miniatura

W związku z agresją Rosji przeciwko Ukrainie parafie luterańskie w Polsce zorganizowały wiele spotkań modlitewnych oraz wprowadziły modlitwy o pokój do liturgii niedzielnych nabożeństw. Jedno z pierwszych specjalnych spotkań, aby wspólnie modlić się o pokój dla Ukrainy, Europy i świata, odbyło się wieczorem 25 lutego w kościele Świętej Trójcy w Warszawie.

W wielu parafiach we wszystkich diecezjach 27 lutego (niedziela) modlono się o pokój wykorzystując modlitwę przygotowaną przez bp Jerzego Samca lub materiały przygotowane przez Wspólnotę Ewangelickich Kościołów w Europie. W Świdnicy w tę przedpasyjną niedzielę oprócz modlitwy zabrzmiał hymn Ukrainy oraz zebrano ofiarę w wysokości 1200 zł na pomoc temu krajowi.

Modlitwy o pokój mają miejsce nie tylko podczas niedzielnych nabożeństw. W Krakowie zaplanowano, że w każdą środę czasu pasyjnego będą odbywać się nabożeństwa pokoju – modlitewne czuwania. We Wrocławiu 7 marca w kościele ewangelickim odbyło się międzyreligijne nabożeństwo w intencji pokoju. Wzięli w nim udział przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich, wspólnoty żydowskiej i muzułmańskiej oraz weterani misji pokojowych ONZ.

Wojna Rosji przeciwko Ukrainie trwa nadal, coraz więcej ludzi musi opuszczać swoje domy, dlatego spotkania modlitewne w wielu parafiach są kontynuowane.

Drogomyśl

Diecezja cieszyńska

Diecezja cieszyńska już 27 lutego rozpoczęła akcję modlitewną, w którą włączyło się wiele parafii. „Chcemy, aby wszędzie, gdzie to możliwe, zabrzmiały dzwony, kościoły były otwarte, a wierni mogli gromadzić się na modlitwach i uzyskać wsparcie duszpasterskie” – powiedział biskup diecezji Adrian Korczago.

Od tego czasu codziennie o godz. 19.00 w kościołach odzywają się dzwony. Parafianie wspólnie modlą się o zatrzymanie działań wojennych w Ukrainie, zaprzestanie rozlewu krwi, o pokój w tym kraju, regionie i na świecie. Modlitwy prowadzili i prowadzą duchowni, ale też katecheci, radni parafialni, pracownicy młodzieżowi i wiele innych osób.

Bp Adrian Korczago 5 marca w Bielsku-Białej wziął udział w Międzyreligijnym Marszu Solidarności z Ukrainą. Ewangelicy spotkali się najpierw w kościele ewangelickim Zbawiciela. Następnie na pl. Bolesława Chrobrego miała miejsce ekumeniczna modlitwa. Podczas spotkania przemawiali: bp Roman Pindel (rzym.), przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej Dorota Wiewióra, bp Adrian Korczago, ks. Anatol Zajączkowski z ukraińskiej Trembowli, prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, starosta bielski Andrzej Płonka. Uczestniczący w wydarzeniu biskupi wspólnie udzielili błogosławieństwa. Następnie wyruszono w modlitewnej ciszy w stronę placu św. Mikołaja, gdzie zakończono międzyreligijne spotkanie.

Goleszów

Giżycko

Ekumeniczna modlitwa o pokój w Ukrainie odbyła się 27 lutego w Giżycku. W modlitwie uczestniczyli duchowni oraz wierni wszystkich wyznań obecnych w mieście. W trakcie spotkania śpiewał chór parafii greckokatolickiej i chór parafii ewangelickiej. Dzięki hojności ludzi zebranych w kościele złożono ofiarę w wysokości 7893 zł na pomoc dla braci i sióstr z Ukrainy. Pieniądze zostały przekazane oddziałowi mazurskiemu Związku Ukraińców w Polsce.

Giżycko

Olsztyn

W niedzielę 27 lutego w kościele luterańskim w Olsztynie odbyła się ekumeniczna modlitwa pod hasłem Kościoły dla pokoju, w której uczestniczyli przedstawiciele Kościołów działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Spotkanie prowadzili: bp Paweł Hause i ks. Łukasz Stachelek. Zebrani wspólnie modlili się o bezpieczeństwo i pokój dla naszych braci i sióstr pogrążonych w obronnej walce o swoją ojczyznę.

W modlitwach wzięli również udział kapelani ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego. Podczas nabożeństwa zgromadzeni odśpiewali m.in. Warownym grodem, a także pieśń ks. Dietricha Bonhoeffera Przez dobrą moc Twą, Panie, otoczony. Kazanie wygłosił bp Paweł Hause. „W obliczu nieszczęścia powinniśmy jeszcze bardziej się jednoczyć” – powiedział.

Olsztyn

Poznań

W Poznaniu 1 marca wspólnie proszono Boga o poskromienie zła i grzechu, które doprowadziły do wojny w Ukrainie. O objawienie się Chrystusowej miłości i wspierającej obecności wśród tych, którzy pogrążeni są w lęku o kolejny dzień. Uczestnicy jednoczyli się w modlitwie z ofiarami imperializmu i pychy. Proszono także Boga o wsparcie dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy protestują przeciwko niesprawiedliwości, dla wszystkich, w których sercach słowo wolność wypisane jest wielkimi literami.

