miniatura

– wręczono Nagrodę Kościoła im. Królewny Anny Wazówny We Wrocławiu 21 października 2023 roku w Starym Ratuszu odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP im. Królewny Anny Wazówny. Tegorocznymi laureatami zostali ks. dr Martin Junge i dr hab. Piotr Oszczanowski. Obaj nagrodzeni otrzymali porcelanową statuetkę zatytułowaną „Razem” autorstwa rzeźbiarza i malarza Lubomira Tomaszewskiego. Uroczystość odbyła się w ramach dziesiątej edycji Festiwalu Kultury Protestanckiej we Wrocławiu i w ramach obchodów 500 lat Reformacji w tym mieście (więcej o wydarzeniu w kolejnym numerze „Zwiastuna Ewangelickiego”). Zebranych powitali biskup diecezji wrocławskiej Waldemar Pytel i prezydent miasta Jacek Sutryk, który wskazał na wkład ewangelików w historię i teraźniejszość miasta. Biskup Kościoła Jerzy Samiec[...]

miniatura

Tuż przed rozpoczęciem obrad XIII Zgromadzenia Ogólnego ŚFL odbyły się w różnych miejscach w Polsce trzy spotkania przygotowawcze: kobiet, młodzieży i – po raz pierwszy – mężczyzn. Głównym ich celem było wypracowanie przesłania skierowanego do delegatów. Wisła-Malinka – młodzież Ponad 100 uczestników ze wszystkich siedmiu regionów Światowej Federacji Luterańskiej spotkało się w dniach 7-11 września 2023 roku w parafii w Wiśle-Malince na Przedzgromadzeniu Młodzieży ŚFL. Młodzież z całego świata dyskutowała o ważnych dla siebie tematach, przedstawiając je z różnych perspektyw. Rozpoczęto nabożeństwem z Komunią Świętą. W program spotkania i procedury uczestników wprowadziła Savanna Sullivan. Zachęcała także uczestników do zastanowienia się nad znaczeniem kultury i komunikacji międzykulturowej w globalnej współpracy[...]

miniatura

– Ogólnopolska Konferencja Duchownych Tradycyjnie po zakończeniu roku szkolnego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Duchownych (OKD). Tym razem duchowni przyjechali do Wrocławia, gdzie obradowali od 26 do 28 czerwca 2023 roku w obiektach parafii Opatrzności Bożej ze szczególnym wykorzystaniem kompleksu Kamienicy pod Aniołami. Temat konferencji Tematem tegorocznej konferencji była rzeczywistość służby i pracy osób ordynowanych. Duchowni pracowali w grupach, jak i dzielili się na plenum tym, co uważają za problemy, szanse, wyzwania i możliwości służby Słowa w XXI wieku. Pomocą w uporządkowaniu rzeczywistości był model analizy systemu pracy, stosowany w superwizji – poradnictwie w służbie i pracy zawodowej. W ramach tego modelu wyróżnia się osobę pełniącą urząd, charakter pełnionej roli, zadania i pracę z ludźmi, kontekst instytucjonalny i[...]

miniatura

Nową książkę Wydawnictwa Augustana zaprezentowano 27 maja 2022 roku we Wrocławiu. Autorem Okruchów życia jest Henryk Dominik, długoletni felietonista „Zwiastuna Ewangelickiego” i swego czasu pracownik wydawnictwa, który mieszka obecnie w stolicy Dolnego Śląska. Książka wskrzesza ważne dla autora fakty i osoby oraz refleksje z nimi związane. Przypomina sprawy ważne, może tylko w ułamku życia, po których jednak pozostał w pamięci niezatarty ślad. W trakcie nabożeństwa w kościele Opatrzności Bożej proboszcz parafii ks. Marcin Orawski w imieniu swoim i parafian pogratulował autorowi, składając również urodzinowe życzenia z okazji minionej w 2021 roku 90. rocznicy urodzin. Z powodu pandemicznych ograniczeń nie można było jej wtedy świętować w parafialnym gronie. Proboszcz podkreślił jego zaangażowanie w życie parafii: przez wiele lat[...]

