miniatura

– kolejny finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura”

Od szesnastu lat jedna z sobót marca jest wyjątkowym świętem czytania i poznawania Biblii. Wtedy jest czas na finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura” (OKB). Co prawda w latach 2020 i 2021 ograniczenia pandemii trochę w tym przeszkodziły i formalny finał nie odbył się, ale poznawanie kolejnej księgi biblijnej kontynuowano. W tym roku 11 marca młodzi ludzie w wieku od 10 do 20 lat głównie z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ale też z innych Kościołów protestanckich, odpowiadali na finałowe pytania w dwóch miejscach: w Bielsku-Białej i Warszawie.

OKB jest organizowany od 2008 roku przez Wydawnictwo Augustana i Generalnego Wizytatora Nauczania Kościelnego. Pytania przygotowywał oraz sprawdzał prace konkursowe zespół OKB: diakon Ewa Below, ks. Tomasz Bujok, ks. Łukasz Gaś, mgr teol. Anna Olek i mgr teol. Beata Reske. W ciągu całego roku spotykali się kilkanaście razy, aby ułożyć pytania tak, aby nie były zbyt łatwe, ale by jednocześnie pozwalały dobrze sprawdzić wiedzę uczniów i móc wyłonić tych, którzy poznali biblijne księgi najlepiej.

Temat tegorocznej edycji brzmiał Świadectwo apostoła Jana. Uczestnicy z wszystkich grup musieli dobrze poznać Ewangelię Jana, a uczniowie z klas VII i VIII oraz szkół ponadpodstawowych dodatkowo zapoznać się z trzema listami apostoła. Po raz pierwszy tekstem źródłowym była Biblia ekumeniczna. W 16. edycji wzięło udział ponad 500 uczniów z pięciu diecezji. Do finału zakwalifikowało się 103 uczestników: 44 z diecezji cieszyńskiej, 33 z diecezji katowickiej, 7 z diecezji pomorsko-wielkopolskiej, 16 z diecezji warszawskiej, 3 z diecezji wrocławskiej. Finaliści startowali najpierw w etapie parafialno-szkolnym, a później w diecezjalnym. W finale w ciągu 45 minut trzeba było odpowiedzieć pisemnie na 25 pytań.

Diakon Ewa Below, generalna wizytator nauczania kościelnego, witając uczestników w Bielsku-Białej stwierdziła: „Patrząc na was mogę powiedzieć, że widzę wspaniałych znawców Ewangelii Jana oraz wśród uczniów z grupy 2 i 3 listów Jana. Chyba przyznacie, że nie jest to księga łatwa do czytania i poznawania. Aby zrozumieć i zapamiętać jej treść, trzeba było ją dokładnie zgłębiać. Tego się podjęliście, to było wyzwanie – przez prawie sześć miesięcy studiować księgi napisane przez apostoła Jana. Poznaliście dokładnie opisane w nich życie Jezusa i wielu innych ludzi. Czytaliście historie niesamowite, niejednokrotnie takie, w które trudno uwierzyć. A jednocześnie poznawaliście to, co Jezus do nas mówił o swoim Królestwie, o nadziei i wielkiej miłości do ludzi.

Może dziwnie to zabrzmi, ale posłuchajcie: Nieważne, które miejsce zajmiecie, bo wy już wygraliście, zdobyliście wspaniałą nagrodę, jaką jest poznawanie Słowa Bożego. Pozwoliliście, aby Bóg przez Słowo zbliżył się do was, a wy do Niego”.

Ze względów organizacyjnych finał OKB odbył się tym razem w dwóch miejscach – w Bielsku-Białej, tradycyjnie w auli Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja na Bielskim Syjonie oraz w Warszawie w auli Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W Bielsku-Białej finał przygotował i przeprowadził zespół OKB, a w Warszawie wykładowczyni ChAT mgr. teol. Elżbieta Byrtek oraz mgr teol. Anna Olek. Wspierały je uczestniczki poprzednich edycji, a obecnie studentki teologii Magdalena Mądrakowska i Weronika Krauze. W Bielsku-Białej uczestnikami byli uczniowie z diecezji cieszyńskiej i katowickiej, a do Warszawy przyjechali uczniowie z diecezji warszawskiej, pomorsko-wielkopolskiej i wrocławskiej.

Jak co roku do najmłodszych uczniów z klas I–III szkół podstawowych skierowany był konkurs plastyczny. W swoich pracach przedstawiali oni cuda Jezusa opisane w Ewangelii Jana. Nadesłano 105 prac. Najczęściej dzieci przedstawiały, w dowolnej technice plastycznej, cudowny połów ryb lub Jezusa chodzącego po wodzie.

Organizatorzy także w tym roku przyznali nagrody dla superfinalistów, czyli osób, które sześć razy wzięły udział w finale OKB. W edycji 2022/2023 zdobyło ją pięć osób: Barbara Konieczny i Piotr Szturc z Wisły, Zofia Pilch ze Skoczowa, Martyna Tomica z Goleszowa oraz Łukasz Wach z Opola. W tym podsumowaniu nie jest brany rok 2021, w którym odbył się tylko jeden etap jako test online.

Dyplomy, nagrody oraz statuetki dla zdobywców miejsc 1–3 w każdej grupie, organizatorzy prześlą do parafii macierzystych uczestników, gdzie zostaną one uroczyście wręczone. Przeprowadzenie całego konkursu finansowo wspiera Kościół Ewangelicko-Augsburski.                

Finał w Warszawie: uczestnicy, rodzice, opiekunowie

WYNIKI