miniatura

Dzień uchodźcy Nadzieja z dala od domu to temat Światowego Dnia Uchodźcy 2023, który obchodzony był 20 czerwca. To dzień ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2000 r. dla upamiętnienia siły i odwagi ludzi, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju w celu uniknięcia konfliktów lub prześladowań. Według raportu UNHCR (Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców) w 2022 r. przymusowo przesiedlonych na skutek prześladowań, konfliktów zbrojnych czy łamania praw człowieka zostało w sumie 108,4 mln osób na całym świecie. Jest to najwyższy poziom przesiedleń od czasów II wojny światowej. Światowa Federacja Luterańska – poprzez swój Wydział Służby Światu – pomaga uchodźcom w różnych miejscach świata. Wspiera 3,4 miliona ludzi w 28 krajach, m.in. w Kenii. W obozie Kakuma w tym kraju mieszka 200 000 ludzi.[...]

miniatura

– Kościoły wobec uchodźców Problem migracji, uchodźstwa, poszukiwania lepszych warunków życia i bezpiecznego schronienia pojawia się stale w związku z tzw. kryzysem uchodźczym w Europie. Przed Kościołami stoją w tym względzie wyjątkowe zadania. Nie dotyczy to jedynie udzielania wsparcia, które dzieje się na wielu poziomach na całym kontynencie, ale także nieustannego przypominania o Chrystusowym przykazaniu miłości, które nie powinno być ograniczane względami bezpieczeństwa czy wewnętrznego komfortu. Na obecność tego tematu w europejskim dyskursie publicznym wpływają m.in. doniesienia z zewnętrznych granic Unii Europejskiej, wojna w Ukrainie i innych częściach świata, decyzje polityczne, kampanie wyborcze. Ale także indywidualne, czasem skrajne podejście do tej kwestii samych Europejczyków. W poszukiwaniu schronienia Zjawisko migracji i[...]

miniatura

W Krakowie dnia 3 listopada 2022 r. Urząd Miasta Krakowa, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce i Fundacja LWF w Polsce, we współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska rozpoczęły dystrybucję żywności i artykułów higienicznych o łącznej wartości 1 490 000 zł przeznaczonych dla ukraińskich uchodźców w mieście. Współpraca ta jest przykładem działań podmiotów krajowych i lokalnych w odpowiedzi na kryzys humanitarny związany z wojną w Ukrainie. W spotkaniu ze strony parafii uczestniczył proboszcz ks. Łukasz Ostruszka oraz kurator parafii Joanna Godfrejów. Produkty będą wydawane w dwóch punktach w Krakowie. To również kolejny wkład społeczności ewangelickiej w pomoc uchodźcom. Aby wspierać ukraińskich uchodźców Wydział Służby Światu ŚFL utworzył biuro i na gruncie polskim rozszerzył działalność jako Fundacja LWF[...]

miniatura

– ewangelicy pomagają uchodźcom z Afganistanu   „Dzień dobry” – witają mnie dźwięcznymi głosami członkowie siedmioosobowej rodziny Yaqoobi, gdy odwiedzam ich w mieszkaniu obok Centrum Luterańskiego w Warszawie. Są teraz moimi sąsiadami i wraz z pracownikami Centrum Luterańskiego wspieramy ich w poszukiwaniu pracy, załatwianiu spraw w urzędach i innych potrzebach. W sierpniu 2021 roku zostali ewakuowani z Kabulu przez polski rząd. W Warszawie mieszkają od 28 lutego 2022 roku, wcześniej przebywali w ośrodkach dla cudzoziemców w Dębaku i Bezwoli. Przed przejęciem rządów przez Talibów wiedli w Afganistanie spokojne życie. Mieli przyjaciół, dobrą pracę i piękny dom z ogrodem. W dniu ewakuacji wszystko to stracili. Jak wyglądało ich życie przed ucieczką z Afganistanu? Pytam o to Qaisa, który doskonale posługuje się językiem angielskim i z[...]

miniatura

– następny punkt pomocy dla uchodźców wojennych Diakonia Polska we współpracy z niemiecką Diakonie Katastrophenhilfe otworzyła 11 lipca 2022 r. drugi punkt wsparcia finansowego dla uchodźców z Ukrainy (pierwszy był w Kaliszu). Punkt został zorganizowany w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach na Górnym Śląsku. „Kryzys uchodźczy związany z wojną w Ukrainie jest wyzwaniem dla państw, Kościołów i organizacji charytatywnych, w tym diakonijnych. W tej trudnej sytuacji należy podjąć konkretne działania na rzecz tych, którzy uciekają przed wojną i prześladowaniami” – podkreśliła dyrektor generalna Diakonii Polskiej Wanda Falk. Beneficjenci otrzymują bezpośrednią pomoc finansową w postaci kart przedpłaconych. „Dzięki takiej formie pomocy rodziny uchodźcze mogą same zdecydować, na jakie potrzeby przeznaczyć środki[...]