miniatura

– Kościół i projekty wolontariatu   Czy Kościół ma coś wspólnego z projektami wolontariatu? Odpowiedź na to pytanie jest prosta: zarówno Kościoły, jak i wolontariusze stawiają sobie za cel opiekę nad osobami potrzebującymi pomocy. Dlatego Kościoły współpracują z międzynarodowymi programami wolontariatu, aby umożliwić młodym ludziom zaangażowanie się w taką działalność społeczną. W roku 2015 Marina Los z parafii w Charkowie z działającego w Ukrainie Niemieckiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego przyjechała do Wrocławia, aby służyć Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej swoim doświadczeniem. Jej zadaniem była pomoc w zorganizowaniu wolontariatu w parafii. Po przejściu odpowiednich procedur parafia została wpisana do rejestru organizacji zaangażowanych w programy wolontariackie, stworzonego przez Komisję Unii[...]

miniatura

W maju zostały otwarte trzy z sześciu punktów rejestracyjnych programu wsparcia finansowego dla uchodźców z Ukrainy realizowany przez Światową Federację Luterańską (ŚFL) na zlecenie i ze środków UNHCR (agenda ONZ ds. uchodźców). Punkty te będą miał za zadanie zarejestrować i następnie monitorować wypłacanie pomocy finansowej dla rodzin z Ukrainy. Według danych UNHCR od początku agresji Rosji na Ukrainę kraj ten opuściło 6,31 mln osób, z czego prawie 3,5 mln przybyło do Polski. Dlatego Wydział Służby Światu ŚFL (LWF World Service) zdecydował, że w Polsce będzie sześć punktów doraźnej pomocy finansowej, co zapewni wsparcie najbardziej potrzebującym uchodźcom przez najbliższe trzy miesiące. Osoby i rodziny będą mogły zarejestrować się w jednym z ośrodków, co umożliwi im wypłacanie gotówki w bankach na terenie całego kraju. Centra[...]

miniatura

W kościele w Ustroniu 1 stycznia 2021 roku po nabożeństwie odbył się tradycyjny, noworoczny koncert organowy. Na organach grał Daniel Strządała, a koncert prowadził ks. Dariusz Lerch. W Święto Epifanii 6 stycznia 2021 roku w kościele Jezusowym w Cieszynie odbyło się Nabożeństwo dziewięciu czytań i kolęd. We wspólnym śpiewie uczestników w kościele oraz oglądających transmisję prowadził Wyższobramski Chór Kameralny pod dyr. Piotra Sikory oraz organista Wojciech Wantulok. Nabożeństwo dziewięciu czytań i kolęd po raz kolejny zorganizowano w kościele Krzysztofa we Wrocławiu 6 stycznia 2021 r. Ze względu na obostrzenia uczestniczyło w nim ok. 20 osób, a całość prowadził proboszcz ks. Andrzej Fober. W Pile ukazała się pierwsza, debiutancka płyta chór ewangelickiego im. Oskara Kolberga pt. Śpiewajmy. Na[...]

miniatura

  Przeżywamy wszyscy bardzo trudny czas i jednocześnie wielką lekcję pokory. Wszyscy, to znaczy: nasze rodziny, służba zdrowia, instytucje państwowe, kulturalne i nasza parafia, z którą od lat jestem związany. Jeszcze w styczniu nasze życie przebiegało normalnie – spotkania rodzinne, ekumeniczne, niedzielne nabożeństwa... I nagle wszystko się zmieniło. Świat, Europa, także nasz kraj – walczą z pandemią koronawirusa. Patrzymy z niepokojem w przyszłość, obawiamy się o zdrowie nasze i naszych bliskich. Przez lata żyliśmy w przekonaniu, że przynajmniej ze strony jakichś tam bakterii czy wirusów nic nam już nie zagraża. Przecież żyjemy w XXI wieku! Jakże się myliliśmy. Ten wirus zabrał bowiem wielu ludziom satysfakcję płynącą z przekonania o wszechpotędze naszego ludzkiego rozumu i u wielu wzbudził uzasadniony lek. Nadszedł czas[...]