miniatura

W kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach 31 października 2023 r. odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji Pamiątki Reformacji połączone z wręczeniem nagrody Śląski Szmaragd przyznawanej osobom ze Śląska zasłużonym w zakresie działań ekumenicznych, tolerancji i pojednania. Nagrodę przyznaje diecezja katowicka od 2004 roku – co roku otrzymuje ją ewangelik i osoba spoza Kościoła luterańskiego.

Nabożeństwo poprowadził biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec oraz radca diecezjalny ks. Henryk Reske. W nabożeństwie udział wzięli duchowni z różnych Kościołów, reprezentanci władz samorządowych wraz z prezydentem Katowic Marcinem Krupą, laureaci nagrody z lat ubiegłych oraz parafianie. Kazanie wygłosił bp Ryszard Bogusz.

Wręczenie statuetek poprzedziła prezentacja laureatów, laudacje wygłosił ks. Henryk Reske. W pierwszej kolejności przedstawiony został były biskup diecezji wrocławskiej Ryszard Bogusz, obecnie prezes Diakonii Polskiej.

Drugim laureatem został Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia wraz z twórczynią i dyrygentką zespołu prof. dr hab. Anną Szostak-Myrczek. W laudacji podkreślono, że Camerata Silesia uczestniczy w życiu muzycznym kościołów ewangelickich na Śląsku wzbogacając swoim śpiewem wiele uroczystości. Dziękując za wyróżnienie prof. Anna Szostak-Myrczek podkreślała dobrą współpracę w czasie wspólnych inicjatyw muzycznych.

Na zakończenie wystąpiła Camerata Silesia. W repertuarze znalazły się kompozycje Giuseppe Verdiego, G.F. Händla, a także Ryszarda Gabrysia. W trakcie nabożeństwa śpiewał także chór parafii w Katowicach Largo Cantabile, na organach grał Szymon Jarzyna.

na podstawie relacji Anety M. Sokół

fot. Marzena Golicz

„Zwiastun Ewangelicki” 22/2023