miniatura

Kontynuujemy prezentację Zgromadzeń Ogólnych ŚFL. Są one, jak zapisano w statucie, „najwyższym organem Światowej Federacji Luterańskiej”. Podsumowują poprzedzający okres działania i wyznaczają kierunek pracy zrzeszonych w federacji Kościołów luterańskich na całym świecie. Zgromadzenia Ogólne odbywają się zwykle co 6 lat. Od momentu założenia federacji odbyło się ich 12. W tym roku gremium to obradować będzie po raz trzynasty, a miejscem spotkania delegatów będzie Kraków. Z tej okazji w kolejnych numerach będziemy prezentować wszystkie Zgromadzenia Ogólne. Delegacja z Indii Delegacja z USA Delegacja z Islandii Centrum dokumentacyjne Codzienne obrady plenarne Obrady kobiet Obrady młodych Chór Oficjalna ekipa filmowa Stołówka „Zwiastun Ewangelicki”[...]

miniatura

Zgromadzenie Ogólne ŚFL to, jak zapisano w jej statucie, „najwyższy organ Światowej Federacji Luterańskiej”. Podsumowuje ono poprzedzający okres działania i wyznacza kierunek pracy zrzeszonych w federacji Kościołów luterańskich na całym świecie. Zgromadzenia Ogólne obywają się zwykle co 6 lat. Od momentu założenia federacji odbyło się ich 12. W tym roku obradować będzie po raz trzynasty, a miejscem spotkania delegatów będzie Kraków. Z tej okazji w kolejnych numerach będziemy prezentować wszystkie Zgromadzenia Ogólne. Szczególnie warto zwrócić uwagę na tematy poszczególnych spotkań. Ich sformułowanie poprzedza zawsze długi proces, w którym uczestniczą przedstawiciele wszystkich siedmiu regionów ŚFL. „Hasło zgromadzenia ma w założeniu opisywać w krótkich słowach rzeczywistość Kościołów, względnie dominujące w niej na danym etapie[...]

miniatura

– rozmowa z ks. Siv Limstrand z parafii na północnym krańcu świata Proszę opowiedzieć nam o swoim powołaniu i osobistej drodze do ordynacji. Już jako nastolatka zaangażowałam się w pracę młodzieżową Kościoła Norwegii, później studiowałam teologię na Uniwersytecie w Oslo. Dorastałam w Bodø w północnej Norwegii, gdzie ludzie są dużo bardziej otwarci na religię niż na zachodnim wybrzeżu w Trondheim, gdzie pracowałam jako wolontariuszka. Moja mama pochodziła z rodziny rybackiej, a mój ojciec jako pierwszy w rodzinie poszedł na studia. Mój dziadek ze strony ojca był pobożnym chrześcijaninem, a oboje rodzice odebrali bardzo tradycyjne wychowanie, ale wspierali moją decyzję z początku lat 80., aby przygotować się do ordynacji. Poczułam, że naprawdę mogę coś zmienić, gdy zaczęłam zgłębiać trudne tematy związane z tożsamością i[...]

miniatura

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce od początku wojny w Ukrainie czynnie włączył się w pomoc osobom szukającym za granicą schronienia i wsparcia. Ponadto dzięki współpracy oraz finansowemu wsparciu Światowej Federacji Luterańskiej parafie i inne organizacje związane z Kościołem realizują 16 projektów pomocowych na kwotę ponad 500 tys. euro. Projekty ukierunkowane są na pomoc w zorganizowaniu codziennego życia, integracji z lokalną społecznością oraz przywróceniu poczucia bezpieczeństwa. Obejmują głównie: naukę języka polskiego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wsparcie nauki dzieci i młodzieży, pomoc psychologiczną, ale także koncerty, pikniki i warsztaty – sprzyjające wzajemnemu poznaniu. Ważnym celem tych działań jest przywrócenie godności i poczucia sprawczości tym, którzy stracili całe dotychczasowe życie.  Więcej na[...]

miniatura

Luteranie na COP27 Przedstawiciele Światowej Federacji Luterańskiej uczestniczyli w szczycie klimatycznym ONZ (COP27) w Sharm el-Sheikh w Egipcie w dniach 6-18 listopada 2022 r. Delegacja liczyła 40 osób, a 8 z nich osobiście uczestniczyło w konferencji. Większą część delegacji stanowili młodzi ludzie. Śledzili negocjacje rządowe, uczestniczyli w marszach oraz zabierali głos w licznych spotkaniach towarzyszących i dyskusjach panelowych, często we współpracy z innymi organizacjami wyznaniowymi lub młodzieżowymi. Zaangażowanie to jest konsekwencją skupiania się wspólnoty na wzmacnianiu działań i rzecznictwa na rzecz klimatu. Podczas COP27 ustanowiono fundusz mający na celu przeciwdziałanie stratom i szkodom spowodowanym klimatem. Udało się to po wielu latach walki o międzynarodowe wsparcie dla społeczności dotkniętych skutkami zmiany klimatu, które[...]

