miniatura

W sali Sejmu Śląskiego w Katowicach 22 stycznia 2024 r. odbyło się podsumowanie roku Józefa Buzka w województwie śląskim. Luteran reprezentowali w trakcie LXV sesji obrad sejmiku: bp Adrian Korczago, bp Marian Niemiec oraz duchowni diecezji cieszyńskiej i katowickiej. Na początku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprezentowali etiudę teatralną przybliżającą postać prof. Józefa Buzka. Następnie wykład biograficzny, omawiający zaangażowanie prof. Buzka w proces tworzenia II Rzeczypospolitej i autonomicznego województwa śląskiego przedstawił prof. Marian Mikołajczyk z Uniwersytetu Śląskiego. Po wykładzie głos zabrał radny wojewódzki prof. Tadeusz Sławek, wspominając między innymi osobę zmarłego Andrzeja Molina, który był orędownikiem ogłoszenia roku 2023 imieniem niezwykłego reprezentanta Śląska[...]

miniatura

– VI Śląskie Forum Reformacyjne W sobotę 18 listopada 2023 r. w Domu Narodowym w Cieszynie odbyło się VI Śląskie Forum Reformacyjne (ŚFR). Temat brzmiał: Dla polskiej i śląskiej Ojczyzny. Organizatorzy zaprezentowali postać prof. Józefa Buzka (1873-1936). Forum otworzył biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago, który przywitał zebranych, w tym członków rodziny Buzków, oraz przypomniał ideę forów reformacyjnych, a także rozpoczął spotkanie modlitwą. Następnie naszkicował postać prof. Józefa Buzka. Wspomniał również jednego z pomysłodawców i gorliwego orędownika uchwalenia roku 2023 w województwie śląskim Rokiem prof. Józefa Buzka – nieżyjącego już radnego sejmiku województwa śląskiego Andrzeja Molina. W pierwszej części forum głos zabrali: reprezentant marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego – prof. dr[...]

miniatura

– wpływ Józefa Buzka na kształt II Rzeczpospolitej Poglądy polityczne i społeczne Józefa Buzka (1873-1936) ukształtowały się jeszcze w czasach młodości, którą spędził na terenie rodzinnego Śląska Cieszyńskiego. To właśnie ten zróżnicowany etnicznie i religijnie fragment Śląska, ze swą pogranicznością, przenikaniem kultur, języków i wyznań, był środowiskiem, które ukształtowało poglądy polityczne i społeczne kilku pokoleń młodych, wykształconych w Wiedniu synów gospodarzy ze Śląska Cieszyńskiego. Józef Buzek urodził się w Końskiej, w domu ewangelickiego gospodarza rolnego, działacza stowarzyszeń polskich Jerzego Buzka. Już w niemieckim gimnazjum w Cieszynie angażował się w działalność tajnej polskiej organizacji młodzieżowej „Jedność”, a w czasie studiów założył pierwsze polskie stowarzyszenie akademickie na[...]

miniatura

Artur Oppman 14.08.1867-4.11.1931 Polski poeta okresu Młodej Polski, publikował pod pseudonimem Or-Ot, zmarł 90 lat temu. Urodził się w Warszawie. Pochodził z niemieckiej rodziny mieszczańskiej, która w 1708 r. przybyła do Polski z Turyngii. Uczęszczał początkowo do II Gimnazjum w Warszawie, jednak zrażony silną rusyfikacją szkoły, przeniósł się do Szkoły Handlowej im. Leopolda Kronenberga w Warszawie. Tam podjął swoje pierwsze próby poetyckie. Jego młodzieńcze utwory były drukowane w „Kurierze Warszawskim”, „Wędrowcu” i „Kurierze Codziennym”. W latach 1883-1885 publikował również w „Tygodniku Ilustrowanym”, „Kłosach” i „Świcie”. Brał udział w życiu narodowym warszawskiej młodzieży – jego patriotyczne wiersze krążyły w odpisach. W latach 1890-1892 studiował filologię polską[...]