miniatura

– X Festiwal Kultury Protestanckiej we Wrocławiu Wrocławska jesień 2023 roku obrodziła w jubileusze. Już po raz dziesiąty odbył się Festiwal Kultury Protestanckiej (FKP), a w jego ramach obchody 500 lat Reformacji w stolicy Dolnego Śląska. Wszystkie wydarzenia odbywały się od 20 do 31 października. Hasło Otwarte serca, które towarzyszyło obchodom jest wyrazem otwartości na drugiego człowieka, jego poglądy, dziedzictwo, a także na jego potrzeby. Różnorodność formy i treści festiwalowych wydarzeń zachęcała do otwierania swoich serc, umysłów oraz do wrażliwości. Preludium do tych wydarzeń była dyskusja 20 października w Biurze Parlamentu Europejskiego pt. Społeczeństwo otwarte – wokół myśli Dietricha Bonhoeffera. O przemianach społecznych, wyzwaniach i aktualnym przesłaniu myśli „luterańskiego męczennika” rozmawiali ze sobą dr[...]