolontariusz w parafialnej stacji diakonijnej z otwartością, wielkim sercem, cierpliwością i życzliwością wspiera osoby potrzebujące, które zgłaszają się po pomoc. Z kolei wolontariusze parafii luterańskich w Cieszynie i w Schwabach w Niemczech od lutego wspólnie niosą pomoc osobom poszkodowanym przez wojnę w Ukrainie. Zebraną pomoc rzeczową najpierw kierowali na granicę i do centrów recepcyjnych. Potem utworzyli dla uchodźców punkt wydawania pomocy rzeczowej w Cieszynie. Wspierają uchodźców w Cieszynie i Istebnej. Przygotowali też transporty medyczne do Ukrainy.

Nagroda specjalna

Laureatka nagrody specjalnej, Heidi von Rosenberg, od lat 90. ub. wieku wspiera szpitale i parafie w województwie warmińsko-mazurskim. Organizuje transporty sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, przygotowuje i przekazuje paczki świąteczne dla dzieci i seniorów. Współtworzyła i wyposażała stacje socjalne na tym terenie.

Podczas gali swoje nagrody wręczyły również organizacje charytatywne innych Kościołów: Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Podczas gali wystąpił duet wokalno-taneczny Duo Performance.


Nagroda „Miłosiernego Samarytanina” przyznawana jest od 2007 roku za zaangażowanie na rzecz pracy diakonijnej, pomocy bliźniemu oraz za „samarytańskie serce”. Nagradzane są osoby lub instytucje współpracujące z Diakonią Polską, diakoniami diecezjalnymi lub parafialnymi. Laureaci Nagrody Głównej otrzymują statuetkę „Miłosiernego Samarytanina”.

„Zwiastun Ewangelicki” 23/2022