miniatura

W sali Sejmu Śląskiego w Katowicach 22 stycznia 2024 r. odbyło się podsumowanie roku Józefa Buzka w województwie śląskim. Luteran reprezentowali w trakcie LXV sesji obrad sejmiku: bp Adrian Korczago, bp Marian Niemiec oraz duchowni diecezji cieszyńskiej i katowickiej. Na początku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprezentowali etiudę teatralną przybliżającą postać prof. Józefa Buzka. Następnie wykład biograficzny, omawiający zaangażowanie prof. Buzka w proces tworzenia II Rzeczypospolitej i autonomicznego województwa śląskiego przedstawił prof. Marian Mikołajczyk z Uniwersytetu Śląskiego. Po wykładzie głos zabrał radny wojewódzki prof. Tadeusz Sławek, wspominając między innymi osobę zmarłego Andrzeja Molina, który był orędownikiem ogłoszenia roku 2023 imieniem niezwykłego reprezentanta Śląska[...]