miniatura

– Ogólnopolska Konferencja Duchownych

Tradycyjnie po zakończeniu roku szkolnego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Duchownych (OKD). Tym razem duchowni przyjechali do Wrocławia, gdzie obradowali od 26 do 28 czerwca 2023 roku w obiektach parafii Opatrzności Bożej ze szczególnym wykorzystaniem kompleksu Kamienicy pod Aniołami.

Temat konferencji

Tematem tegorocznej konferencji była rzeczywistość służby i pracy osób ordynowanych. Duchowni pracowali w grupach, jak i dzielili się na plenum tym, co uważają za problemy, szanse, wyzwania i możliwości służby Słowa w XXI wieku. Pomocą w uporządkowaniu rzeczywistości był model analizy systemu pracy, stosowany w superwizji – poradnictwie w służbie i pracy zawodowej. W ramach tego modelu wyróżnia się osobę pełniącą urząd, charakter pełnionej roli, zadania i pracę z ludźmi, kontekst instytucjonalny i społeczny oraz współpracę w grupie zawodowej.

Dla wielu osób jednym z powodów podjęcia studiów teologicznych i służby w Kościele był przykład konkretnych duchownych i osób zaangażowanych we wspólnocie. Praktyczny wymiar służby często zawiera w sobie bardzo wiele zadań i wyzwań. Mają one charakter administracyjny, zarządczy i zbyt łatwo mogą zająć miejsce zadań duszpasterskich – to stanowi wyzwanie, które ma istotne konsekwencje dla życia parafii. Na poziomie jednostki służba duchownego wymaga wysokich umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych, organizacyjnych i uwzględnienia czasu na odpoczynek i czas dla rodziny. Służąc zarówno w święta, jak i w dni robocze – większość spotkań odbywa się przecież popołudniami lub wieczorem – można zaniedbać potrzeby najbliższych.

Gdy spojrzeć na zadania i najważniejsze z nich – pracę z ludźmi, to duchowni są konfrontowani z ogromną liczbą ról i zadań, z których wielu często nie widać, i z tego względu parafianom może wydawać się, że bycie duchownym to nabożeństwo w niedzielę i ewentualnie lekcje religii. Prowadzenie spotkań z grupami od przedszkolaków po seniorów, organizacja życia nabożeństwowego, spotkań parafialnych, pełnienie ról szefa, często prezesa rady parafialnej, katechety, administratora – to wszystko jest niemałym wyzwaniem. Wtedy wspaniałym doświadczeniem jest wsparcie modlitewne i zaangażowanie ze strony parafian.

W kontekście instytucji i społeczeństwa rodzą się pytania o następujące w Polsce różnorodne zmiany – konwersje na luteranizm, zmniejszanie się liczby uczestników nabożeństw, organizacja transmisji w Internecie i wyzwanie tworzenia wspólnoty ludzi. Do tego dochodzi jeszcze wyjście naprzeciw problemom społecznym, środowiskowym, jak i pytanie o model życia parafii, gdy zmniejszać się będzie liczba osób ordynowanych. Relacje w grupie zawodowej duchownych dają wiele przykładów wzajemnego wsparcia i pomocy. Istnieje też i rywalizacja, na przykład w sytuacji kandydowania na proboszcza parafii.

Podsumowując, tegoroczne OKD było możliwością przyjrzenia się temu, z czym się mierzy grupa duchownych oraz jakie szanse i możliwości się przed nią otwierają. W kontekście roku 2024 – Roku nadziei – wybrzmiało zaufanie w Boga, który może stworzyć nowe serce, o czym przypomina prorok Ezechiel (por. Ez 36) i uciszyć nawet największą burzę, co opisuje ewangelista Marek (por. Mk 4).

Nabożeństwa, modlitwy, studia biblijne i film

Czas konferencji to także nabożeństwa, modlitwy i studia biblijne. Na zakończenie poniedziałkowych dyskusji wieczorne rozmyślanie i modlitwę przygotował ks. Marcin Podżorski z Wisły-Jawornika. Wtorkowy program rozpoczął się od nabożeństwa z Komunią Świętą w kościele Krzysztofa, który należy do drugiej wrocławskiej parafii ewangelickiej. Uczestnicy zapełnili wszystkie ławki tego zabytkowego, gotyckiego kościoła. Nabożeństwo przygotowali i prowadzili duchowni diecezji wrocławskiej: bp Waldemar Pytel, który wygłosił kazanie, ks. Karol Długosz – miejscowy proboszcz, ks. Marcin Orawski – proboszcz parafii Opatrzności Bożej i radca diecezjalny oraz ks. Izabela Sikora ze Szczecina. Na początku został poświęcony nowy ołtarz, który jest ustawiony bliżej parafian, a duchowny zwrócony jest wtedy do nich twarzą.

Studia biblijne, które odbyły się we wtorek i środę przygotowali: ks. Marek Michalik z Wisły-Czarnego i ks. Izabela Sikora. Ciekawą propozycją obu prowadzących było wykorzystanie nowych technologii. Dzięki odpowiednim aplikacjom i smartfonom słuchacze mogli czynnie uczestniczyć w studium odpowiadając na pytania. W analizę tekstu biblijnego mogli się też kreatywnie angażować korzystając z bibliologu, który jest pewną formą bibliodramy.

Podczas OKD miała miejsce też premiera filmu Oto jestem. Ten 47-minutowy dokument opowiada o pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainy w czterech parafiach Kościoła luterańskiego: Gliwicach, Golasowicach, Bytomiu-Miechowicach i Krakowie. Autorzy oddali głos z jednej strony tym, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców, jak i gościom z Ukrainy. Po projekcji dyskutowano o sytuacjach pokazanych w filmie jaki i o innych doświadczeniach związanych z problemem uchodźczym. Zastanawiano się jak można film wykorzystać na różnych spotkaniach parafialnych, aby budować zrozumienie i otwartość na problemy bliźnich. Dokument zrealizowany został przez parafię ewangelicką w Gliwicach w ramach projektu związanego z pomocą uchodźcom z Ukrainy finansowanego przez Światową Federację Luterańską.

Aktualia

Ważną częścią OKD jest środowy czas na sprawy bieżące. Bp Kościoła Jerzy Samiec przedstawił aktualne problemy i wyzwania w życiu całego Kościoła. Omówił też sprawy personalne, a szczególnie zmiany miejsca służby duchownych, co zawsze jest łatwiejsze do przeprowadzenia w okresie wakacyjnym (patrz s. 39).

Z kolei dk. Ewa Below przedstawiła nowe pomoce do lekcji religii dostępne dla katechetów przez www.religiaewangelicka.pl oraz zapowiedziała kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura” w roku szkolnym 2023/2024, w którym uczestnicy będą poznawać Ewangelię Mateusza (patrz s. 2). Inni duchowni przypomnieli o ważnych wydarzeniach zaplanowanych na najbliższe miesiące.

Ogólnopolska Konferencja Duchownych w przyszłym roku ma odbyć się w Mikołajkach.

ks. Grzegorz Olek, ks. Jerzy Below

Więcej zdjęć: bik.luteranie.pl

„Zwiastun Ewangelicki” 13-14/2023