miniatura

– kolejny finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura” Od szesnastu lat jedna z sobót marca jest wyjątkowym świętem czytania i poznawania Biblii. Wtedy jest czas na finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura” (OKB). Co prawda w latach 2020 i 2021 ograniczenia pandemii trochę w tym przeszkodziły i formalny finał nie odbył się, ale poznawanie kolejnej księgi biblijnej kontynuowano. W tym roku 11 marca młodzi ludzie w wieku od 10 do 20 lat głównie z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ale też z innych Kościołów protestanckich, odpowiadali na finałowe pytania w dwóch miejscach: w Bielsku-Białej i Warszawie. OKB jest organizowany od 2008 roku przez Wydawnictwo Augustana i Generalnego Wizytatora Nauczania Kościelnego. Pytania przygotowywał oraz sprawdzał prace konkursowe zespół OKB: diakon Ewa Below, ks. Tomasz[...]

miniatura

Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura” jest organizowany co roku przez Wydawnictwo Augustana oraz Generalnego Wizytatora Nauczania Kościelnego. Edycja 2022/2023 nosi tytuł Świadectwo apostoła Jana. Uczniowie poznają Ewangelię Jana oraz listy apostoła. W Bielsku-Białej, Pszczynie, Świętochłowicach, Sopocie, Warszawie i Gorzowie Wielkopolskim 3 grudnia 2022 r. odbył się etap diecezjalny konkursu. Wzięło w nim udział ponad 200 uczniów z 5 diecezji. Pszczyna Bielsko-Biała Sopot Warszawa Uczniowie mieli 45 minut, aby odpowiedzieć na 25 pytań, m.in. „Po co uczniowie Jezusa poszli do miasta Sychar w Samarii?” lub „Który z uczniów Jezusa nosił przy sobie sakiewkę?”. Część pytań polegała na uzupełnieniu fragmentu biblijnego i wymagała dobrego przyswojenia tekstu Pisma Świętego. W tej edycji podstawą odpowiedzi był jego[...]

miniatura

– finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura” 2021/2022 W dniu 5 marca 2022 roku, po dwóch latach przerwy odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura” 2021/2022. Jak w wielu przedsięwzięciach, w ostatnich latach pandemia przeszkodziła w organizacji poprzednich dwóch edycji konkursu. W roku 2020 nie udało się rozegrać finału – konkurs zakończono na etapie diecezjalnym. W 2021 roku organizatorzy zdecydowali się przeprowadzić konkurs tylko jako jednoetapowy test online. W edycji 2021/2022 zorganizowano trzyetapowy konkurs biblijny. Jednak jeszcze w tym roku wszyscy uczestnicy nie spotkali się, jak w poprzednich latach, na Bielskim Syjonie w Bielsku-Białej. Finał zorganizowano w 4 miejscach. W finale 15. edycji konkursu biblijnego wzięło udział 81 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczniowie z[...]

miniatura

  Opowieść o rządach Salomona kończy się niespodziewanie. Wspaniałe państwo rozpadło się bardzo szybko po jego śmierci. Jedenasty rozdział 1. Księgi Królewskiej opowiada o końcu rządów króla Salomona i stara się wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. Wersety 1-13 opowiadają o grzechu króla i zapowiadają dlań karę, zaś w dalszej części rozdziału (w. 14-43) znajduje się wzmianka o przeciwnikach Salomona – o Hadadzie i Jeroboamie, który później został królem północnego Izraela. Znamienne jest, że Jeroboam – poprzez proroka Achiasza – uzyskał obietnicę objęcia tronu nad większą częścią Salomonowego królestwa (w. 29-39). Rozdział kończy się krótką wzmianką o śmierci króla i podsumowaniem (w. 41-44). Egzegeci zgadzają się z tym, że pierwsza część rozdziału pochodzi w przeważającej części od deuteronomistycznego[...]

miniatura

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura” 2021/2022 odbył się 5 marca 2022 roku. Jak w wielu przedsięwzięciach w ostatnich latach pandemia przeszkodziła w organizacji poprzednich dwóch edycji konkursu. W roku 2020 nie udało się rozegrać finału – konkurs zakończono na etapie diecezjalnym. W 2021 roku organizatorzy zdecydowali się przeprowadzić konkurs tylko jako jednoetapowy test online. Po dwóch latach przerwy zorganizowano trzyetapowy konkurs biblijny. Jednak jeszcze w tym roku wszyscy uczestnicy nie spotkali się, jak w poprzednich latach na Bielskim Syjonie w Bielsku-Białej. Finał zorganizowano w 4 miejscach. Uczniowie z diecezji cieszyńskiej spotkali się w Bielsku-Białej, z diecezji katowickiej w Świętochłowicach, z diecezji pomorsko-wielkopolskiej, mazurskiej i wrocławskiej w Bydgoszczy oraz z diecezji warszawskiej w[...]

