miniatura

Diakonia Polska kontynuuje projekty pomocowe na rzecz uchodźców i migrantów. Dnia 10 lutego 2022 r. przedstawiciele Diakonii Polskiej przekazali wsparcie rzeczowe dla rodzin przebywających w ośrodku strzeżonym w Białej Podlaskiej.

W porozumieniu z Ewangelickim Dziekanem Straży Granicznej ks. Kornelem Undasem, dzień wcześniej transport dotarł także do zamkniętego ośrodka w Wędrzynie, w którym panują bardzo ciężkie warunki m.in. z powodu tego, że przebywa tam więcej osób, niż ośrodek może przyjąć.

Wcześniej, w styczniu, do wymienionych placówek dwa transporty z Diakonii Polskiej przekazane zostały we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Zakupione zostały najpotrzebniejsze artykuły – odzież wierzchnia, bielizna, piżamy, kosmetyki, zabawki, gry integracyjne dla dzieci i dorosłych, materiały edukacyjne.

W ramach współpracy w sytuacji epidemii z Diakonią Niemiecką Diakonia Polska pozyskała nieodpłatnie 20 palet ze środkami do dezynfekcji rąk i powierzchni. Transport przyjechał 7 lutego, a kilka dni później środki trafiły do dziesięciu placówek w różnych regionach Polski – instytucji diakonijnych, takich jak domy opieki czy środowiskowe domy samopomocy, a także do placówek medycznych.     

„Zwiastun Ewangelicki” 5/2022