miniatura

W Zelowie w dniach 21-23 lipca 2023 r. odbywało się Święto Kościoła w środku Polski. To kontynuacja Tygodnia Ewangelizacyjnego w Zelowie, który zapoczątkowano w 2006 r. „To spotkanie różnych pokoleń, grup, Kościołów, ale przede wszystkim osób. Wierzymy, że to co stanowi istotę tego spotkania, to Boże Słowo i ratujące, odnawiające przesłanie Ewangelii” – napisali organizatorzy. Święto rozpoczęło się inauguracyjnym grillem, a następnie odbyły się dwa seminaria – dla pań Mężczyzna kobietom o mężczyznach, które prowadził dk. Paweł Gumpert (lut.) oraz dla panów – Kobieta mężczyznom o kobietach prowadzone przez Donatę Maliszak. Seminarium dla pań Mężczyzna kobietom o mężczyznach Sobotę wypełniły seminaria. Podczas pierwszego z nich temat Wieczerzy Pańskiej w różnych podejściach protestanckich przybliżył prof. Jerzy Sojka.[...]

miniatura

Diakonia Polska i Diakonie Katastrophenhilfe w Niemczech prowadzą razem projekt pomocy uchodźcom z Ukrainy, w ramach którego wspierają kilkadziesiąt parafii ewangelickich, które przyjęły uchodźców pod swój dach lub prowadzą dla nich programy integracyjne. Ponadto obie organizacje razem prowadzą program pomocy pieniężnej dla uchodźców z Ukrainy. Kursy języka polskiego, angielskiego i niemieckiego, warsztaty teatralno-artystyczne, zajęcia muzyczne, warsztaty kulinarne, poznawanie miasta i spotkania integracyjne – to niektóre z działań prowadzonych w ramach projektu pomocy uchodźcom z Ukrainy przez parafię w Słupsku. Wszystkie formy spotkań odbywały się w prowadzonym przez parafię Słupskim Centrum Diakonii i Dialogu. W ramach projektu Uczymy się od siebie parafia zorganizowała dla uchodźców z Ukrainy kursy językowe, które prowadzone były przez[...]

miniatura

W sobotę 20 maja 2023 r. w parafii w Radomiu odsłonięto tablicę poświęconą ks. Janowi Szklorzowi. „Ci, którzy znali ks. Jana Szklorza, zawsze będą go mieć w sercu, a tym, którym nie było to dane, przypomni od dziś, granitowa tablica. Patrząc na numery pieśni nie sposób jej pominąć. Ksiądz Jan był wyjątkowym i kochanym duszpasterzem. Swoją pracę traktował jak powołanie, wnosząc w nią wszystkie swoje siły, zapał, serce, poświęcając także swoje zdrowie” – napisała ks. Katarzyna Rudkowska. Podczas uroczystości nie zabrakło wspomnień, podziękowań i słów sympatii, wypowiedzianych przez dawną młodzież, której włosy przyprószyła nieco siwizna. Zebranym towarzyszył werset biblijny: „Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich” (Hbr 13,7). Po odsłonięciu[...]

miniatura

Pierwszy diecezjalny zjazd w tym roku zorganizowano w diecezji cieszyńskiej 23 kwietnia. Przed nabożeństwem w kościele Jezusowym w Cieszynie wszystkie chóry zaśpiewały na schodach kościoła pieśń Pan jest światłem mym. Słowo Boże na podstawie fragmentu z 1. Listu Piotra zwiastował w trakcie zjazdu biskup diecezji Adrian Korczago. Nabożeństwo prowadzili wraz z biskupem duchowni cieszyńskiej parafii – proboszcz ks. Marcin Brzóska oraz wikariusz ks. Mateusz Mendroch. Uczestnicy wystąpili w dwóch blokach. Przed kazaniem zaśpiewały chóry z Dzięgielowa, Bażanowic, Jaworza, Ustronia oraz Hażlacha-Zamarsk. Natomiast po rozważaniu Słowa Bożego wystąpiły: trzy chóry cieszyńskie – Chór Kościelny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, Cieszyński Chór Męski oraz Wyższobramski Chór Kameralny, a także chóry z Drogomyśla, Cisownicy i Wisły[...]

miniatura

W maju ewangelicy w Wieluniu (diecezja warszawska) świętowali 200 lat parafii, ale też żegnali się ze swoim kościołem. Uroczystości W parafii w Wieluniu w dniach 19-21 maja 2023 roku odbyły się trzydniowe uroczystości związane z jubileuszem 200 lat parafii. Pierwszego dnia w Wieluńskim Domu Kultury (WDK) odbyła się sesja popularnonaukowa. Była ona poświęcona Reformacji i historii miejscowej parafii. Prelekcje wygłosili wykładowcy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej: prof. Jerzy Sojka oraz bp Jan Cieślar. Następnego dnia parafianie i wszyscy mieszkańcy Wielunia byli zaproszeni także do WDK na koncert Beaty Bednarz. Z kolei w niedzielę w kościele odbyło się nabożeństwo dziękczynne. Uczestniczyli w nim miejscowi zborownicy i wielu gości. Kazanie wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec. Odnosząc się do ostatnich dni stwierdził, że ewangelicy[...]

