miniatura

– wręczono Nagrodę Kościoła im. Królewny Anny Wazówny

We Wrocławiu 21 października 2023 roku w Starym Ratuszu odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP im. Królewny Anny Wazówny. Tegorocznymi laureatami zostali ks. dr Martin Junge i dr hab. Piotr Oszczanowski. Obaj nagrodzeni otrzymali porcelanową statuetkę zatytułowaną „Razem” autorstwa rzeźbiarza i malarza Lubomira Tomaszewskiego. Uroczystość odbyła się w ramach dziesiątej edycji Festiwalu Kultury Protestanckiej we Wrocławiu i w ramach obchodów 500 lat Reformacji w tym mieście (więcej o wydarzeniu w kolejnym numerze „Zwiastuna Ewangelickiego”).

Zebranych powitali biskup diecezji wrocławskiej Waldemar Pytel i prezydent miasta Jacek Sutryk, który wskazał na wkład ewangelików w historię i teraźniejszość miasta. Biskup Kościoła Jerzy Samiec przypomniał pierwszą wizytę w Polsce ks. Martina Junge jako sekretarza generalnego ŚFL i podkreślił jego zaangażowanie oraz otwartość względem polskich luteran.

Były sekretarz generalny ŚFL ks. dr Martin Junge został uhonorowany za wsparcie oraz inspirowanie do zorganizowania XIII Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie. W laudacji, którą odczytał wiceprezes synodu dr hab. Jerzy Sojka, podkreślono również jego służbę dla globalnej wspólnoty luterańskiej, w tym jego determinację, oddanie i wizję, które przyczyniły się do rozwoju ŚFL.

Ks. dr Martin Junge w swoim przemówieniu poruszył problem obecnej sytuacji na świecie, zwłaszcza w kontekście przemocy i okrucieństwa, które mają miejsce na Bliskim Wschodzie oraz w Ukrainie. Apelował, aby przeciwdziałać pogardzie, mowie nienawiści i toksycznym relacjom, któ-re prowadzą do konfliktów. Chrześcijanie mogą odnaleźć nadzieję w Słowie Bożym, które rzuca światło na ciemności. Zachęcił zebranych do stawania się posłańcami pokoju i nadziei, do działania dla dobra wspólnej przyszłości.

Nagrodą uhonorowano też dra hab. Piotra Oszczanowskiego, wybitnego historyka sztuki, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego w uznaniu za jego pracę i zaangażowanie w rozpowszechnianie wiedzy o ewangelickim dorobku kulturowym oraz działaniach na rzecz ratowania luterańskiego dziedzictwa, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska. Odczytując laudację bp Waldemar Pytel przypomniał, że laureat przez ostatnie dziesięć lat jako dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu inicjował wydarzenia promujące sztukę i historię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Jego prace naukowe oraz organizowane wystawy czy lekcje muzealne przyczyniły się do upowszechniania wiedzy o Reformacji i luterańskiej spuściźnie.

Dr hab. Piotr Oszczanowski wygłosił wykład pod tytułem: Tożsamość – 500 lat Reformacji we Wrocławiu, w którym wskazał na dzieła sztuki dokumentujące tożsamość luterańską miasta, w tym obrazy Lutra oraz Melanchtona namalowane przez Cranachów i znajdujące się w kościele św. Elżbiety, drugim historycznie kościele ewangelickim w mieście. Przypomniał także najwybitniejszego reformatora wrocławskiego Jana Hessa.

Podczas uroczystości pozdrowienia przekazali bp Tobias Bilz (Kościół Ewangelicko-Luterański Saksonii) oraz generalna superintendenta okręgu Görlitz ks. Theresa Rinecker.

Nagroda Kościoła im. Królewny Anny Wazówny została przyznana po raz siódmy.

Nagroda im. Królewny Anny Wazówny przyznawana jest osobom i organizacjom z Polski i zagranicy szczególnie zasłużonym dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Celem nagrody jest uhonorowanie tych, którzy poprzez zaangażowanie swojego wolnego czasu, umiejętności i środków dają świadectwo swojej wiary lub działają na rzecz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, kierując się chrześcijańską miłością, która nie zna granic. Nagroda promuje i inspiruje także działania służące nawiązywaniu i pogłębieniu współpracy międzynarodowej.

„Zwiastun Ewangelicki” 21/2023