miniatura

- ordynacja trzech księży W sobotę 27 kwietnia 2024 roku grono duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego powiększyło się o trzy kolejne osoby. W kościele Świętej Trójcy w Warszawie ordynowani na księdza zostali: Bożena Zamarska, Filip Lipiński i Daniel Wiśniewski. W uroczystości uczestniczyli parafianie z obecnych i wcześniejszych miejsc służby ordynowanych oraz ich rodziny. Obecni byli też duchowni z różnych diecezji. Biskup Kościoła Jerzy Samiec przemówienie do ordynowanych oparł na tekście o krzewie winnym z Ewangelii Jana 15,1-5. Na początku wskazał na rolę powołania w służbie duchownego. Bez powołania duchowny nie będzie sługą Jezusa Chrystusa. Stwierdził: „W tym służeniu Bogu, głoszeniu Ewangelii, udzielaniu sakramentów ważne jest to, że on nas powołuje. Ten fragment o krzewie winnym mówi o tym, że mamy przynosić[...]

miniatura

Minęły już cztery miesiące kolejnego roku. Sytuacja gospodarcza wydaje się w stosunku do ubiegłego roku bardziej spokojna i przewidywalna. Nie mamy wysokiej, rosnącej inflacji. To jednak nie oznacza, że ceny są niższe. One nie rosną już tak jak przed rokiem, ale pozostały na wysokim poziomie. Dotyczy to także całego naszego procesu wydawniczego „Zwiastuna Ewangelickiego”. Wiemy, że wielu naszych Czytelników to rozumie. Chciałbym serdecznie podziękować za konsekwentne wsparcie, jakiego nam udzielacie kolejnymi ofiarami. Za każdy, mniejszy czy większy, przelew jesteśmy bardzo wdzięczni. Szczególnymi dobroczyńcami są osoby dokonujące systematycznych, comiesięcznych wpłat. Pozwolę sobie przypomnieć, że są dwa sposoby przekazywania ofiar. Pierwszy to wpłaty na konto widoczne poniżej. Drugi to skorzystanie z szybkich przelewów przez www.zwiastun.pl,[...]

miniatura

– rozmowa z biskupem Kościoła Jerzym Samcem Za miesiąc rozpocznie się w Krakowie Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej. Proszę powiedzieć, co było impulsem do podjęcia starań, aby ten zjazd luteran z całego świata odbył się w Polsce. Kiedy taki pomysł się narodził? W roku 2014 we Wrocławiu organizowaliśmy Spotkanie Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej. Jako ważnego gościa zaprosiliśmy sekretarza generalnego ŚFL ks. Martina Junge. Cieszyliśmy się, że mógł wtedy przyjechać do Polski na kilka dni dłużej niż samo wydarzenie we Wrocławiu. Wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji Duchownych. Odwiedził także kilka naszych parafii. Rozmawialiśmy z nim o funkcjonowaniu Światowej Federacji Luterańskiej oraz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Spotkanie we Wrocławiu było tak duże i tak dobrze zorganizowane, że ks.[...]

miniatura

W maju ewangelicy w Wieluniu (diecezja warszawska) świętowali 200 lat parafii, ale też żegnali się ze swoim kościołem. Uroczystości W parafii w Wieluniu w dniach 19-21 maja 2023 roku odbyły się trzydniowe uroczystości związane z jubileuszem 200 lat parafii. Pierwszego dnia w Wieluńskim Domu Kultury (WDK) odbyła się sesja popularnonaukowa. Była ona poświęcona Reformacji i historii miejscowej parafii. Prelekcje wygłosili wykładowcy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej: prof. Jerzy Sojka oraz bp Jan Cieślar. Następnego dnia parafianie i wszyscy mieszkańcy Wielunia byli zaproszeni także do WDK na koncert Beaty Bednarz. Z kolei w niedzielę w kościele odbyło się nabożeństwo dziękczynne. Uczestniczyli w nim miejscowi zborownicy i wielu gości. Kazanie wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec. Odnosząc się do ostatnich dni stwierdził, że ewangelicy[...]

miniatura

W „Zwiastunie Ewangelickim” numer 20 oraz 21/2022 zwracałem się do Państwa opisując trudną sytuację finansową i dylematy z ustalaniem ceny prenumeraty na rok 2023. W październiku ubiegłego roku doszliśmy w wydawnictwie do wniosku, że są tacy, dla których zbytnia podwyżka byłaby obciążeniem. Nie chcieliśmy nikomu ograniczać dostępu do czasopisma. Z tego powodu zwróciłem się wtedy z prośbą do tych czytelników, dla których to możliwe, o wsparcie nas ofiarami. Teraz chciałbym w imieniu całej redakcji serdecznie podziękować za przesłane nam ofiary. Szczególnie wdzięczni jesteśmy za systematyczność, czyli przelewy co miesiąc. Dziękujemy za różne wpłaty. Tym, którzy przekazują 50 zł, ale równie serdecznie i tym, którzy ofiarowują 10 zł miesięcznie. Najbliższe miesiące nie zapowiadają poprawy sytuacji finansowej. Inflacja nie[...]

