miniatura

– Ogólnopolska Konferencja Duchownych 2022

Tegoroczna Ogólnopolska Konferencja Duchownych (OKD) odbyła się w dniach 27-29 czerwca 2022 roku w Wiśle-Malince. Obrady rozpoczęły się w poniedziałek po południu. Na początku zebrani zajęli się problemem wykluczenia. Szeroki zakres tego problemu przedstawił ks. Roman Pracki w referacie Duszpasterstwo osób wykluczonych. Mówił o tym, czym jest wykluczenie i w jakich obszarach występuje. Zwrócił uwagę, że wykluczenie może dotyczyć każdego człowieka, lecz najbardziej narażone są na przykład osoby uzależnione od środków psychoaktywnych, samotne, bezdomne, długotrwale bezrobotne, opuszczające zakłady penitencjarne, osoby samotnie wychowujące dzieci, pacjenci psychiatryczni, osoby z niepełnosprawnościami, ofiary przemocy domowej i seksualnej, migranci i uchodźcy, mniejszości narodowe, etniczne, religijne i wyznaniowe. Wykluczenie różnego typu, jak wykazał ks. Pracki, może mieć miejsce też w Kościele. Przykładowo przez długie lata Światowa Federacja Luterańska zrzeszała Kościoły luterańskie, które stosowały segregację rasową. Dopiero na Zgromadzeniu Ogólnym ŚFL w Budapeszcie w 1984 r. zawieszono członkostwo tych Kościołów z Afryki Południowej, które praktykowały apartheid. Lecz wykluczające mogą być także indywidualne gesty duchownych, takie jak: zapomnienie o ważnym dla parafianina terminie, odmówienie ochrzczenia dziecka, złe słowo, co może przez pokolenia zostać zapamiętane w rodzinie. Po wykładzie odbyła się dyskusja, którą prowadziła ks. Halina Radacz.

Kolejnym tematem poniedziałkowych obrad była współpraca. Organizatorzy poprosili przedstawicieli czterech instytucji kościelnych o przedstawienie, jak wygląda ich współpraca z parafiami. W imieniu Diakonii Polskiej mówiła dyrektor Wanda Falk, zaangażowanie Centrum Misji i Ewangelizacji prezentował dyrektor dk. Paweł Gumpert Obst, bieżące działania Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego przedstawił bp Marcin Makula, a o codziennych kontaktach z parafiami mówił ks. Jerzy Below, dyrektor Wydawnictwa Augustana. Podkreślano, że współpraca przebiega wielotorowo, a parafie mają możliwość korzystać z zasobów organizacji, uczestniczyć w projektach, pozyskiwać fundusze. Owocną współpracę wszystkich tych organizacji z parafiami można obserwować na przykładzie pomocy Ukrainie. Dyskusję na temat współpracy prowadził ks. Zbigniew Obracaj.

Wtorkowe przedpołudnie poświęcono dwóm ważnym w Kościele grupom: konfirmantom i konwertytom. Najpierw dk. Ewa Below, generalna wizytator nauczania kościelnego prowadziła wymianę doświadczeń o współczesnych formach pracy z konfirmantami. Ks. Marcin Orawski (Wrocław) i ks. Bogdan Wawrzeczko (Skoczów) mówili o swoich doświadczeniach i praktykowanych przez nich formach pracy z konfirmantami. Pokazywali, jakie zmiany zachodzą w prowadzeniu zajęć i podejściu do egzaminu konfirmacyjnego. Podkreślano, że współczesna pedagogika odchodzi od klasycznych egzaminów, które odbywają się na zasadzie pytanie – odpowiedź przed całym zborem zgromadzonym na niedzielnym nabożeństwie i wskazuje, że należy przede wszystkim zwrócić uwagę na aspekty duchowe konfirmacji. 

Z kolei Elżbieta Byrtek, pracownik naukowy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, zaprezentowała przeprowadzone przed laty międzynarodowe badania ankietowe wśród konfirmantów. Obecnie prowadzona jest kolejna tura tych badań. Zachęcała duchownych do rozpropagowania tych ankiet wśród tegorocznych konfirmantów.

