miniatura

Od trzech lat – czyli odkąd zaczęłam studia – regularnie słyszę takie niezbyt wygodne pytanie, które coraz bardziej mnie denerwuje, mianowicie: „Dlaczego akurat teologia?”. Odpowiedzi na takie pytania są o tyle trudne, że są bardzo złożone i niejednoznaczne, nie ma punktów a, b, c, d, spośród których można wybrać. I wtedy wyjściem z sytuacji jest odpowiedź: „Ponieważ brałam udział w Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym Sola Scriptura”. To zawsze działa! Osobom, z którymi rozmawiam, chyba wydaje się to całkiem naturalne. Jest to więc bardzo wygodna odpowiedź. Czy prawdziwa? Częściowo. Z jednej strony nie był to jedyny powód, a z drugiej, pewnie gdyby nie mój udział w konkursie, nie byłoby mnie na studiach teologicznych. Nie przemawiałabym podczas finału Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura” w Warszawie jako studentka[...]

miniatura

– finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura” W roku szkolnym 2023/2024 po raz 17. zorganizowano Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura”. Do finału, który odbył się 9 marca 2024 r. w Bielsku-Białej i Warszawie, zakwalifikowało się 131 uczniów z 5 diecezji Kościoła luterańskiego. Temat konkursu brzmiał: Jezus naszą nadzieją, a uczniowie czytali Ewangelię Mateusza w ekumenicznym przekładzie. W Bielsku-Białej finał odbył się w auli Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja – na Bielskim Syjonie. Wzięli w nim udział uczniowie z diecezji cieszyńskiej i katowickiej. Uczestników, rodziców oraz katechetów przywitała generalna wizytator nauczania kościelnego diakon Ewa Below. Następnie głos zabrał biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec, który oparł swoje rozmyślanie na tekstach z książki Z Biblią na co dzień. W[...]

miniatura

- konkurs biblijny Finał w Bielsku-Białej; powyżej w Warszawie W roku szkolnym 2023/2024 po raz 17. zorganizowano Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura”. Do finału, który odbył się 9 marca w Bielsku-Białej i Warszawie, zakwalifikowało się 131 uczniów z terenu 5 diecezji Kościoła luterańskiego. Temat konkursu brzmiał Jezus naszą nadzieją, a uczniowie czytali Ewangelię Mateusza. W Bielsku-Białej finał odbył się w auli Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja, która znajduje się na Bielskim Syjonie. Wzięli w nim udział uczniowie z diecezji cieszyńskiej i katowickiej. Uczestników, rodziców oraz katechetów przywitała generalna wizytator nauczania kościelnego diakon Ewa Below. Następnie głos zabrał biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec, który oparł swoje rozmyślanie na tekstach z Z Biblią na co dzień. Na zakończenie do[...]

miniatura

– wprowadzenie do Ewangelii Mateusza Ewangelia Mateusza, czy też odpowiednio do jej greckiego tytułu według Mateusza, stanowi pierwszą spośród 27 ksiąg znajdujących się w Nowym Testamencie. Zalicza się ją do tzw. ksiąg historycznych, względnie narracyjnych. Dzieło ewangelisty Mateusza jest pierwszą z czterech ewangelii przekazanych w Nowym Testamencie. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to akurat ona znalazła się na pierwszym miejscu. Przypuszczalnie jest to związane z faktem, że przez wiele wieków uważano ją za najstarsze z pism ewangelistów. Niemalże we wszystkich starożytnych wykazach ksiąg nowotestamentowych jest ona umieszczana właśnie jako pierwsza. Obecnie jednak uważa się, że dzieło Mateusza nie jest najstarsze – jest nim bowiem najkrótsza ewangelia, za której autora uchodzi Marek. Symbole ewangelistów Już w[...]

miniatura

– etap diecezjalny konkursu biblijnego W 5 diecezjach naszego Kościoła 9 grudnia 2023 r. odbył się diecezjalny etap Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura”. Edycja 2023/2024 nosi tytuł Jezus naszą nadzieją, a uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych czytają Ewangelię Mateusza. Po raz kolejny podstawą do konkursu był ekumeniczny przekład Biblii. W pierwszym etapie konkursu, który przeprowadzono w parafiach i szkołach w październiku zeszłego roku, wzięło w nim udział ponad 500 uczestników. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 194 uczniów, którzy spotkali się w Brennej, Drogomyślu, Jaworzu, Wiśle-Jaworniku, Pszczynie, Zabrzu, Olsztynie, Słupsku i Warszawie. Zabrze Słupsk Jaworze Wisła-Jawornik Drogomyśl Brenna Po napisaniu odpowiedzi na 25 pytań uczniowie otrzymali dyplomy oraz książki Z Biblią[...]

