miniatura

W sali Sejmu Śląskiego w Katowicach 22 stycznia 2024 r. odbyło się podsumowanie roku Józefa Buzka w województwie śląskim.

Luteran reprezentowali w trakcie LXV sesji obrad sejmiku: bp Adrian Korczago, bp Marian Niemiec oraz duchowni diecezji cieszyńskiej i katowickiej. Na początku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprezentowali etiudę teatralną przybliżającą postać prof. Józefa Buzka. Następnie wykład biograficzny, omawiający zaangażowanie prof. Buzka w proces tworzenia II Rzeczypospolitej i autonomicznego województwa śląskiego przedstawił prof. Marian Mikołajczyk z Uniwersytetu Śląskiego. Po wykładzie głos zabrał radny wojewódzki prof. Tadeusz Sławek, wspominając między innymi osobę zmarłego Andrzeja Molina, który był orędownikiem ogłoszenia roku 2023 imieniem niezwykłego reprezentanta Śląska Cieszyńskiego. Słowa podsumowania i podziękowania wygłosił bp Adrian Korczago, zwracając uwagę na potrzebę odkrywania przeszłości, a także dostrzegania współczesnych śladów aktywnej działalności ewangelików w kraju i poza jego granicami.

W przerwie między obradami radni mogli także obejrzeć wystawę na temat prof. Józefa Buzka, przygotowaną przez Kongres Polaków w Republice Czeskiej.

„Zwiastun Ewangelicki” 3/2024