miniatura

„A bądźcie zawsze gotowi ku daniu odpowiedzi każdemu domagającemu się od was rachunku o tej nadziei, która w was jest, z cichością i bojaźnią, mając sumienie dobre”.

 

Drogie Czytelniczki i Czytelnicy, tym cytatem z pierwszego listu apostoła Piotra, z 3 rozdziału i 15 wiersza, oczywiście w tłumaczeniu Biblii gdańskiej, rozpoczynał się pierwszy numer „Zwiastuna Ewangelicznego”. Te biblijne słowa mogli 15 stycznia 1863 roku przeczytać wasi poprzednicy. Dokładnie 160 lat temu ks. Leopold Otto, proboszcz parafii Świętej Trójcy w Warszawie odebrał z drukarni pierwszy numer dawno oczekiwanego czasopisma. Tym samym zrealizował długoletnie starania o ewangelickie czasopismo w języku polskim ukazujące się na terenie carskiej Rosji, a „Zwiastun Ewangeliczny” rozpoczął swoją fascynująca historię.

Dziś jest najstarszym czasopismem ukazującym się w Polsce. Przetrwał 160 lat, bo miał swoich wiernych czytelników i okazał się bardzo potrzebny Kościołowi ewangelickiemu. Odradzał się po dwóch wojnach światowych i różnych przerwach wynikających z wyzwań społeczno-politycznych, bo kolejne pokolenia ewangelików dwa razy w miesiącu chciały otwierać i czytać nowe numery swojego czasopisma, i jako redakcja jesteśmy wam za to wdzięczni.

Dziś po 160 latach z wdzięcznością wspominamy też tych, którzy angażowali się w powstawanie kolejnych numerów czasopisma przez tyle lat. Oczywiście tę listę otwiera ks. Leopold Otto, który przez 20 lat kierował pismem. Jego spuściznę kontynuował późniejszy biskup Juliusz Bursche. Po drugiej wojnie światowej, zmagając się z cenzurą i innymi ograniczeniami, kościelne pismo tworzyli m.in.: ks. Henryk Wegener-Wojnowski, Irena Heinze, ks. Tadeusz Wojak, Ewa Otello-Wiśniewska.

Burzliwa historia oznacza też, że redakcja czasopisma mieściła się w różnych miastach. Zaczęło się od Warszawy, a potem kolejno były: Cieszyn, Warszawa, Bytom, Bydgoszcz, Warszawa i od 1992 roku Bielsko-Biała.

Historię czasopisma bardzo szczegółowo przedstawiliśmy w „Kalendarzu Ewangelickim 2023”, a różne wydarzenia i dokonania będziemy przypominać na łamach „Zwiastuna Ewangelickiego” w całym roku jubileuszowym.

Dziś, wdzięczni za te minione lata, z nadzieją patrzymy w przyszłość. Jednak zdajemy sobie sprawę, że stoimy przed współczesnymi wyzwaniami: epoką laicyzacji i potrzebą nowego spojrzenia na sposoby zwiastowania Ewangelii, kryzysem czytelnictwa i coraz to nowymi wyzwaniami technologicznymi. Osobiście dopisałbym jeszcze jeden element, jakim jest zmiana pokoleniowa w redakcji.

Mimo uroczystej, jubileuszowej atmosfery chciałbym nawiązać też do bieżących spraw i do prośby, którą zamieściliśmy w „Zwiastunie Ewangelickim” w październiku i listopadzie ubiegłego roku. Dziś chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy odpowiedzieli na tę prośbę i wsparli darowiznami naszą działalność. Bardzo dziękuję za systematyczne, niewielkie wpłaty, za wyższe sumy przy opłacaniu prenumeraty za bieżący rok, za wpłaty różnej wysokości. Z tego tworzy się znacząca kwota. Polecamy się w tym względzie także w kolejnych tygodniach. Z takim wsparciem przejdziemy ten trudny rok i utrzymamy wskazany w październiku koszt prenumeraty.

Taka rocznica to przede wszystkim dziękczynienie. We wspólnocie „Zwiastuna Ewangelickiego” chcemy razem, tak jak przy poprzedniej okrągłej rocznicy, w modlitwie dziękować Bogu za minione lata i prosić o dalsze prowadzenie, i błogosławieństwo, bo wierzymy, że nasze czasopismo to Boża sprawa, Bogu na chwałę, a ludziom ku pożytkowi.

ks. Jerzy Below

redaktor naczelny

Bielsko-Biała, 15 stycznia 2023 roku