miniatura

W dniach 15-16 listopada 2022 r. obradował w Krakowie Komitet Wykonawczy Światowej Federacji Luterańskiej. Wybór miejsca spotkania nie był przypadkowy, gdyż wiązał się z przygotowaniami do XIII Zgromadzenia Ogólnego ŚFL, które we wrześniu 2023 r. odbędzie się w tym mieście. Komitet obradował w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa, która mieści się w pałacu Wielopolskich. W trakcie pobytu komitetu w Krakowie obecni byli też zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp Jerzy Samiec oraz koordynator ds. międzynarodowych Anna Wrzesińska. W Krakowie gościła także Kristen Opalinski, która zaprojektowała logo przyszłorocznego zgromadzenia i odpowiada za przygotowanie identyfikacji wizualnej spotkania. Obrady otworzył prezydent ŚFL abp Panti Filibus Musa, a zebranych powitał w Polsce bp Jerzy Samiec. Dyskutowano m.in. na temat działań pomocowych[...]

miniatura

W dniach 7-10 listopada 2022 r. gościły w Warszawie przedstawicielki Wydziału Teologii, Misji i Sprawiedliwości Światowej Federacji Luterańskiej. Rebekka Meissner oraz Anna Srokowska-Bricout koordynują realizację projektów pomocowych dla uchodźców z Ukrainy w Polsce oraz w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Delegacji z Genewy w trakcie wizyty w naszym kraju towarzyszył biskup Kościoła Jerzy Samiec oraz koordynatorka ds. projektów Monika Buczek. Napięty plan wizyty uwzględniał tylko część działań Kościoła na rzecz Ukrainy, nie sposób było bowiem w ciągu kilku dni przedstawić wszystkich projektów, jakie podejmują parafie i Kościół, by wesprzeć osoby uciekające przed wojną w Ukrainie. Goście rozpoczęli wizytę od spotkania w Warszawie w biurze Fundacji LWF (powołanej przez Światową Federację Luterańską, czyli w j. ang. Luteran World[...]

miniatura

W Krakowie dnia 3 listopada 2022 r. Urząd Miasta Krakowa, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce i Fundacja LWF w Polsce, we współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska rozpoczęły dystrybucję żywności i artykułów higienicznych o łącznej wartości 1 490 000 zł przeznaczonych dla ukraińskich uchodźców w mieście. Współpraca ta jest przykładem działań podmiotów krajowych i lokalnych w odpowiedzi na kryzys humanitarny związany z wojną w Ukrainie. W spotkaniu ze strony parafii uczestniczył proboszcz ks. Łukasz Ostruszka oraz kurator parafii Joanna Godfrejów. Produkty będą wydawane w dwóch punktach w Krakowie. To również kolejny wkład społeczności ewangelickiej w pomoc uchodźcom. Aby wspierać ukraińskich uchodźców Wydział Służby Światu ŚFL utworzył biuro i na gruncie polskim rozszerzył działalność jako Fundacja LWF[...]

miniatura

– rozmowa z ks. Lilaną Kasper, dyrektorką wykonawczą Wspólnoty Luterańskiej w Afryce Południowej (LUCSA) Jak praca kapelanki policji przygotowała Księdza do stanowiska dyrektorki wykonawczej LUCSA? Po 1994 roku (gdy w RPA w wyborach zwyciężył Afrykański Kongres Narodowy – przyp. red.) rząd zmienił retorykę i zamiast o oddziałach policji zaczął mówić o służbie policyjnej. Byłam wówczas wykładowczynią w Luterańskim Instytucie Teologicznym w Pietermaritzburgu, ale Kościół Ewangelicko-Luterański w Afryce Południowej, ze względu na pewne wyzwania, zdecydował się zamknąć ten instytut. W tym czasie Służba Policji Południowej Afryki (SAPS) ogłaszała wakaty dla pełnoetatowych kapelanów. Zgłosiłam się i zostałam przyjęta. Stanowisko to okazało się jednym z moich najważniejszych doświadczeń duszpasterskich. Byłam odpowiedzialna za[...]

miniatura

– rozmowa z ks. dr. Samuelem Dawai, sekretarzem ŚFL ds. Afryki Proszę opowiedzieć nam o swoim wychowaniu religijnym i duchowym. Moi rodzice przyjęli wiarę chrześcijańską jako ludzie dorośli. Mój ojciec służył jako diakon i opiekował się małymi parafiami w Kościele. Ale to moja mama nauczyła nas modlić się. Uformowały mnie także spotkania parafialne, takie jak szkółka niedzielna, grupy młodzieżowe, grupy biblijne i ewangelizacje w tych wsiach, w których nie było kościoła. Dorastałem częściowo na wsi, a częściowo w mieście. Na wsiach wszyscy są religijni, co oznacza, że ​​rytm życia wyznacza połączenie tradycji afrykańskiej z duchowością. To afrykańskie środowisko duchowe ukształtowało nas tak samo jak chrześcijaństwo i jest wciąż w nas żywe. Praktyka religijna i rytm życia religijnego ukształtowały nas. Do tego należały[...]