miniatura

– trwa remont obiektów szopienickiej parafii

W piątek, 27 stycznia 2023 r. w budynku parafialnym w Katowicach-Szopienicach doszło do tragicznego wybuchu gazu. Od tego czasu minęły już dwa miesiące, wypełnione trudnymi chwilami, zmaganiami z prozaiczną codziennością i momentami niosącymi radość i nadzieję.

Początek był bardzo trudny. Samo tragiczne wydarzenie przyniosło śmierć, cierpienia oraz bardzo duże zniszczenia w budynku parafialnym. W momencie eksplozji 2/5 budynku przestało fizycznie istnieć.

Rozbiórka zniszczonej plebanii

 Szkody w ścianach nośnych plebanii i zniszczenia konstrukcyjne były tak duże, że decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego budynek należało rozebrać w trybie natychmiastowym. W ciągu tygodnia firma rozbiórkowa za pomocą specjalistycznego sprzętu rozebrała to, co pozostało z dawnej plebanii. W ten sposób po około 700 metrach kwadratowych, po dwóch salach parafialnych, kancelarii, pomieszczeniach świetlicowych i 3 mieszkaniach oraz pokojach gościnnych pozostały tylko wspomnienia i fotografie. Pozostał też wyrównany teren oraz 1/3 dawnego podpiwniczenia, które z przyczyn technicznych czasowo musi pozostać nienaruszone. Bardzo duże szkody wystąpiły również w przewiązce między plebanią a salami parafialnymi. To na nią spadła jedna ze ścian szczytowych plebanii i uszkodziła dach oraz pomieszczenia kuchni, ubikacji i biura świetlicy. Same sale zostały uszkodzone tylko nieznaczne.

Zniszczenia w kościele

Szkody wybuch wyrządził również w kościele, w którym zniszczeniu uległy witraże z szybami zabezpieczającymi w części wieżowej wraz z prawie wszystkimi drzwiami. Szkody pojawiły się również w wieży kościoła. Mocno ucierpiały znajdujące się po drugiej stronie ulicy dwa budynki szkolne, gdzie konieczna okazała się naprawa lub przełożenie dachu, wymiana wszystkich okien od strony ulicy i remont klas. Sam wybuch był słyszalny i odczuwalny w całej dzielnicy. W sąsiadujących budynkach doszło również do rozmaitych uszkodzeń.

Natychmiastowe działania

Po czasie, gdy opadły gorące emocje, wszyscy zaczęli zdawać sobie sprawę, że szkody mogły być jeszcze większe, gdyby nie szybkie działania, które podjęto w momencie wykrycia w budynku niepokojącego zapachu gazu. Natychmiastowo wyłączono dopływ gazu do obiektu, co spowodowało że eksplodował tylko gaz celowo zgromadzony w jednym lokalu mieszkalnym.

Kolejną refleksją było uświadomienie, że wszystkie osoby, które były wówczas na terenie parafialnym, a chciały dalej żyć, przeżyły. To doświadczenie można nazwać szczególną Bożą opieką nad domownikami i osobami znajdującymi się w budynku. Warto wiedzieć, że kilka osób nie było wówczas w budynku, jedna osoba wyszła z budynku minutę przed wybuchem, goszczące na parafii osoby z Ukrainy znajdowały się akurat w innej części mieszkania, wikariusz opuścił korytarz i udał się w głąb mieszkania, a pracownicy kończący adaptację poddasza wyszli kilka minut wcześniej do innych robót w innej części zabudowań parafialnych. Na ruchliwej ulicy Bednorza, jednej z głównych ulic dzielnicy Szopienice, akurat w tragicznym momencie wybuchu w okolicach parafii nie znalazła się żadna osoba i nie przejeżdżał żaden samochód ani autobus. Najbardziej ucierpiały dwie córeczki wikariusza, które jednak po około dwutygodniowym pobycie w szpitalu opuściły go w dobrym stanie. Anioły czuwały i czuwają…

Okazana pomoc i wsparcie

Oprócz tragicznych skutków wybuchu, dramatyczne zdarzenia uruchomiły również cały ciąg dobra. Nikt z poszkodowanych nie pozostał bez dachu nad głową. Z pomocą przyszło miasto Katowice i diecezja katowicka, a także sąsiedzi oraz parafianie. Poszkodowani spotkali się z wielką życzliwością i wsparciem wielu osób oraz instytucji.

