miniatura

Nową książkę Wydawnictwa Augustana zaprezentowano 27 maja 2022 roku we Wrocławiu. Autorem Okruchów życia jest Henryk Dominik, długoletni felietonista „Zwiastuna Ewangelickiego” i swego czasu pracownik wydawnictwa, który mieszka obecnie w stolicy Dolnego Śląska. Książka wskrzesza ważne dla autora fakty i osoby oraz refleksje z nimi związane. Przypomina sprawy ważne, może tylko w ułamku życia, po których jednak pozostał w pamięci niezatarty ślad.

W trakcie nabożeństwa w kościele Opatrzności Bożej proboszcz parafii ks. Marcin Orawski w imieniu swoim i parafian pogratulował autorowi, składając również urodzinowe życzenia z okazji minionej w 2021 roku 90. rocznicy urodzin. Z powodu pandemicznych ograniczeń nie można było jej wtedy świętować w parafialnym gronie. Proboszcz podkreślił jego zaangażowanie w życie parafii: przez wiele lat prowadził godziny biblijne, a jeśli tylko zdrowie mu dopisuje, zawsze jest na nabożeństwie.

Zanim Henryk Dominik dostał do rąk egzemplarz swoich wspomnień, dyrektor Wydawnictwa Augustana ks. Jerzy Below przypomniał krótko czasy wspólnej pracy w redakcji w Bielsku-Białej. Przekazał mu również dyplom jubileuszowy z okazji 30 lat działalności Augustany. „To kolejna książka, której jest pan autorem. Bardzo osobista, pełna miłości do najbliższych, otwarcie pokazująca czas radości i czas smutku – bo takie jest życie. Mało mamy takich książek w naszym środowisku, niewiele osób ma odwagę spisania własnej biografii. Pan okazał się odważny i zapisał swój ślad.

Zachęcam wszystkich do podążania tymi śladami. Może i wasze przeżycia były podobne? Zapraszam do czytania, a może też do utrwalenia własnych śladów na ziemi” – mówił ks. J. Below.

Do czytania książki i felietonów, które systematycznie od 30 lat ukazują się na łamach „Zwiastuna Ewangelickiego” zachęcała obecnych Magdalena Legendź, sekretarz redakcji tego dwutygodnika: „Emanuje z nich niezwykły w dzisiejszych czasach optymizm, wynikający z niezachwianej wiary i ufności w Boże prowadzenie” – mówiła.

Następnie głos zabrał Henryk Dominik, który w kontekście polegania na Bogu przypomniał trudy życia w ewangelickiej diasporze, czasy wojennego dzieciństwa oraz ostatnie doświadczenia związane z pobytami w szpitalach: „Przed pierwszą poważną operacją ponownie zacząłem czytać Psalm 23 – „Pan jest pasterzem moim” i powtarzać go sobie. Łęk ustąpił i w drodze na salę operacyjną byłem zupełnie spokojny. Słowo Boże ma taką moc, że chroni nas przed strachem, który opanowuje nas niezależnie od naszej woli. Polecam tę metodę w różnych życiowych kryzysach”.

„Dziękujemy Ci, Boże, za służbę naszego brata dla Ciebie i dla nas wszystkich – tak modlił się ks. Marcin Orawski. – Dziękujemy, że mógł doświadczyć w swoim życiu tak wielu błogosławieństw, a gdy przeżywał trudne doświadczenia, zawsze odnajdywał w nich Ciebie, odnajdywał wiarę, nadzieję i miłość. Dziękujemy za jego świadectwo, zawarte w jego życiu, a także w tej książce. Ufamy, że będzie ono inspiracją dla nas. Tobie powierzamy dalsze jego dni i lata”.

Po wspólnej modlitwie zaśpiewano pieśń rozpoczynającą się od słów „Przez dobrą moc Twą, Panie, otoczony” (ŚE 100) ze słowami ks. Dietricha Bonhoeffera. Myśl i dorobek etyczny tego teologa Henryk Dominik popularyzuje w swoich tekstach.

Na zakończenie błogosławieństwa przy ołtarzu swemu parafianinowi udzielił wrocławski proboszcz, a po nabożeństwie w sali parafialnej odbyło się spotkanie. Można było nabyć nową książkę w promocyjnej cenie, można też było porozmawiać z autorem Okruchów życia i otrzymać autograf oraz dedykację.

„Zwiastun Ewangelicki” 12/2022