miniatura

– 450-lecie uchwalenia konfederacji warszawskiej Rok 1573 przyniósł wiele niepewności. W Rzeczpospolitej trzeba było rozwiązać wiele problemów, którymi szlachta się jeszcze nie zajmowała. Wydarzenia w kraju, ale i za granicą zmusiły rządzących, czyli szlachtę i magnaterię, do wprowadzenia nowych uregulowań w funkcjonowaniu Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Dla zachowania pokoju i ciągłości państwa potrzebne były nowe rozwiązania polityczne i prawne. Akt Konfederacji warszawskiej Złożona sytuacja roku 1573 Był początek stycznia 1573 roku. O tych zawiłościach sytuacji bieżącej i potrzebach prawnych mogli rozmawiać w drodze do Warszawy dwaj ewangelicy: kasztelan lubelski Stanisław Słupecki herbu Rawicz i kasztelan sandomierski Hieronim Ossoliński herbu Topór. Jechali do stolicy, bo w kraju nie było króla. Ponad pół roku temu, 7 lipca 1572[...]

miniatura

– 15 stycznia w 1863 roku i w 2023 roku Gdy wspominamy wydarzenie sprzed 160 lat, to myślimy – przecież to zamierzchła przeszłość. Z drugiej strony, uzmysławiamy sobie, że to, co zdarzyło się wtedy, wpływa jednak na nasze dzisiejsze życie. Spróbujmy puścić wodze naszej historycznej wyobraźni i przenieść się najpierw do dnia 15 stycznia 1863 roku. Bohaterowie początku Zacząłem wyobrażać sobie ten dzień i zastanawiać się, co robili od rana trzej warszawscy ewangelicy. Wtedy, przed 160 laty, był to czwartek. Zima była raczej mroźna, ale wszyscy by-li na to przygotowani i radzili sobie z różnymi przeciwnościami – śniegiem i ujemnymi temperaturami. Ks. Leopold Otto, drugi proboszcz parafii ewangelickiej, obudził się wcześnie. Jest podekscytowany. Stosunkowo wcześnie wychodzi ze swojego mieszkania obok kościoła Świętej Trójcy. Ma przed[...]

miniatura

„A bądźcie zawsze gotowi ku daniu odpowiedzi każdemu domagającemu się od was rachunku o tej nadziei, która w was jest, z cichością i bojaźnią, mając sumienie dobre”.   Drogie Czytelniczki i Czytelnicy, tym cytatem z pierwszego listu apostoła Piotra, z 3 rozdziału i 15 wiersza, oczywiście w tłumaczeniu Biblii gdańskiej, rozpoczynał się pierwszy numer „Zwiastuna Ewangelicznego”. Te biblijne słowa mogli 15 stycznia 1863 roku przeczytać wasi poprzednicy. Dokładnie 160 lat temu ks. Leopold Otto, proboszcz parafii Świętej Trójcy w Warszawie odebrał z drukarni pierwszy numer dawno oczekiwanego czasopisma. Tym samym zrealizował długoletnie starania o ewangelickie czasopismo w języku polskim ukazujące się na terenie carskiej Rosji, a „Zwiastun Ewangeliczny” rozpoczął swoją fascynująca historię. Dziś jest najstarszym czasopismem ukazującym[...]

miniatura

– Synod Kościoła kończy pracę w XIV kadencji W dniach od 14 do 16 października 2022 roku w Wiśle-Malince obradował Synod Kościoła. Była to ostatnia sesja w XIV kadencji. Tym razem była to 13 sesja, gdyż kadencja została przedłużona o rok z powodu pandemii. Trzeba było zwołać także jeszcze dodatkową sesję, aby uporać się z ówczesnymi kłopotami. Po raz pierwszy w historii niektóre obrady w tej kadencji odbywały się w formie wideokonferencji. Sesja rozpoczęła się nabożeństwem, które tak jak i wieczorne rozmyślania oraz modlitwy w piątek i sobotę, przygotowali członkowie konsystorza lub rady synodalnej. Na początku obrad ślubowanie złożył nowy członek synodu Adam Marek z diecezji katowickiej. Zajął on miejsce Emira Kasprzyckiego, który na poprzedniej sesji został wybrany wiceprezesem konsystorza i w skład synodu wchodzi z[...]

miniatura

Drodzy Czytelnicy, niedługo dobiegnie końca kolejny – już 159. – rok ukazywania się „Zwiastuna Ewangelickiego”. Cały rok staramy się, we współpracy właśnie z Wami, wzajemnie budować naszą wiarę, poznawać ewangelickie rozumienie Biblii. Jednocześnie też informujemy o życiu całego Kościoła, patrząc na poszczególne parafie, ale też coraz częściej wybieramy się w podróż po luterańskich Kościołach na całym świecie. Te informacje zebrane w jednym miejscu stanowią jedyny taki i niepowtarzalny obraz naszej ewangelickiej aktywności, i odpowiedzialności. Czasopismo, na papierze czy w formie cyfrowej, ma tu nadal przewagę nad ulotnymi mediami społecznościowymi. W październiku co roku przychodzi jednak taki trudny czas, gdy musimy ustalić cenę prenumeraty „Zwiastuna Ewangelickiego” na kolejny rok. W 2022 roku to stało się przedsięwzięciem[...]