miniatura

W Teatrze Polskim w Bielsku-Białej 15 stycznia 2024 r. wręczono „Ikary” – Nagrody Prezydenta Miasta w Dziedzinie Kultury i Sztuki za 2023 rok. Ikarem Specjalnym za wyjątkowe działania na rzecz kultury została uhonorowana prof. Ewa Chojecka, historyczka sztuki i badaczka m.in. architektury protestanckiej. Laureatka popularyzuje historię Bielska-Białej, proponując nowe formy działań i wspiera inicjatywy zmierzające do upowszechniania wiedzy o mieście i regionie. Ostatnio uczestniczy m.in. w pracach Rady Programowej projektu Bielsko-Biała Europejską Stolicą Kultury w 2029 roku.

Odbierając statuetkę z rąk prezydenta Jarosława Klimaszewskiego, laureatka nawiązała do industrialnej, włókienniczej historii miasta i popularyzowanego ostatnio określenia „miasto splotów”: „Sploty łączą się w tym, co jest osnową czasu i wątkiem, który kolejne pokolenia snują, tworząc piękną tkaninę złożoną z cywilizacyjnego awansu, dorobku duchowego i obywatelskości mieszkańców tego miasta”. Ewa Chojecka otrzymała już „Ikara” za całokształt działalności w 1996 r. Jest laureatką wielu nagród branżowych, ogólnopolskich i regionalnych, w tym m.in. Śląskich Szmaragdów – nagrody diecezji katowickiej (2005) oraz Nagrody im. ks. Leopolda Otto „Zwiastuna Ewangelickiego” (2017), której kapituła doceniła ją za „utrwalanie i popularyzowanie wiedzy o sztuce protestanckiej oraz za czynny wkład w przywracanie blasku ewangelickim zabytkom”.

„Ikary” przyznawane są od 1993 r. w dwóch kategoriach: za szczególne osiągnięcia w roku kalendarzowym oraz za dotychczasową wybitną działalność. W pierwszej kategorii otrzymał go Tomasz Walczak za film reklamujący miasto, który na prestiżowym festiwalu w Walencji pokonał prawie 3 tysiące konkurentów, w drugiej – Dorota Wiewióra, przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej za działalność popularyzującą wieloreligijność i wielokulturowość Bielska-Białej.

„Zwiastun Ewangelicki” 2/2024