miniatura

Co królowa Saby przywiozła dla Salomona? Ile umywalni postawiono w świątyni? Na co chorował król Asa na starość? To przykłady pytań, na które w sobotę 15 stycznia 2022 r. odpowiadali uczestnicy Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura”. W etapie diecezjalnym wzięło udział 140 uczestników, nie tylko z Kościoła luterańskiego. Organizatorzy ze względu na trwająca pandemię zdecydowali, że drugi etap konkursu odbędzie się w kilku miejscach, aby uczniowie nie spotykali się w zbyt licznych grupach. W diecezji cieszyńskiej zorganizowano etap w Białej (Bielsko-Biała), Cieszynie, Cisownicy i Wiśle, w diecezji katowickiej w Katowicach, Opolu i Pszczynie, w diecezji mazurskiej w Olsztynie, w diecezji pomorsko-wielkopolskiej w Bydgoszczy, Słupsku i Sopocie, w diecezji warszawskiej w Warszawie, a w diecezji wrocławskiej w Gorzowie[...]

miniatura

  Biblia przedstawia trzeciego władcę Izraela – króla Salomona, syna Dawida – jako tego, który doprowadził Izrael na szczyt bogactwa i prosperity. W 1 Krl 10,27 czytamy, iż „król sprawił, że w Jerozolimie było tyle srebra, co kamieni, a cedrów tyle, co sykomor”. Wypowiedź ta w starożytności musiała sprawiać o wiele większe wrażenie niż obecnie, ponieważ do czasów panowania Persów na Bliskim Wschodzie srebro było droższe od złota.  Biblia przypisuje królowi Salomonowi wielką mądrość. W 1 Krl 5,10-14 możemy przeczytać, że mądrość króla „przewyższała mądrość wszystkich ludzi Wschodu i wszelką mądrość Egipcjan (…). Jego imię stało się sławne wśród okolicznych narodów”. Biblijny obraz króla Władca miał być autorem trzech tysięcy przysłów i tysiąca pięciu pieśni. Salomonowi przypisano autorstwo ksiąg[...]

miniatura

W zeszłym roku szkolnym, mimo przełożeniu terminu z marca na czerwiec, nie udało się przeprowadzić finału Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura”. Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do finału po styczniowym etapie diecezjalnym, otrzymali dyplomy na podstawie tych wyników. Mimo przeciwności, organizatorzy zdecydowali się w roku szkolnym 2020/2021 ogłosić temat i zakres materiału na kolejną, już czternastą, edycję konkursu – Dawid król Izraela. Przygotowywano się do przeprowadzenia konkursu według zwykłych zasad. Jednak ze względu na zamknięcie szkół i dalszy rozwój pandemii, w listopadzie postanowiono, że konkurs zostanie przeprowadzony w innej formie. Zrezygnowano z trzech etapów na rzecz jednego testu online 9 stycznia 2021 roku. Po kolejnych zmianach w szkołach termin przesunięto na 23 stycznia. Uczniowie mieli przeczytać: 1.[...]

miniatura

- duchowa droga ojca dynastii Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura” 2020/2021 nie odbędzie się w tradycyjny sposób. Organizatorzy zdecydowali, że zostanie przeprowadzony test online. Młodzież przygotowuje się i czyta fragmenty z 1. i 2. Księgi Samuela, które opisują życie Dawida. Zapraszamy do przeczytania tekstu, który ukazał się w rubryce Księga wiary – Księga życia. Ks. Tim Hinrichs przedstawia nam duchową drogę króla Izraela, Bożego człowieka, który jednak nie ustrzegł się grzechu. Po dzień dzisiejszy Dawid jest uznawany za największego króla Izraela. Został on pobłogosławiony: cieszył się powodzeniem i odnosił sukcesy zarówno w sferze duchowej, jak i politycznej. W jaki sposób stał się takim znakomitym przywódcą? Bóg kształtował Dawida, prowadząc go przez wiele trudnych przeżyć po to, aby uczynić z niego[...]

miniatura

W związku z pandemią w tym roku nie zorganizowano finału Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura 2019/2020”. Najpierw konkurs przeniesiono na 20 czerwca, jednak w maju, ze względu na nadal trwające ograniczenia sanitarne, organizatorzy zdecydowali się go odwołać. Dyplomy finalistów i laureatów zostały przyznane na podstawie wyników etapu diecezjalnego, który odbył się 11 stycznia 2020 r. W ten sposób wyłoniono: w grupie pierwszej, klasy IV-V szkoły podstawowej, 22 laureatów i 17 finalistów, w grupie drugiej, klasy VI-VIII szkoły podstawowej, 30 laureatów i 36 finalistów, w grupie trzeciej, szkoły ponadpodstawowe, 31 laureatów i 31 finalistów. Dodatkowo organizatorzy „Sola Scriptura” postanowili, mimo odstąpienia od 3 etapu, zachować zwyczajowe wyróżnienie dla superfinalistów, czyli osób, które 6 razy uczestniczyły w finale[...]