Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura” jest organizowany co roku przez Wydawnictwo Augustana oraz Generalnego Wizytatora Nauczania Kościelnego.
Przedmiotem konkursu jest każdorazowo inna księga biblijna lub jej określony fragment.
Konkurs jest przeprowadzany w trzech grupach wiekowych:
– grupa I – klasy IV-VI szkoły podstawowej;
– grupa II – klasy VII-VIII szkoły podstawowej;
– grupa III – szkoły ponadpodstawowe.
Konkurs odbywa się w trzech etapach: szkolno-parafialnym, diecezjalnym (regionalnym) oraz ogólnopolskim. Każdy z tych etapów ma formę pisemną – uczestnicy odpowiadają na pytania o różnym charakterze – otwartym i testowym. 
Młodzież i dzieci przygotowują się do konkursu na podstawie: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975 lub późniejszych edycji tej Biblii wydanych przez Towarzystwo Biblijne w Polsce.
Celem konkursu jest:
– zachęcanie do lektury Pisma Świętego;
– nawiązanie do ewangelickich tradycji związanych ze studiowaniem i dobrą znajomością ksiąg biblijnych Starego i Nowego Testamentu;
– kształtowanie i umacnianie wiary poprzez regularny kontakt ze Słowem Bożym;
– zachęcanie uczniów do aktywności intelektualnej i zaangażowania religijnego.


Sola Scriptura 2021/2022

Etap diecezjalny odbędzie się 15 stycznia 2022 r. o godzinie 10.00.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną etap ten w dwóch diecezjach odbędzie się w paru miejscach równocześnie. Uczestnicy zostali podzieleni ze względu na parafie, z których pochodzą.

Proszę dokładnie sprawdzić na liście, w której parafii  uczniowie będą pisać etap diecezjalny.


I etap (szkolny/parafialny) – 15-19.11.2021 r.

1. Księga Królewska 1-11


II etap (rejonowy/diecezjalny) – 15.01.2022 r.

1. Księga Królewska 1-16; Przypowieści Salomona 1-4


III etap (finał ogólnopolski) – 5.03.2022 r.

1. Księga Królewska 1-16; Przypowieści Salomona 1-4 i 22-24


Ze względu na nieznana sytuacje epidemiologiczna, jaka będzie w kraju w następnych miesiącach rozważany jest inny sposób przeprowadzenia etapu diecezjalnego – w razie potrzeby kilka miejsc w danej diecezji, aby nie tworzyły się duże grupy uczestników.
Z tego powodu finał także może być przeprowadzony w kilku miejscach np. w poszczególnych diecezjach.
Ostateczne decyzje będą podejmowane przed poszczególnymi etapami.


 


Sola Scriptura 2020/2021

 

W 14. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura”, która miała tylko jeden etap online, wzięło udział 224 uczniów. Każdy z nich otrzymał zaraz po rozwiązaniu wynik swojego testu na podanego e-maila.

Z poszczególnych diecezji uczestniczyło:

diecezja cieszyńska – 123 uczniów

diecezja katowicka – 68 uczniów

diecezja mazurska – 6 uczniów

diecezja pomorsko-wielkopolska – 7 uczniów

diecezja warszawska – 18 uczniów

diecezja wrocławska – 2 uczniów

Więcej o konkursie w relacji w „Zwiastunie Ewangelickim”.

 

 

Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura 2020/2021”
komunikat specjalny

Z przykrością, po uwzględnieniu obecnej sytuacji w naszym kraju, jesteśmy zmuszeni do  przekazania poniższego komunikatu.

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu szkół w czasie pandemii organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura 2020/2021” postanowili:
1. Odstąpić od przeprowadzenia w dniach od 23 do 28 listopada 2020 roku etapu szkolnego/parafialnego. To oznacza, że Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura 2020/2021” w tradycyjnej formie 3 etapów pisemnych nie odbędzie się. Nie zostaną wyłonieni zwycięzcy, nie zostaną przyznane statuetki.

2. Doceniając jednak zaangażowanie dzieci i młodzieży w studiowaniu wskazanych fragmentów biblijnych zapraszamy do udziału w teście przeprowadzonym przez Internet. Będzie on dostępny w sobotę 9 stycznia 2021 roku (planowany wcześniej termin etapu rejonowego/diecezjalnego). Szczegóły techniczne zostaną ogłoszone po 15 grudnia 2020 roku i przekazane do wszystkich parafii ewangelickich.
Pytania będą przygotowane dla zaplanowanych 3 grup wiekowych:
I grupa – klasy IV-VI szkoły podstawowej,
II grupa – klasy VII-VIII szkoły podstawowej,
III grupa – szkoły ponadpodstawowe.
Należy opanować materiał wskazany na etap szkolny: 1 Sm 16-31, 2 Sm 1-12.
Uczestnicy, którzy zdobędą 80% punktów otrzymają dyplomy uczestnictwa. Ich lista zostanie ogłoszona do 30 stycznia 2021 roku na www.zwiastun.pl w zakładce: Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura”. Dyplomy zostaną przesłane do parafii, które wskażą uczestnicy na formularzu testu, z sugestią wręczenia ich publicznie w stosownych okolicznościach wg uznania proboszczów.