miniatura

– obradowały synody diecezjalne cz. 2 Kolejne trzy synody diecezjalne wybrały świeckich delegatów do Synodu Kościoła. Podczas sesji wiosennej synody zatwierdzają swoje sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z roku poprzedniego, a także preliminarze budżetowe na rok bieżący. Pierwsza sesja synodu diecezji pomorsko-wielkopolskiej w dniach 17 i 18 marca 2023 roku rozpoczęła się nabożeństwem w parafii w Koszalinie. Natomiast dwudniowe posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się w Mielnie koło Koszalina. Część sprawozdawczą synodu prowadził zwierzchnik diecezji bp Marcin Hintz, a część wyborczą biskup Kościoła Jerzy Samiec. W trakcie obrad została wybrana rada diecezjalna w dotychczasowym składzie: Izabela Główka-Sokołowska (Koszalin) – kurator diecezji, ks. Janusz Staszczak (Koszalin) – radca duchowny oraz Jarosław Kłaczkow (Toruń) –[...]

miniatura

W zasadzie wraz z wejściem wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy zrozumieliśmy, że za chwilę pojawią się w Polsce pierwsi ukraińscy uchodźcy. Trzeba będzie stanąć w obliczu kolejnego po pandemii wyzwania – jak pomóc tej ogromnej rzeszy ludzi uciekających przed wojną? Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie postanowiła, że nie tylko uruchomimy na ten cel własne środki finansowe, ale i udostępnimy nasze pokoje gościnne w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym Lux Med „Tabita” w Konstancinie-Jeziornej oraz cztery mieszkania w budynku parafialnym w Warszawie. Tabita działa sprawnie Wkrótce potem w naszej parafii zawiązała się grupa wolontariuszy, pragnących nieść pomoc uchodźcom. Było nas około 40 osób. Przyjęliśmy nazwę Tabita – nie tylko w nawiązaniu do ośrodka w Konstancinie-Jeziornej, ale i z chęci[...]

miniatura

– czyli permakulturowy ogród   Permakulturowy ogród to nie tytuł filmu z gatunku science fiction, ale forma ogrodu tworzonego w zgodzie z prawami natury. To taka jego aranżacja, która wykorzystuje naturalne procesy zachodzące w przyrodzie. Ewangelicy z Radomia założyli taki ogród u siebie i chętnie dzielą się zdobytym doświadczeniem. Od kilku lat organizują też ekologiczne nabożeństwa, podczas których kładą nacisk na troskę o stworzenie. Nazwa permakultura wywodzi się od połączenia dwóch angielskich słów: permanent – stały oraz agriculture – rolnictwo, uprawa. A więc w wolnym tłumaczeniu, permakultura to stała uprawa. Taka, która nie nadwyręża zasobów przyrody. U jej początków było obserwowanie natury i wyciąganie wniosków. W efekcie tych obserwacji, wśród proekologicznie nastawionych inżynierów i projektantów środowiska[...]

miniatura

Co wspólnego mają z sobą Wyższobramski Chór Kameralny, Cieszka Żółtko, wystawa Biblia wczoraj i dziś, bp Karin Johannesson, chór Concordia, wystawa obrazów ozorkowskiego malarza? Okazuje się, że sporo – wszystkie wiążą się z Ozorkowem. Przez cały październik Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ozorkowie świętuje 180-lecie wybudowania swojego kościoła Dwunastu Apostołów Jezusa Chrystusa, który jest jednym z ciekawszych architektonicznie kościołów ewangelickich w Polsce. Inaugurujące obchody nabożeństwo odbyło się w dniu 1 października 2022 r. z udziałem biskupa Kościoła Jerzego Samca, biskupa diecezji warszawskiej Jana Cieślara oraz gości ze Szwecji. W liturgii uczestniczyli czynnie: ks. Halina Radacz, ks. Katarzyna Rudkowska, ks. Wojciech Rudkowski i nowy proboszcz administrator parafii ks. Bogdan Wawrzeczko. W uroczystościach uczestniczył też[...]

miniatura

Festiwal muzyczny W cieniu sacrum – dni kultury biblijnej zorganizowała dniach 1-4 września 2022 r. parafia luterańska w Radomiu. Wypełniona muzyką i Słowem Bożym impreza odbywała się pod dyrekcją Blanki Dembosz-Tondery. Pierwszego dnia gościem festiwalu był prawosławny teolog i zarazem śpiewak operowy Łukasz Hajduczenia, a tzw. głos wtórujący wykonywał Karion Szeszko. Obaj członkowie zespołu Katapetasma odkrywali przed słuchaczami esencję muzyki prawosławnej. Koncert Polska muzyka cerkiewna był połączony z prelekcją. Drugiego września zabrzmiała muzyka związana z angielskimi i polskimi dworami królewskimi XVII i XVIII wieku. Koncert Źródło wiecznego światła na historycznych instrumentach zagrali: Jakub Kornakiewicz na oboju barokowym, Marian Magiera na tzw. trąbce naturalnej, Adrianna Maria Kafel na wiolonczeli barokowej, Przemysław Józef[...]