Poznań

Słupsk

Wieczorne spotkania modlitewne w Słupsku zorganizowano 28 lutego, 2 i 4 marca w kościele. Były połączone ze zbiórką charytatywną na rzecz uchodźców z Ukrainy, którzy czasowo przebywają w Rowach – zbierano zarówno dary materialne jak i ofiary pieniężne.

Słupsk

Łódź

W Łodzi w środę popielcową 2 marca odbyła się Ekumeniczna Modlitwa o Pokój w duchu wspólnoty Taizé. Kościół luterański św. Mateusza wypełnił się wieloma ludźmi modlącymi się o pokój w Ukrainie. W śpiewie kanonów poprowadziła zebranych schola dominikańska pod kierownictwem Patryka Jadczaka. Uczestników modlitwy przywitał proboszcz parafii ks. Michał Makula. Słowo Boże rozważał abp Grzegorz Ryś z Kościoła Rzymskokatolickiego. Do spontanicznej modlitwy o pokój włączyli się uczestnicy nabożeństwa. Ogromnymi oklaskami przywitano gości z Ukrainy, którzy uczestniczyli w modlitwie. W spotkaniu wziął udział także wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.

W ten wieczór zebrano ofiarę w wysokości 2500 zł, która zostanie przekazana rodzinom z Ukrainy, które zamieszkały w domu parafialnym.

Częstochowa

W Światowy Dzień Modlitwy 4 marca w kościele ewangelickim w Częstochowie odbyła się modlitwa o pokój w Ukrainie, Europie i na świecie. Spotkanie rozpoczął proboszcz ks. Adam Glajcar, który nawiązał do Listu do Filipian 4,6-7, aby następnie przypomnieć słowa ze Zgromadzenia Założycielskiego Światowej Rady Kościołów z 1948 r.: „Wojna jest sprzeczna z wolą Bożą”. Swoje powitanie zakończył odczytaniem modlitwy ukraińskiego dziecka. Z kolei bp Marcin Makula nawiązał do Psalmu 23. Zwrócił uwagę, że mimo ciemności, często samotności, Bóg o człowieku nie zapomina. Wyraźnie podkreślił, że łączymy się z tymi, którzy idą doliną śmierci i ciemności, ponieważ zabrakło światła w sercach ludzi. Pozostaje modlitwa, do której zachęcał.

We wspólnej modlitwie wzięli udział przedstawiciele Kościołów: luterańskiego, reformowanego, prawosławnego, rzymskokatolickiego, a także prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk i starosta powiatu częstochowskiego Krzysztof Smela. Wspólnie odśpiewano Kyrie eleison. Zabrzmiała też muzyka i pieśni w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Macieja Józefa Żebrowskiego w Częstochowie oraz grupy ukraińskiej. Muzyczną część spotkania poprowadziła Beata Młynarczyk.

Częstochowa

Modlitwy o Ukrainę organizowane są w całej Europie i na świecie. Światowa Federacja Luterańska 2 marca, w Środę Popielcową, zorganizowała wspólnie z innymi organizacjami religijnymi ekumeniczną modlitwę w intencji Ukrainy. W internetowym spotkaniu wzięli udział także duchowni z zaatakowanych ukraińskich miast. W sumie uczestniczyło w nim ponad 3 tysiące osób z 80 krajów.

Spotkanie można obejrzeć na: www.lutheranworld.org


Naszą bronią jest modlitwa

Przeżywanie niepokoju jest czymś naturalnym w tym świecie. Ten jednak, który wnosi w nasze życie więcej niż dać nam może ten świat, mówi nam, abyśmy się nie bali, bo On sam chce nas obdarzyć pokojem. Czasami posyła anioła. Czasem jest to drugi człowiek, który niesie konkretną pomoc, otuchę i nadzieję.

Wierzę w boską ingerencję i interwencję. Polegam na Bożej mocy. W Nim pokładam nadzieję. On zsyła na swój lud ciężkie doświadczenia. Za wyrządzanie zła odpowiedzialny jest jednak człowiek. Modlę się więc o odwrócenie zła i przezwyciężenie siły ciemności.

(…) Dziękuję tym, którzy stają obok innych, w służbie aniołów pomocy. Dziękuję za waszą ofiarność, chęć udzielenia pomocy. Przede wszystkim dziękuję wam za waszą nieustającą modlitwę przyczynną za tych, którzy giną – po obu stronach w tej wojnie.

Modląc się za dzielny naród ukraiński, za umierających i rannych, wojskowych i cywilów, mężczyzn, kobiety i dzieci, nie zapominamy bowiem także o tych, którzy nie chcą tej wojny w Moskwie, Petersburgu i innych miejscach, prześladowanych i zamykanych za samo manifestowanie pragnienia pokoju i sprzeciwianie się bestialskiemu okrucieństwu, jakim jest każda wojna.

(…) Naszą bronią jest modlitwa. Tej broni nie składamy i nigdy nie złożymy. Mamy obrońcę Boga!

Wierzę, że Anioł górujący nad placem niepodległości w Kijowie to anioł nadziei.

Panie, który wszystko możesz, obdarz nasze czasy pokojem.

bp Paweł Hause

fragmenty kazania wygłoszonego w Olsztynie podczas modlitwy o pokój

„Zwiastun Ewangelicki” 6/2022