miniatura

– poświęcenie kościoła i centrum parafialnego w Wiśle-MalinceTen dzień był długo wyczekiwany. W niedzielne popołudnie 5 września 2021 roku można było wreszcie otworzyć szeroko drzwi do nowego kościoła i centrum parafialnego w Wiśle-Malince i zaprosić na poświęcenie tego obiektu. Jeszcze przed rozpoczęciem prawie wszystkie miejsca w kościele były zajęte. Na to ważne wydarzenie przybyli oczywiście parafianie z Malinki, ale też ewangelicy z pozostałych parafii w Wiśle oraz z okolicznych miejscowości. Na tych, którzy trochę się spóźnili, czekały miejsca w sali parafialnej, gdzie dzięki transmisji można było brać udział w poświęceniu, które odbywało się piętro wyżej. Osoby z innych części Polski, a także z zagranicy uczestniczyły w uroczystości dzięki transmisji internetowej, do której nowy obiekt jest szczególnie przygotowany i[...]

miniatura

– konsekracja Ewangelickiego Biskupa Wojskowego Marcina MakuliSobota 30 stycznia 2020 r. była ważnym dniem dla Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego (EDW). W kościele ewangelickim w Katowicach odbyła się konsekracja i wprowadzenie w urzędowanie nowego Ewangelickiego Biskupa Wojskowego ks. Marcina Makuli. Uroczystość rozpoczęła się od procesjonalnego wejścia duchownych. Następnie w ramach ceremoniału wojskowego do kościoła wmaszerowała kompania honorowa oraz poczet sztandarowy i orkiestra wojskowa odegrała hymn państwowy. W nabożeństwie wzięły udział władze i duchowni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z biskupem Kościoła Jerzym Samcem na czele. Przybyli też goście z innych Kościołów, delegacje Wojska Polskiego, władz państwowych i samorządowych. Biskup Kościoła Jerzy Samiec przemówienie do nowego biskupa oparł na fragmencie z 1. Listu[...]

miniatura

„Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe”. Rz 12,2Rok 2021 ogłoszono w naszym Kościele Rokiem tożsamości luterańskiej, czyli przez kolejne miesiące będziemy szukać albo przypominać sobie odpowiedzi na pytania: jak pozostać sobą, jak być tego świadomym, a także, jak być dumnym z tego. Dodatkowe zadanie to nauczyć się przekonywać innych do naszego widzenia Boga i świata. To trudne zadanie dla niewielkiej grupy ewangelików w polskim społeczeństwie. Zdecydowana większość mieszkańców Polski przyznaje się do Kościoła Rzymskokatolickiego. Dodatkowo obok nas żyją też chrześcijanie z innych Kościołów. Ponadto kolejna duża grupa nie należy do żadnego Kościoła. Jak w takim otoczeniu zachować swoją[...]

miniatura

Serdecznie dziękuję za to, że byliście z nami przez cały 2020 rok. Musieliśmy w nim reagować na zaskakujące pandemiczne ograniczenia i szukać nowych dróg. Zamknięte kościoły, brak niedzielnych nabożeństw – to wiązało się bezpośrednio także z naszą działalnością. Przerwany został bowiem nasz główny szlak dzięki, któremu czytelnicy otrzymują „Zwiastun Ewangelicki”. Dziękujemy tym proboszczom i radom parafialnym, którzy wtedy podjęli szybką decyzję i zorganizowali własną sieć docierania do parafian i tym samym do naszych czytelników. Staraliśmy się przez cały ten trudny okres, aby czasopismo było źródłem pocieszenia i budowania duchowego, ale także przynosiło ważne informacje rozproszone w innych miejscach. Zebrane i opracowane materiały pokazywały jak – mimo ograniczeń – wiele się dzieje w naszym Kościele, jak wiele[...]

miniatura

– historia i bujne współczesne życie Z Biblią na co dzieńW roku 1975 ukazała się po raz pierwszy w Polsce książka Z Biblią na co dzień. Wtedy rozpoczęło się systematyczne wydawanie polskiej wersji Losungen. W tym roku mija 45 lat od pierwszego wydania, którego inicjatorem był Karol Hławiczka z Cieszyna.W 2005 roku na łamach naszego czasopisma opublikowaliśmy cykl artykułów dotyczący historii Losungen oraz Z Biblią na co dzień. Przypominamy drugi z tych tekstów, ponieważ historia tej książki jest niezwykła – obecnie ukazuje się ona w ponad 100 krajach.Polskie wydanie Z Biblią na co dzień przez te 45 lat rozwinęło się, szczególnie w ostatnich latach.Niezależnie od zewnętrznej formy zawsze znajdziemy to samo – zachętę do wędrówki z Pismem Świętym przez cały rok.  Zbliżała się długo oczekiwana chwila. Prace[...]

miniatura

– pogrzeb ks. Emila GajdaczaW wieku 80 lat, 13 października 2020 roku w Cieszynie, zmarł ks. Emil Gajdacz emerytowany proboszcz pomocniczy parafii w Cieszynie, dyrektor Domu Opieki „Emaus” w Dziegielowie, duszpasterz Diakonatu „Eben-Ezer”. Chorował na COVID-19. Ks. Emil Gajdacz urodził się 28 września 1940 roku w Goleszowie, jako najmłodsze dziecko Jana i Herminy z domu Lipowczan. Ukończył Technikum Mechaniczno-Kuźnicze w Ustroniu. Studiował na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Po ukończeniu studiów teologicznych pracował jako katecheta w parafii w Cieszynie. W 1970 roku został ordynowany w rodzinnym Goleszowie na duchownego i mianowany wikariuszem parafii cieszyńskiej. W roku 1971 ożenił się z Heleną z domu Bujok, także absolwentką ChAT i diakonem parafii w Cieszynie. Przez cały czas służby związany był z Parafią[...]

miniatura

– pożegnanie bpa Jana SzarkaW deszczową sobotę 17 października 2020 roku pożegnaliśmy szczególnego świadka Jezusa Chrystusa. Na cmentarz w Bielsku-Białej odprowadziliśmy emerytowanego biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Jana Szarka. Dotknięty SARS-CoV-2 zmarł 8 października 2020 roku w szpi­talu w Cieszynie, przeżywszy 84 lata. Zaczynał służbę w czasach stalinowskich, w czasach ograniczeń, a nawet prześladowań, a w końcu dane mu było kształtować i rozwijać Kościół w czasach pełnej wolności.REGUŁA  MIEJSCAJego bogate życie można opisać w róż­ny sposób. Pierwszym kluczem może być reguła miejsca. W sensie geograficznym swoje życie przeżył w trzech miejscach. Choć z drugiej strony, ob­jechał różne kontynenty uczestnicząc w wielu konferencjach i zgromadzeniach i tam zawsze w taki czy inny sposób zwiastował[...]