Z pomocą pośpieszyły parafie ewangelickiej z całej Polski, które przekazały wsparcie finansowe bezpośrednio na konto parafii lub w ramach ogólnopolskiej akcji ogłoszonej przez władze Kościoła i koordynowanej przez Diakonię Kościoła. Wielką pomoc okazała również Archidiecezja Katowicka Kościoła Rzymskokatolickiego, która ogłosiła zbiórkę ofiar w kościołach archidiecezji na rzecz poszkodowanych. Szybkie wsparcie przyszło również ze strony sióstr boromeuszek z Szopienic, które udostępniły swoją kaplicę na miejsce odprawiania ewangelickich nabożeństw w czasie, gdy przez kilka tygodni szopienicki kościół był nieczynny oraz ze strony dwóch parafii rzymskokatolickich z Szopienic – św. Jadwigi i Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Nie zapomniały o nas również różne Kościoły protestanckie ze Śląska i nie tylko. Wsparcie na pomoc poszkodowanym oraz rozpoczęcie normalnego funkcjonowania po utracie centrum parafialnego przekazały również osoby z różnych środowisk poruszone informacjami o tragedii.

Pojawiły się także różne inicjatywy, których celem było wsparcie poszkodowanych oraz pomoc w odbudowanie życia parafialnego. Grono biegaczy z Katowic zorganizowało bieg, z którego środki finansowe przekazano na rzecz parafii, a Szkoła Podstawowa nr 45 w Katowicach zorganizowała piknik charytatywny. Pomoc niosła również muzyka poprzez koncerty charytatywne. Pierwszy z nich odbył się w Piekarach Śląskich, gdzie zagrali sąsiedzi poszkodowanych – Janusz Wieczorek z przyjaciółmi. W podróż do Wrocławia udał się nasz chór Jubilate Deo z Mysłowic, które zaśpiewał na nabożeństwie w kościele Opatrzności Bożej. Koncert zorganizowała również parafia w Katowicach, gdzie wystąpił chór gospel „Z Miłości”.

Ustalenia policji i prokuratury

Po półtora miesiąca przesłuchań policji i pracy prokuratorów doszło również do ustaleń natury formalnej odnośnie przyczyn tego zdarzenia. Dnia 10 marca 2023 roku Edward Dz., który przebywał w lokalu parafialnym bez tytułu prawnego, usłyszał zarzut w sprawie wybuchu gazu w budynku plebanii, do którego doszło 27 stycznia tego roku. Postawiono mu zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wybuchu gazu oraz doprowadzenia do eksplozji, w wyniku której zginęły dwie osoby, a trzy osoby doznały obrażeń i doszło do zniszczenia mienia znacznej wartości. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował go na trzy miesiące.

Powrót do kościoła

Po dwóch miesiącach, dzięki zaangażowaniu wielu ludzi i przychylności różnych osób oraz instytucji, zabudowania parafialne znów podłączone są do prądu elektrycznego i wodociągu. Trwa remont łącznika do sal parafialnych i w pomieszczeniach zastępczych, udostępnionych przez radę dzielnicy Szopienice-Burowiec rozpoczęły się działania klubu profilaktycznego „Ekipa” i klubu dla dzieci ukraińskich „Spotykalnia”. Trwa również remont zastępczych mieszkań dla duchownych.

Ważnym momentem był powrót z nabożeństwami do szopienickiego kościoła. W dniu 19 marca spotkaliśmy się w szerszym gronie parafian z czterech parafii – Katowic-Szopienic, Mysłowic, Sosnowca i Hołdunowa. Wcześniej, dzięki wysiłkowi wielu ludzi z tych parafii, ale też innych osób związanych z działalnością parafii, udało się otoczenie dawnej plebanii, sal i kościoła doprowadzić do porządku, a sam kościół przygotować znów do jego podstawowych funkcji. Przed nami jednak ciągle wielkie wyzwania.


Za każdą pomoc, wsparcie finansowe i zaangażowanie
rada parafialna
serdecznie dziękuje.
Jeśli chcecie nas dalej wspierać, będziemy wdzięczni.
Wpłat z dopiskiem „darowizna” można dokonywać
na konto:

Parafia Ewangelicko-Augsburska
w Katowicach-Szopienicach
ING Bank Śląski: 38 1050 1214 1000 0007 0277 8101

„Zwiastun Ewangelicki” 7/2023