miniatura

– X Festiwal Kultury Protestanckiej we Wrocławiu

Wrocławska jesień 2023 roku obrodziła w jubileusze. Już po raz dziesiąty odbył się Festiwal Kultury Protestanckiej (FKP), a w jego ramach obchody 500 lat Reformacji w stolicy Dolnego Śląska. Wszystkie wydarzenia odbywały się od 20 do 31 października. Hasło Otwarte serca, które towarzyszyło obchodom jest wyrazem otwartości na drugiego człowieka, jego poglądy, dziedzictwo, a także na jego potrzeby. Różnorodność formy i treści festiwalowych wydarzeń zachęcała do otwierania swoich serc, umysłów oraz do wrażliwości.

Preludium do tych wydarzeń była dyskusja 20 października w Biurze Parlamentu Europejskiego pt. Społeczeństwo otwarte – wokół myśli Dietricha Bonhoeffera. O przemianach społecznych, wyzwaniach i aktualnym przesłaniu myśli „luterańskiego męczennika” rozmawiali ze sobą dr Joachim Klose (Fundacja Konrada Adenauera), dr Marek Prawda (były Dyrektor Stałego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce) oraz Leszek Gaś (szef Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu).

Główny akcent FKP został jednak położony na dzień 21 października, czyli rocznicę pierwszego luterańskiego nabożeństwa, podczas którego kazanie w 1523 r. wygłosił proboszcz parafii św. Marii Magdaleny ks. Johannes Hess. Do Wrocławia przybył po studiach w Uniwersytecie w Wittenberdze. Jego wprowadzenie na proboszcza uważane jest za początek Reformacji w mieście, mimo że pisma ks. Marcina Lutra znane były już tutaj wcześniej. Idee Reformacji błyskawicznie się rozprzestrzeniły. Ponad 70% społeczności swobodnie przeszła na luteranizm. Zakładano szkoły, hospicja, ustanawiano stypendia dla studentów i ubogich. Z Reformacją identyfikowali się zarówno duchowni, jak i świeccy – na tyle bezkonfliktowo, że Filip Melanchton nazwał Wrocław „najspokojniejszym Kościołem Niemiec”. „Czas Reformacji we Wrocławiu przebiegał pokojowo. My, mając tę spuściznę, nie możemy żyć inaczej. Wrocław może stanowić przykład, jak w wielokulturowym mieście można wspólnie żyć. I my jako ewangelicy, rzymskokatoliccy, prawosławni, grekokatolicy, ale też żydzi budujemy wzajemne relacje na bazie szacunku, tolerancji, a przede wszystkim wzajemnej, chrześcijańskiej miłości” – komentował bp Waldemar Pytel odnosząc się do historii i teraźniejszości miasta.

Pięć wieków później, od wspomnianych wydarzeń, jubileuszowe kazanie z tego samego miejsca wygłosił ks. dr Martin Junge – były sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej. Wybór kaznodziei nie był przypadkowy, ponieważ tego samego dnia odbierał on Nagrodę Kościoła im. królewny Anny Wazówny. Duchowny wyraził wdzięczność za zaproszenie na jubileusz i wskazywał na wciąż aktualne zadania stojące przed Kościołem Jezusa Chrystusa. „Nie jest ważna liczebność w Kościele. Liczy się to, co mówi i robi. Nie jego wielkość, lecz świadectwo. Celem Kościoła nie jest liczenie głów, ale opisanie słowami i czynami historii Boga, który w Chrystusie przyszedł na ten świat, aby odkupić całe stworzenie” – mówił.

„Kościoły stają się coraz bardziej gniewne. Ich wystąpienia często przepełnione są złością. Możemy zapytać: jak gniewny Kościół może kiedykolwiek skutecznie głosić przesłanie przebaczenia i łaski? Łaska i gniew po prostu do siebie nie pasują. Przyszłość należy do uśmiechniętego, kochającego Kościoła, gotowego służyć. Pięknie ujął to Paweł w Liście do Galacjan pisząc, że wiara powinna wyrażać się przez miłość i być czynna w miłości (Ga 5,6). To głęboka mądrość. Kościół powinien potwierdzać i przekazywać prawdę Ewangelii poprzez służbę innym w miłości” – kontynuował duchowny.

Tego samego dnia odbyła się otwarta uroczysta sesja we wrocławskim Starym Ratuszu, podczas której wręczono Nagrody Kościoła. Tegorocznymi laureatami zostali ks. dr Martin Junge oraz dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu prof. Piotr Oszczanowski (więcej w poprzednim numerze).

Dopełnieniem jubileuszowego dnia był wieczorny koncert z okazji Pamiątki Reformacji w Narodowym Forum Muzyki. W programie znalazły się utwory J.S. Bacha oraz J.G. Goldberga w wykonaniu Wrocławskiej Orkiestry Barokowej pod kierownictwem Jarosława Thiela.

Na tym nie zakończył się jednak X Festiwal Kultury Protestanckiej. W kolejnych dniach, aż do Pamiątki Reformacji, odbywały się koncerty w parafii Opatrzności Bożej prezentujące muzykę czasów Heinricha Schütza oraz czasów Reformacji, spektakl Kościół kobiet w Biurze Parlamentu Europejskiego, spacery edukacyjne, konferencja Wiara – wczoraj i dziś na Papieskim Wydziale Teologicznym oraz sesja poświęcona Dietrichowi Bonhoefferowi.

Odbyły się jeszcze dwa nabożeństwa – w niedzielę 22 października, podczas którego kazanie wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec oraz 31 października na Pamiątkę Reformacji. To ostatnie zamykało Festiwal Kultury Protestanckiej.

Wydarzenia organizowane były przez diecezję wrocławską, parafię Opatrzności Bożej oraz Ewangelikalną Wyższą Szkołę Teologiczną. W ramach jubileuszu odbywała się jednocześnie sesja Synodu Diecezji Wrocławskiej.

ks. Paweł Meler, Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska

Zdjęcia: fkp/A. Macewicz

Szczegóły wydarzeń i zdjęcia można znaleźć na: www.fkp.wroclaw.pl.

„Zwiastun Ewangelicki” 22/2023