miniatura

W kościele w Bytomiu-Miechowicach 24 września 2023 r. po raz 10. wręczono Nagrody Ostoi Pokoju im. Matki Ewy. Tegorocznymi laureatami zostali Aneta Żwak i Tomasz Żwak z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie (diec. cieszyńska), prowadzący rodzinę zastępczą, a także Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusa w Bytomiu, które prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną i zakład opiekuńczo-leczniczy dla przewlekle chorych. Statuetki wręczał prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. W uroczystości udział wzięli m.in. bp diecezji katowickiej Marian Niemiec i skoczowski proboszcz ks. Alfred Borski. Galę wręczenia nagród zakończył koncert.

„Serce, miłość, poświęcenie, wiarę – tak to wszystko trzeba mieć, żeby wychowywać swoje i nieswoje dzieci. Ale sam w sobie idealizm jest mocno niewydolny w codziennym życiu zawodowej rodziny zastępczej, gdzie trzeba zakasać rękawy, zmienić pieluchę, załatwić tysiące wizyt lekarskich i wysłuchiwać skarg nauczycieli. Z kolei bez idealizmu też się chyba nie da. Od siedemnastu lat balansują tak między tym, co przyziemne, nużące, a tym, co piękne i wzniosłe, między obowiązkiem a miłością, między ziemią a niebem. Jak to aniołowie!” – napisano w laudacji Anety Żwak i Tomasza Żwaka skoczowskich parafian, mieszkających w pobliskiej Łączce. Przez ich dom przewinęło się czternaścioro dzieci. Ośmioro z nich już się usamodzielniło. Obecnie wychowują szóstkę dzieci w wieku od siedemnastu do niespełna dwóch lat. Każde z dzieci ma poważne problemy zdrowotne, a także historię doznanych krzywd. Żwakowie mają ponadto trzy biologiczne córki, w tym dwie już pełnoletnie, które nadal włączają się w różnego rodzaju pomoc w domu. Z inspiracji rodziny Żwaków pieczy zastępczej podjęły się też inne osoby i wiele dzieci znalazło swój dom.

Nagroda upamiętnia Ewę von Tiele-Winckler – Matkę Ewę i dzieło jej życia: zakłady opiekuńczo-diakonackie Ostoja Pokoju w Miechowicach. Jej patronka jest symbolem  bezinteresownej pomocy bliźnim, działania na rzecz lokalnej społeczności i rozwiązywania problemów społecznych. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach, indywidualnej i zbiorowej, za bezinteresowne oddanie drugiemu człowiekowi w działalności społecznej i diakonijnej na terenie województwa śląskiego i opolskiego. W skład kapituły wchodzą przedstawiciele Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bytomiu-Miechowicach oraz samorządu województwa opolskiego i gminy Bytom.

„Zwiastun Ewangelicki” 20/2023