Następnie ks. Piotr Uciński i ks. Mateusz Mendroch w imieniu wszystkich uczestników zajęć Instytutu Pastoralnego przedstawili, jak wyglądają przygotowania dla osób chętnych do wstąpienia do Kościoła ewangelickiego. W ostatnich miesiącach młodzi duchowni zbierali informacje na ten temat w wielu parafiach we wszystkich diecezjach. Z badań wynika, że najwięcej konwersji jest w dużych miastach. Częściej kandydaci przygotowują się na indywidualnych spotkaniach, ale są parafie, które prowadzą spotkania dla grup. Duchowni korzystają z różnorodnych materiałów. Konwersje najczęściej odbywają się podczas nabożeństw. Dyskusję i wymianę doświadczeń prowadził bp Adrian Korczago, dyrektor Instytutu Pastoralnego. 

Po południu odbyły się wybory przedstawicieli księży do Synodu Kościoła. Dotychczas w czasie OKD księża wybierali 15 delegatów, diakoni jedną delegatkę. W tym roku, po ordynacji kobiet na księży powstała nowa sytuacja. Jednak ze względu na krótki czas od tego wydarzenia Synod Kościoła w kwietniu przyjął przejściowe przepisy i kobiety – księża i diakoni, wybierali swoją delegatkę.

Odbyły się więc ostatni raz dwa zgromadzenia wyborcze. Najpierw mężczyźni wybierali swoich przedstawicieli. Do wyboru zgłosiło się prawie 40 kandydatów. Każdy z nich miał dwie minuty na prezentację. Później, w tajnym głosowaniu, zostali wybrani: ks. Adam Malina, ks. Tomasz Wigłasz, ks. Marek Michalik, ks. Michał Makula, ks. Marcin Orawski, ks. Grzegorz Olek, ks. Tomasz Bujok, ks. Robert Sitarek, ks. Marek Twardzik, ks. Marcin Kotas, ks. Tomasz Wola, ks. Marcin Podżorski, ks. Daniel Ferek, ks. Łukasz Stachelek, ks. Janusz Staszczak. Wśród kobiet została wybrana ks. Katarzyna Rudkowska.

Tradycyjnie środowe przedpołudnie poświęcone było na sprawy bieżące. Najpierw Anna Wrzesińska przewodnicząca Krajowego Komitetu Organizacji Zgromadzenia Ogólnego ŚFL mówiła o przebiegu przygotowań do tego wydarzenia, które odbędzie we wrześniu 2023 r. w Krakowie. Przypomniała, w których punktach programu mogą się angażować parafie, szczególnie na południu Polski. Następnie ważne sprawy w funkcjonowaniu Kościoła przedstawił biskup Kościoła Jerzy Samiec. Wskazał na sukcesy, ale omówił też trudności i problemy, z jakimi muszą zmagać się władze kościelne.

Z kolei dk. Ewa Below zaprezentowała nowości dla katechetów w materiałach do nauczania lekcji religii na internetowej stronie religiaewnagelicka.pl. Omówiła też kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura” w roku szkolnym 2022/2023. Główną zmianą będzie wprowadzenie Biblii ekumenicznej jako tekstu źródłowego. Na konferencji przypomniano też o propagowaniu Komunii Świętej dla dzieci. Jako wsparcie na tej nowej drodze wszystkie parafie otrzymały materiały przygotowane przez Wydawnictwo Augustana w ramach finansowanego przez Kościół programu edukacyjnego. Tego dnia po południu odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Księży i Katechetów.

W tym roku nabożeństwo oraz rozpoczynające i kończące dzień rozmyślania i modlitwy prowadzili duchowni diecezji pomorsko-wielkopolskiej. W poniedziałek, na rozpoczęcie obrad modlitwę poprowadził ks. Tomasz Wola (Piła), a na koniec dnia ks. Dawid Mendrok (Włocławek). Wtorkowe nabożeństwo odprawili: bp Marcin Hintz (Sopot), ks. Janusz Staszczak (Koszalin) i ks. Marcin Kotas (Poznań). Dzień zakończył modlitwą ks. Wojciech Froehlich (Słupsk). Środowe obrady rozpoczął ks. Krzysztof Cieślar (Kępno).

ks. Jerzy Below; współpraca: luteranie.pl

„Zwiastun Ewangelicki” 15-16/2022