miniatura

– kolejny finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura” Od szesnastu lat jedna z sobót marca jest wyjątkowym świętem czytania i poznawania Biblii. Wtedy jest czas na finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura” (OKB). Co prawda w latach 2020 i 2021 ograniczenia pandemii trochę w tym przeszkodziły i formalny finał nie odbył się, ale poznawanie kolejnej księgi biblijnej kontynuowano. W tym roku 11 marca młodzi ludzie w wieku od 10 do 20 lat głównie z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ale też z innych Kościołów protestanckich, odpowiadali na finałowe pytania w dwóch miejscach: w Bielsku-Białej i Warszawie. OKB jest organizowany od 2008 roku przez Wydawnictwo Augustana i Generalnego Wizytatora Nauczania Kościelnego. Pytania przygotowywał oraz sprawdzał prace konkursowe zespół OKB: diakon Ewa Below, ks. Tomasz[...]

miniatura

Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura” jest organizowany co roku przez Wydawnictwo Augustana oraz Generalnego Wizytatora Nauczania Kościelnego. Edycja 2022/2023 nosi tytuł Świadectwo apostoła Jana. Uczniowie poznają Ewangelię Jana oraz listy apostoła. W Bielsku-Białej, Pszczynie, Świętochłowicach, Sopocie, Warszawie i Gorzowie Wielkopolskim 3 grudnia 2022 r. odbył się etap diecezjalny konkursu. Wzięło w nim udział ponad 200 uczniów z 5 diecezji. Pszczyna Bielsko-Biała Sopot Warszawa Uczniowie mieli 45 minut, aby odpowiedzieć na 25 pytań, m.in. „Po co uczniowie Jezusa poszli do miasta Sychar w Samarii?” lub „Który z uczniów Jezusa nosił przy sobie sakiewkę?”. Część pytań polegała na uzupełnieniu fragmentu biblijnego i wymagała dobrego przyswojenia tekstu Pisma Świętego. W tej edycji podstawą odpowiedzi był jego[...]

miniatura

– finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura” 2021/2022 W dniu 5 marca 2022 roku, po dwóch latach przerwy odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura” 2021/2022. Jak w wielu przedsięwzięciach, w ostatnich latach pandemia przeszkodziła w organizacji poprzednich dwóch edycji konkursu. W roku 2020 nie udało się rozegrać finału – konkurs zakończono na etapie diecezjalnym. W 2021 roku organizatorzy zdecydowali się przeprowadzić konkurs tylko jako jednoetapowy test online. W edycji 2021/2022 zorganizowano trzyetapowy konkurs biblijny. Jednak jeszcze w tym roku wszyscy uczestnicy nie spotkali się, jak w poprzednich latach, na Bielskim Syjonie w Bielsku-Białej. Finał zorganizowano w 4 miejscach. W finale 15. edycji konkursu biblijnego wzięło udział 81 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczniowie z[...]

miniatura

  Opowieść o rządach Salomona kończy się niespodziewanie. Wspaniałe państwo rozpadło się bardzo szybko po jego śmierci. Jedenasty rozdział 1. Księgi Królewskiej opowiada o końcu rządów króla Salomona i stara się wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. Wersety 1-13 opowiadają o grzechu króla i zapowiadają dlań karę, zaś w dalszej części rozdziału (w. 14-43) znajduje się wzmianka o przeciwnikach Salomona – o Hadadzie i Jeroboamie, który później został królem północnego Izraela. Znamienne jest, że Jeroboam – poprzez proroka Achiasza – uzyskał obietnicę objęcia tronu nad większą częścią Salomonowego królestwa (w. 29-39). Rozdział kończy się krótką wzmianką o śmierci króla i podsumowaniem (w. 41-44). Egzegeci zgadzają się z tym, że pierwsza część rozdziału pochodzi w przeważającej części od deuteronomistycznego[...]

miniatura

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura” 2021/2022 odbył się 5 marca 2022 roku. Jak w wielu przedsięwzięciach w ostatnich latach pandemia przeszkodziła w organizacji poprzednich dwóch edycji konkursu. W roku 2020 nie udało się rozegrać finału – konkurs zakończono na etapie diecezjalnym. W 2021 roku organizatorzy zdecydowali się przeprowadzić konkurs tylko jako jednoetapowy test online. Po dwóch latach przerwy zorganizowano trzyetapowy konkurs biblijny. Jednak jeszcze w tym roku wszyscy uczestnicy nie spotkali się, jak w poprzednich latach na Bielskim Syjonie w Bielsku-Białej. Finał zorganizowano w 4 miejscach. Uczniowie z diecezji cieszyńskiej spotkali się w Bielsku-Białej, z diecezji katowickiej w Świętochłowicach, z diecezji pomorsko-wielkopolskiej, mazurskiej i wrocławskiej w Bydgoszczy oraz z diecezji warszawskiej w[...]