miniatura

W maju zostały otwarte trzy z sześciu punktów rejestracyjnych programu wsparcia finansowego dla uchodźców z Ukrainy realizowany przez Światową Federację Luterańską (ŚFL) na zlecenie i ze środków UNHCR (agenda ONZ ds. uchodźców). Punkty te będą miał za zadanie zarejestrować i następnie monitorować wypłacanie pomocy finansowej dla rodzin z Ukrainy.

Według danych UNHCR od początku agresji Rosji na Ukrainę kraj ten opuściło 6,31 mln osób, z czego prawie 3,5 mln przybyło do Polski. Dlatego Wydział Służby Światu ŚFL (LWF World Service) zdecydował, że w Polsce będzie sześć punktów doraźnej pomocy finansowej, co zapewni wsparcie najbardziej potrzebującym uchodźcom przez najbliższe trzy miesiące. Osoby i rodziny będą mogły zarejestrować się w jednym z ośrodków, co umożliwi im wypłacanie gotówki w bankach na terenie całego kraju. Centra będą również zapewniały wsparcie, obejmujące między innymi poradnictwo dla dzieci doświadczających stresu pourazowego oraz pomoc dla ofiar przemocy na tle seksualnym i ze względu na płeć.

W Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, po kilku tygodniach przygotowań, 9 maja 2022 r. otwarto pierwszy z nich. Punkt prowadzi parafia luterańska we współpracy ze Stowarzyszeniem Rzecz Jasna, które to koordynuje prace punktu.

W spotkaniu wziął udział starosta powiatu ostródzkiego Andrzej Wiczkowski, który udostępnił pomieszczenia, w których prowadzona jest działalność punktu. W swoim przemówieniu podkreślił potrzebę takiej pomocy, swoją radość, iż to właśnie Ostróda została wybrana na jeden z punktów oraz zadeklarował dalsze wsparcie. Obecny był również biskup diecezji mazurskiej Paweł Hause wraz z duchownymi z diecezji. Biskup zgodnie z ewangelickim zwyczajem Słowem Bożym i modlitwą poświęcił punkt i błogosławił jego pracownikom, by ich działalność przyniosła wiele dobra tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Na koniec przedstawiciel Światowej Federacji Luterańskiej Katerina Brzicova opowiedziała zebranym o zasadach działania centrum i kryteriach przyznawania pomocy.

W Gdańsku 17 maja otwarto drugi z sześciu punktów. Punkt rejestracyjny mieści się przy ul. Wały Piastowskie 1.

„Dzięki współpracy wielu środowisk, otworzyliśmy punkt, który będzie świadczył pomoc długofalowo. (…) Pozwala to odpowiednio zaopiekować się tymi, którzy w naszym mieście szukają bezpieczeństwa i spokoju” – powiedziała podczas otwarcia prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. „Pomoc świadczona w tym miejscu będzie dawała zgłaszającym się tu osobom poczucie godności. To one będą mogły same zadecydować, co jest im najbardziej potrzebne i w jaki sposób przekazane pieniądze wykorzystać” – dodała.

Działalność punktu w Gdańsku przewidziano na 6 miesięcy. Codziennie punkt będzie w stanie zarejestrować około 100 osób.

Podczas otwarcia obecni byli także biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej Marcin Hintz oraz Allan Calma koordynator ds. pomocy humanitarnej w ŚFL.

Trzeci punkt uruchomiono 19 maja we Wrocławiu. W realizację tych działań włączyła się Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu. „Wszystkie stanowiska są zajęte, przed wejściem jest duża kolejka, więc widać, że ten punkt był potrzebny. W tym miejscu należy podkreślić, że są to środki ONZ, która zauważa problem uchodźców z Ukrainy i włącza się w działania pomocowe” – powiedział w dniu otwarcia ks. Robert Sitarek, dyrektor ECDiE.

Wrocławskie centrum wsparcia finansowego powstało przy ul. Piłsudskiego 69/73. W tym miejscu pomoc otrzyma 15 000 rodzin liczących około 45 000 osób.

Informacje, jak umówić się na spotkanie w jednym z punktów rejestracyjnych, znajdują się na stronie UNHCR: www.help.unhcr.org/poland/pl/informacje-dla-osob-pochodzacych-z-ukrainy

Jak wygląda pomoc i kto może z niej skorzystać?

W ramach pomocy każda z osób, która przybyła do Polski z Ukrainy po 24 lutego i ma dokument potwierdzający tożsamość i przekroczenie granicy, może ubiegać się o świadczenie w maksymalnej wysokości 2540 zł miesięcznie. Będzie ono wypłacane przez trzy miesiące. Na tę kwotę składa się 710 zł na osobę zgłaszającą oraz po 610 zł na kolejnych członków rodziny do maksymalnie 4 osób.

Ideą programu jest udzielanie wsparcia finansowego osobom dotkniętym tragedią wojny, które znalazły schronienie w Polsce, jednak nie mają możliwości pracy, przez co nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Dlatego też w pierwszej kolejności pracownicy punktu rejestracyjnego przy współpracy z lokalnymi samorządami oraz organizacjami pozarządowymi poszukują osób spełniających określone kryteria.

Są to: niemożność znalezienia opieki nad dziećmi; niemożność znalezienia opieki dla starszych, przewlekle chorych (również osób niepełnosprawnych) członków rodziny i/lub chorego krewnego; kobiety w ciąży oraz te z bardzo małymi dziećmi (do 2 lat); niepełnosprawność lub stan zdrowia uniemożliwiający znalezienie i utrzymanie pracy; stan pourazowy/PTSD/depresja.

Ponadto istotne są również następujące kryteria:

  • rodziny, gdzie jest tylko jedna dorosła osoba zarabiająca i utrzymująca rodzinę;
  • rodziny, gdzie są osoby przewlekle chore i/lub niepełnosprawne;
  • rodziny, w których zarabiający są pracownikami dorywczymi.

Dopiero gdy wszystkie wskazane osoby otrzymają wsparcie, do udziału w programie zostaną zaproszone wszystkie osoby, które przybyły do Polski po 24 lutego, posiadające dokument tożsamości oraz polski numer telefonu ważny przez cały czas trwania udzielania świadczeń. By skorzystać z pomocy, będzie trzeba wpierw zarejestrować się i umówić na wizytę przez stronę internetową. Takie osoby otrzymają na podany numer telefonu wiadomość z terminem umówionej wizyty w punkcie pomocy.

„Zwiastun Ewangelicki” 11/2022