3. Konkurs plastyczny jest kontynuowany. Składanie prac w terminie ogłoszonym w Regulaminie – do 1 lutego 2021 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi w zaplanowanym terminie – do 1 marca 2021 roku. Dyplomy i nagrody zostaną przesłane do macierzystych parafii uczestników z sugestią wręczenia ich publicznie w stosownych okolicznościach wg uznania proboszczów.

4. Niniejsze ogłoszenie jest aneksem nr 1 do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura 2020/2021”. Regulamin dostępny jest na www.zwiastun.pl w zakładce: Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura”. Został też opublikowany w „Zwiastunie Ewangelickim” nr 20 z dnia 25 października 2020 roku.

Bielsko-Biała, 4.11.2020


Sola Scriptura 2019/2020

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia

Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura 2019/2020

W związku z sytuacją pandemii i wszystkimi ograniczeniami, jakie obecnie panują, organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura 2019/2020” postanowili zmienić regulamin konkursu i odstąpić od przeprowadzenia 3 etapu konkursu, czyli ogólnopolskiego finału.

Decyzję tę podjęto na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W § 11d. punkt 1. zapisano: W roku szkolnym 2019/2020 regulaminy konkursów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą być zmienione w ciągu roku szkolnego, w szczególności w zakresie liczby stopni konkursu, warunków uzyskania wyróżnień i tytułów laureata lub finalisty konkursu.

Organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura 2019/2020” wprowadzają następujące zmiany w regulaminie:

  1. Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura 2019/2020” jest zakończony po dwóch etapach: szkolnym/parafialnym i rejonowym/diecezjalnym.
  2. Wszyscy uczestnicy etapu rejonowego/diecezjalnego, którzy zakwalifikowali się do finału otrzymują dyplomy finalisty.
  3. Dyplom laureata otrzymują uczniowie, którzy zdobyli w etapie rejonowym/diecezjalnym 85% punktów, czyli: w grupie I – 31 punktów, w grupie II – 31,5 punktów, w grupie III – 35,5 punktów.
  4. Dyplomy organizatorzy prześlą na adres parafii podanej w zgłoszeniu uczestnika.
  5. W związku z brakiem możliwości wyłonienia zdobywców trzech pierwszych miejsc statuetki nie zostają przyznane.
  6. Nagrody w konkursie plastycznym zostaną przesłane wszystkim wyróżnionym na adres parafii podanej w zgłoszeniu uczestnika.
  7. Szczegółowe wyniki zostają ogłoszone na www.zwiastun.pl.

Dodatkowo organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura 2019/2020” postanawiają, mimo odstąpienia od 3 etapu, zachować zwyczajowe wyróżnienie dla superfinalistów, czyli osób, które 6 razy uczestniczyły w finale Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura”.

W tej edycji superfinalistami zostali: Zuzanna Gabryś – Drogomyśl, Wiktoria Gatner – Jastrzębie-Zdrój, Edyta Bolek – Cieszyn, Patrycja Mach – Golasowice, Wiktoria Kojma – Skoczów, Aneta Macha – Goleszów, Jowanka Rzońca – Kraków, Magdalena Mądrakowska – Pabianice, Anna Mądrakowska – Pabianice, Joel Kojma – Wisła, Jakub Raszka – Drogomyśl, Anna Pagano – Kraków.

Nagrody, dyplomy oraz wyróżnienia przyznane w konkursie plastycznym zostały w maju przesłane na adresy parafii uczestników.

Ponadto organizatorzy zdecydowali, aby w edycji 2019/2020 przyznać specjalną pamiątkową statuetkę Annie Konieczny za 10-krotny udział w Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym „Sola Scriptura”.

Organizatorzy

Wydawnictwo Augustana, Generalny Wizytator Nauczania Kościelnego

 

Relacja z rozdania dyplomów


Sola Scriptura 2018/2019

Temat: 1. Księga Mojżeszowa


Sola Scriptura 2017/2018

Temat: Z Bogiem na wygnaniu – Księga Estery, Księga Daniela, Księga Ezechiela


Sola Scriptura 2016/2017

Temat: Dzieje Apostolskie


Sola Scriptura 2015/2016

Temat: Ewangelia Łukasza


Sola Scriptura 2014/2015

Temat: Jozue i sędziowie w Ziemi Obiecanej – Księga Jozuego, Księga Sędziów


Sola Scriptura 2013/2014

Temat: Życie Mojżesza – 2. Księga Mojżeszowa, 5. Księga Mojżeszowa


Sola Scriptura 2012/2013

Temat: Jezus źródłem zmian – Ewangelia Mateusza


Sola Scriptura 2012

Temat: Nowe wyzwania wobec królów i narodu – Samuel, Saul, Dawid – 1. Księga Samuela, 2. Księga Samuela


Sola Scriptura 2011

Temat: Próba sił, próba wiary w wypełnianiu Bożego zadania – Eliasz, Elizeusz, Jonasz – 1. Księga Królewska, 2. Księga Królewska, Księga Jonasza


Sola Scriptura 2010

Temat: Dorastamy z Janem u boku Jezusa – Ewangelia Jana


Sola Scriptura 2009

Temat: Rodzina w Biblii – patriarchowie – 1. Księga Mojżeszowa


Sola Scriptura 2008

Temat: Dzieje Apostolskie