miniatura

– następny punkt pomocy dla uchodźców wojennych

Diakonia Polska we współpracy z niemiecką Diakonie Katastrophenhilfe otworzyła 11 lipca 2022 r. drugi punkt wsparcia finansowego dla uchodźców z Ukrainy (pierwszy był w Kaliszu). Punkt został zorganizowany w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach na Górnym Śląsku.

„Kryzys uchodźczy związany z wojną w Ukrainie jest wyzwaniem dla państw, Kościołów i organizacji charytatywnych, w tym diakonijnych. W tej trudnej sytuacji należy podjąć konkretne działania na rzecz tych, którzy uciekają przed wojną i prześladowaniami” – podkreśliła dyrektor generalna Diakonii Polskiej Wanda Falk.

Beneficjenci otrzymują bezpośrednią pomoc finansową w postaci kart przedpłaconych. „Dzięki takiej formie pomocy rodziny uchodźcze mogą same zdecydować, na jakie potrzeby przeznaczyć środki finansowe. Z jednej strony daje to rodzinom wybór, z drugiej zaś wspiera lokalną gospodarkę” – tłumaczył Şefik Serkan Denli z Diakonie Katastrophenhilfe.

W otwarciu punktu uczestniczyli przedstawiciele Diakonii Polskiej i Diakonie Katastrophenhilfe oraz reprezentanci organizacji partnerskich: powiatu bieruńsko-lędzińskiego, miasta Bieruń, miasta Lędziny, miasta Imielin. 

„Dzięki wsparciu finansowemu będziemy mogli zakupić przede wszystkim jedzenie, ubrania i lekarstwa” – mówiła pierwszego dnia działania punktu 62-letnia Ludmiła. Razem z wnuczką Angeliką uciekły z miejscowości Zinków w Ukrainie. Uchodźczynie dotarły do Polski przed miesiącem i znalazły schronienie w Mysłowicach. „Moja wnuczka choruje na astmę, a leki są drogie; jesteśmy bardzo wdzięczne za pomoc” – dodaje Ludmiła.

W organizację punktu w Lędzinach zaangażowane były parafie ewangelicko-augsburskie w Hołdunowie, Mysłowicach i Tychach. „Nasza parafia w Hołdunowie została w XVIII w. założona przez uchodźców – mówił proboszcz ks. Adam Malina – widząc więc tragedię ludzi z Ukrainy nie mieliśmy problemów z otwarciem się na nich i udzieleniem im pomocy. Na początku udostępniliśmy uchodźcom mieszkanie parafialne, teraz zaangażowaliśmy się w powstanie punktu pomocy w Lędzinach”. Proboszcz zwrócił również uwagę, że realizacja projektu nie byłaby możliwa bez Diakonii Polskiej oraz dobrych relacji z lokalnym samorządem.

Partnerami projektu są również jednostki samorządowe powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz miast Mysłowice i Tychy wraz ośrodkami pomocy społecznej. Bernard Bednorz, starosta powiatu bieruńsko-lędzińskiego zwrócił uwagę, że wielu uchodźców nie ma już do czego wracać: „Ze swojej strony staramy się otoczyć ich jak największym wsparciem, dlatego niezmiernie cieszę się, że możemy współpracować z Diakonią Polską i pomóc osobom, które tego wsparcia tak bardzo potrzebują”.

Informacje o punktach pomocy można znaleźć na stronie Diakonii Polskiej.

„Zwiastun Ewangelicki” 15-16/2022