miniatura

– ewangelicy dla Ukrainy   Za naszą wschodnią granicą trwa wojna – 24 lutego 2022 r. Rosja zaatakowała Ukrainę. Od samego początku wiele parafii luterańskich w Polsce zaczęło organizować wsparcie finansowe, rzeczowe i logistyczne. Ruszyły różnego rodzaju zbiórki, w tym ogłoszona przez Diakonię Polską zbiórka funduszy na pomoc Ukrainie. Przygotowywano miejsca oraz przyjmowano osoby uciekające przed działaniami wojennymi. Uchodźcom pomagają ewangelicy z parafii w dużych ośrodkach miejskich i małych miejscowościach, z liczebnie dużych parafii i z takich, które mają niewielką liczbę wiernych. Już drugiego dnia, w piątek, 25 lutego pierwsza grupa z Ukrainy przybyła do Centrum Luterańskiego w Warszawie. Mieszkania i miejsca noclegowe zaoferowały m.in. parafie lub parafianie: z Białegostoku, Bytomia-Miechowic, Cieszyna,[...]

miniatura

Pod koniec lutego do Warszawy przyjechała siedmioosobowa afgańska rodzina, która od sierpnia przebywała w ośrodku dla cudzoziemców w Bezwoli. Zamieszkali w Centrum Luterańskim przy ul. Miodowej. Zostało dla nich przygotowane mieszkanie: przeprowadzono naprawy i pomalowano ściany oraz umeblowano je i wyposażano. Przed przejęciem rządów przez talibów wiedli spokojne życie. Mieli przyjaciół, dobrą pracę i dom z ogrodem. W dniu ewakuacji wszystko to stracili. Poszukiwane są osoby, które chciałyby wraz z pracownikami Centrum Luterańskiego stworzyć grupę wsparcia dla rodziny. Oznacza to towarzyszenie rodzinie i pomoc w poszukiwaniu pracy, załatwianiu spraw w urzędach i wypełnianiu dokumentów. Pomocne będą też działania na rzecz adaptacji rodziny i tworzenie lub szukanie grup integracyjnych. Można także włączyć się w pomoc wspierając rodzinę finansowo[...]

miniatura

– rozmowa z Igorem Kurandą, który pomagał na granicy polsko-białoruskiej Opowiedz o sobie. Urodziłem się w Wieluniu, ale w Krakowie mieszkam ponad 16 lat, czuję się tutejszy. Nie pochodzę z religijnej rodziny. Moi rodzice są lekarzami, zaszczepili we mnie zdrowy rozsądek, naukową wizję świata i chęć niesienia pomocy. Ich rodzice też pracowali w ochronie zdrowia. Z Kościołem nie mieli nic wspólnego, byli wręcz ekskomunikowani – jedna babcia była pielęgniarką i komunistyczną posłanką, a druga ginekolożką przeprowadzającą legalne aborcje. Zostałem jednak ochrzczony w Kościele Rzymskokatolickim, a swojej duchowości szukałem sam. Już w liceum, poznając historię Reformacji, poczułem, że to moja ścieżka. Konwersji na luteranizm dokonałem dopiero w 2018 roku, była połączona z chrztem mojej córki. Przed pandemią mocno angażowałem się w[...]

miniatura

Diakonia Polska kontynuuje projekty pomocowe na rzecz uchodźców i migrantów. Dnia 10 lutego 2022 r. przedstawiciele Diakonii Polskiej przekazali wsparcie rzeczowe dla rodzin przebywających w ośrodku strzeżonym w Białej Podlaskiej. W porozumieniu z Ewangelickim Dziekanem Straży Granicznej ks. Kornelem Undasem, dzień wcześniej transport dotarł także do zamkniętego ośrodka w Wędrzynie, w którym panują bardzo ciężkie warunki m.in. z powodu tego, że przebywa tam więcej osób, niż ośrodek może przyjąć. Wcześniej, w styczniu, do wymienionych placówek dwa transporty z Diakonii Polskiej przekazane zostały we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Zakupione zostały najpotrzebniejsze artykuły – odzież wierzchnia, bielizna, piżamy, kosmetyki, zabawki, gry integracyjne dla dzieci i dorosłych, materiały edukacyjne. W ramach współpracy w sytuacji[...]

miniatura

Święta Bożego Narodzenia, przełom roku kalendarzowego, kolosalna inflacja, nowe ceny prądu i gazu, Polski Ład, covid i wielka liczba chorujących i zmarłych. Te i inne codzienne informacje spowodowały, że zapomnieliśmy o wschodniej granicy. I przyznać trzeba też, że w mediach coraz rzadziej pojawiają się informacje o sytuacji uchodźców nadal koczujących w lasach i na bagnach w zimowej aurze. Otrzymuję listy od czytających moje zapisane myśli i dochodzę do wniosku, że chyba nie są one tylko moimi własnymi myślami. Dziękuję wszystkim, którzy w tych pełnych niepewności i hipokryzji czasach znajdują chwilkę, aby w tych przemyśleniach odnaleźć swoje poglądy i odczucia. Wiem, że sytuacja międzynarodowa jest napięta i bardzo skomplikowana, o wielu rzeczach dziejących się na granicy nie wiemy. Ale przecież nie ma wojny i obowiązuje zasada –[...]