Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura” jest organizowany co roku przez Wydawnictwo Augustana oraz Generalnego Wizytatora Nauczania Kościelnego.
Przedmiotem konkursu jest każdorazowo inna księga biblijna lub jej określony fragment.
Konkurs jest przeprowadzany w trzech grupach wiekowych:
grupa I – klasy IV-VI szkoły podstawowej;
grupa II – klasy VII-VIII szkoły podstawowej;
grupa III – szkoły ponadpodstawowe.
Konkurs odbywa się w trzech etapach: szkolno-parafialnym, diecezjalnym (regionalnym) oraz ogólnopolskim. Każdy z tych etapów ma formę pisemną – uczestnicy odpowiadają na pytania o różnym charakterze – otwartym i testowym. 

Celem konkursu jest:
– zachęcanie do lektury Pisma Świętego;
– nawiązanie do ewangelickich tradycji związanych ze studiowaniem i dobrą znajomością ksiąg biblijnych Starego i Nowego Testamentu;
– kształtowanie i umacnianie wiary poprzez regularny kontakt ze Słowem Bożym;
– zachęcanie uczniów do aktywności intelektualnej i zaangażowania religijnego.


Wszelkie pytania na temat konkursu prosimy kierować na: info@konkurssolascriptura.pl


Sola Scriptura 2024/2025

Tematy do konkursu plastycznego – uczniowie mogą wybrać z listy poniżej:

 1. Cudowna moc Elizeusza –  2 Krl 4, 1- 7
 2. Elizeusz i Szumanitka – 2 Krl 4, 8-17
 3. Zatrute jedzenie – 2 Krl 4, 38-41
 4. Rozmnożenie chleba  – 2 Krl 4, 42- 44
 5. Uzdrowienie Naamana – 2 Krl  5, 1-19
 6. Zagubiona siekiera – 2 Krl 6, 1-7

Sola Scriptura 2023/2024


Sola Scriptura 2022/2023

Temat: Świadectwo apostoła Jana

Tegoroczny finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura” odbył się 11 marca 2023 r. w dwóch miejscach – w Warszawie i Bielsku-Białej. Wyniki zostały ogłoszone 21 marca.

Organizatorzy także w tym roku przyznali nagrody dla superfinalistów, czyli osób, które sześć razy wzięły udział w finale OKB. W edycji 2022/2023 zdobyło ją pięć osób: Barbara Konieczny i Piotr Szturc z Wisły, Zofia Pilch ze Skoczowa, Martyna Tomica z Goleszowa oraz Łukasz Wach z Opola. W tym podsumowaniu nie jest brany rok 2021, w którym odbył się tylko jeden etap jako test online.


Sola Scriptura 2021/2022

Temat: 1. Księga SamuelaKsięga Przypowieści

Relacja z finału konkursu biblijnego


Sola Scriptura 2020/2021

Temat: 1. Księga Samuela2. Księga Samuela, 1. Księga Królewska


W 14. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura”, która miała tylko jeden etap online, wzięło udział 224 uczniów. 

Z poszczególnych diecezji uczestniczyło: diecezja cieszyńska – 123 uczniów; diecezja katowicka – 68 uczniów; diecezja mazurska – 6 uczniów; diecezja pomorsko-wielkopolska – 7 uczniów; diecezja warszawska – 18 uczniów; diecezja wrocławska – 2 uczniów. Więcej o konkursie w relacji w „Zwiastunie Ewangelickim”.


Sola Scriptura 2019/2020

Temat: Ewangelia Marka, 1. List Piotra


Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia

Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura 2019/2020

W związku z sytuacją pandemii i wszystkimi ograniczeniami, jakie obecnie panują, organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura 2019/2020” postanowili zmienić regulamin konkursu i odstąpić od przeprowadzenia 3 etapu konkursu, czyli ogólnopolskiego finału.

Decyzję tę podjęto na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W § 11d. punkt 1. zapisano: W roku szkolnym 2019/2020 regulaminy konkursów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą być zmienione w ciągu roku szkolnego, w szczególności w zakresie liczby stopni konkursu, warunków uzyskania wyróżnień i tytułów laureata lub finalisty konkursu.

Organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura 2019/2020” wprowadzają następujące zmiany w regulaminie:

 1. Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura 2019/2020” jest zakończony po dwóch etapach: szkolnym/parafialnym i rejonowym/diecezjalnym.
 2. Wszyscy uczestnicy etapu rejonowego/diecezjalnego, którzy zakwalifikowali się do finału otrzymują dyplomy finalisty.
 3. Dyplom laureata otrzymują uczniowie, którzy zdobyli w etapie rejonowym/diecezjalnym 85% punktów, czyli: w grupie I – 31 punktów, w grupie II – 31,5 punktów, w grupie III – 35,5 punktów.
 4. Dyplomy organizatorzy prześlą na adres parafii podanej w zgłoszeniu uczestnika.
 5. W związku z brakiem możliwości wyłonienia zdobywców trzech pierwszych miejsc statuetki nie zostają przyznane.
 6. Nagrody w konkursie plastycznym zostaną przesłane wszystkim wyróżnionym na adres parafii podanej w zgłoszeniu uczestnika.
 7. Szczegółowe wyniki zostają ogłoszone na www.zwiastun.pl.

Dodatkowo organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura 2019/2020” postanawiają, mimo odstąpienia od 3 etapu, zachować zwyczajowe wyróżnienie dla superfinalistów, czyli osób, które 6 razy uczestniczyły w finale Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura”.

W tej edycji superfinalistami zostali: Zuzanna Gabryś – Drogomyśl, Wiktoria Gatner – Jastrzębie-Zdrój, Edyta Bolek – Cieszyn, Patrycja Mach – Golasowice, Wiktoria Kojma – Skoczów, Aneta Macha – Goleszów, Jowanka Rzońca – Kraków, Magdalena Mądrakowska – Pabianice, Anna Mądrakowska – Pabianice, Joel Kojma – Wisła, Jakub Raszka – Drogomyśl, Anna Pagano – Kraków.

Nagrody, dyplomy oraz wyróżnienia przyznane w konkursie plastycznym zostały w maju przesłane na adresy parafii uczestników.

Ponadto organizatorzy zdecydowali, aby w edycji 2019/2020 przyznać specjalną pamiątkową statuetkę Annie Konieczny za 10-krotny udział w Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym „Sola Scriptura”.

Organizatorzy

Wydawnictwo Augustana, Generalny Wizytator Nauczania Kościelnego

 

Relacja z rozdania dyplomów


Sola Scriptura 2018/2019

Temat: 1. Księga Mojżeszowa


Sola Scriptura 2017/2018

Temat: Z Bogiem na wygnaniu – Księga Estery, Księga Daniela, Księga Ezechiela


Sola Scriptura 2016/2017

Temat: Dzieje Apostolskie


Sola Scriptura 2015/2016

Temat: Ewangelia Łukasza


Sola Scriptura 2014/2015

Temat: Jozue i sędziowie w Ziemi Obiecanej – Księga Jozuego, Księga Sędziów


Sola Scriptura 2013/2014

Temat: Życie Mojżesza – 2. Księga Mojżeszowa, 5. Księga Mojżeszowa


Sola Scriptura 2012/2013

Temat: Jezus źródłem zmian – Ewangelia Mateusza


Sola Scriptura 2012

Temat: Nowe wyzwania wobec królów i narodu – Samuel, Saul, Dawid – 1. Księga Samuela, 2. Księga Samuela


Sola Scriptura 2011

Temat: Próba sił, próba wiary w wypełnianiu Bożego zadania – Eliasz, Elizeusz, Jonasz – 1. Księga Królewska, 2. Księga Królewska, Księga Jonasza


Sola Scriptura 2010

Temat: Dorastamy z Janem u boku Jezusa – Ewangelia Jana


Sola Scriptura 2009

Temat: Rodzina w Biblii – patriarchowie – 1. Księga Mojżeszowa


Sola Scriptura 2008

Temat: Dzieje Apostolskie