miniatura

Diakonia Polska i Diakonie Katastrophenhilfe w Niemczech prowadzą razem projekt pomocy uchodźcom z Ukrainy, w ramach którego wspierają kilkadziesiąt parafii ewangelickich, które przyjęły uchodźców pod swój dach lub prowadzą dla nich programy integracyjne. Ponadto obie organizacje razem prowadzą program pomocy pieniężnej dla uchodźców z Ukrainy.

Kursy języka polskiego, angielskiego i niemieckiego, warsztaty teatralno-artystyczne, zajęcia muzyczne, warsztaty kulinarne, poznawanie miasta i spotkania integracyjne – to niektóre z działań prowadzonych w ramach projektu pomocy uchodźcom z Ukrainy przez parafię w Słupsku. Wszystkie formy spotkań odbywały się w prowadzonym przez parafię Słupskim Centrum Diakonii i Dialogu.

W ramach projektu Uczymy się od siebie parafia zorganizowała dla uchodźców z Ukrainy kursy językowe, które prowadzone były przez pięcioro profesjonalnych lektorów. We wszystkich rodzajach zajęć brali udział zarówno uczniowie, studenci, jak i osoby dorosłe. Dnia 11 czerwca, na zakończenie zajęć uczestnicy wzięli udział w spacerze Słupsk w pigułce oraz w spotkaniu integracyjnym przy grillu.

Z programu skorzystało około 80 osób z Ukrainy mieszkających w Słupsku i okolicach. „Zamykamy ten projekt, ale nie zamykamy znajomości z uchodźcami z Ukrainy. Dalej jest potrzeba prowadzenia takich działań. Wielu ludzi chce się uczyć, bo wiedzą, że im to pomaga” – powiedział ks. Wojciech Froehlich, proboszcz parafii.

Natomiast w Lublinie w dniach 20 marca do 6 kwietnia 2023 r. działał jeden z 14 punktów oferujący wsparcie finansowe. Pomoc polegała na rejestracji osób narodowości ukraińskiej, które chciały skorzystać z trzymiesięcznego dofinansowania. Z ramienia parafii przedsięwzięciem kierowała Anna Brudny, której pomagały Violetta Wołoch oraz cztery zatrudnione osoby narodowości ukraińskiej – jako tłumacze i rejestratorzy. Codziennie przez plebanię przewijało się nawet 200 osób.

Ostateczną decyzję, kto otrzymał finansową pomoc, na podstawie konkretnych wytycznych – poziomu ubóstwa, wielodzietności, wieku itp. – podejmowali przedstawiciele organizacji pomocowych. Ostatecznie wsparcie otrzymało 2,5 tysiąca rodzin, czyli około 6,7 tysiąca osób, w tym przedstawiciele 255 gospodarstw domowych, którzy wniosek złożyli w Lublinie.

„Zwiastun Ewangelicki” 13-14/2023