miniatura

W maju ewangelicy w Wieluniu (diecezja warszawska) świętowali 200 lat parafii, ale też żegnali się ze swoim kościołem.

Uroczystości

W parafii w Wieluniu w dniach 19-21 maja 2023 roku odbyły się trzydniowe uroczystości związane z jubileuszem 200 lat parafii. Pierwszego dnia w Wieluńskim Domu Kultury (WDK) odbyła się sesja popularnonaukowa. Była ona poświęcona Reformacji i historii miejscowej parafii. Prelekcje wygłosili wykładowcy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej: prof. Jerzy Sojka oraz bp Jan Cieślar. Następnego dnia parafianie i wszyscy mieszkańcy Wielunia byli zaproszeni także do WDK na koncert Beaty Bednarz.

Z kolei w niedzielę w kościele odbyło się nabożeństwo dziękczynne. Uczestniczyli w nim miejscowi zborownicy i wielu gości. Kazanie wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec. Odnosząc się do ostatnich dni stwierdził, że ewangelicy przeżywają „słodko-gorzkie wydarzenie”. W nabożeństwie na dzwonkach grał zespół z parafii reformowanej w Zelowie.

Duszpasterzem w Wieluniu jest diakon Paweł Gumpert Obst. Było to pożegnalne nabożeństwo przed remontem i po zmianie właściciela obiektu.

Sprzedaż i plany na przyszłość

Do formalnej sprzedaży kościoła ewangelickiego i budynku plebanii w Wieluniu doszło 19 grudnia 2022 roku. Tego dnia podpisy na akcie notarialnym złożyli: biskup diecezji warszawskiej Jan Cieślar i burmistrz Wielunia Paweł Okrasa – tym samym samorząd Wielunia został nowym właścicielem obiektu. Po długotrwałych negocjacjach strony osiągnęły porozumienie w pierwszej połowie 2022 roku, a cena została ustalona na 1 mln zł. Decyzja radnych Wielunia o przeznaczeniu takiej kwoty w gminnym budżecie była jednogłośna. W listopadzie zgodę na transakcję wyraził Konsystorz Kościoła, po uprzednim zajęciu stanowisk przez gremia parafialne i diecezjalne. Parafia ze względu na swoją wielkość nie była w stanie zgromadzić odpowiednich środków na remont i właściwe utrzymanie obiektów.

Docelowo oba budynki ma przystosować do swojej działalności Muzeum Ziemi Wieluńskiej, którego obecna siedziba bezpośrednio z nimi sąsiaduje. Wynika to z tego, że pierwotnie był to jeden kompleks zabudowań klasztornych. Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek opisując obecną sytuację stwierdził, że rozwój przestrzeni muzealnej to jedno, ale równie ważne z punktu widzenia całego miasta jest ratowanie zabytku i rewitalizacja tego cennego historycznie obszaru.

W kościele zostanie zachowany jego charakter sakralny, a parafia będzie mogła organizować tam okolicznościowe nabożeństwa. O uroczystościach, jak  i o zakupie kościoła przez miasto Wieluń, informowały miejscowe media.


Historia kościoła

W pierwszej połowie XVII wieku w tej części Wielunia powstał zespół klasztorny bernardynek. Uroczysta konsekracja kościoła odbyła się 14 grudnia 1616 roku. W 1819 roku bernardynki przeniesiono do kościoła i klasztoru popaulińskiego. Rok później sam kościół przekazano nowo utworzonej parafii ewangelickiej. Budynek kościoła przebudowano po roku 1850, podnosząc podłogę  i zamurowując dolny rząd okien. W 1923 roku do parafii należało 3000 wiernych i miała ona kościoły w Wieluniu i Krzeczowie oraz cztery domy modlitwy. Zarządzano również 11 cmentarzami.

We wrześniu 1939 roku kościół  został zbombardowany i spalony.  W 1943 roku Niemcy rozpoczęli jego przebudowę zamierzając umieścić tam kino. Ostatecznie został odbudowany w latach 1945-1950 staraniem ówczesnego proboszcza ks. Henryka Wendta.

Kościół zaliczany jest do obiektów późnorenesansowych, mimo powstania na początku XVII w. Swą bryłą przypomina kościoły gotyckie. Zbudowany został na jednej osi z klasztorem z wykorzystaniem muru obronnego. Od południa, zapewne po roku 1850, dobudowano zakrystię. Kościół połączony jest z dawnym klasztorem sklepionym krzyżowo, parterowym korytarzem. Wewnątrz znajdują się tablice upamiętniające postacie duchownych ewangelickich – Henryka Wendta (1886-1970) i Wilhelma Winklera (1830-1917).

Znajdująca się obok kościoła murowana piętrowa plebania powstała także prawdopodobnie w XVII wieku. Po I wojnie światowej znajdowała się tu szkoła elementarna. Zbudowana na planie prostokąta, posiada na parterze pomieszczenia ze sklepieniami krzyżowymi. 

„Zwiastun Ewangelicki” 11/2023