miniatura

Ks. Stanisław Dorda (1935-2024)

W Warszawie dnia 2 lutego 2024 roku w wieku 88 lat zmarł ks. Stanisław Dorda.

Urodził się 22 października 1935 roku w Nawsiu na Śląsku Cieszyńskim (obecnie Czechy). W roku 1938 rodzina przeprowadziła się do Ustronia. Jako młody człowiek był zaangażowany w prowadzenie szkółek niedzielnych i pracę z dziećmi w parafii w Ustroniu.

Po ukończeniu szkoły średniej w Wiśle zaczął studia na Politechnice Łódzkiej. Po roku rozpoczął studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które ukończył w 1959 roku. W tym samym roku, 27 września, został ordynowany na duchownego przez bp. Andrzeja Wantułę w asyście ks. Roberta Fiszkala z Wisły i ks. Pawła Bocka z Ustronia. Ordynacja miała miejsce w kościele w Wiśle.

Po ordynacji został wikariuszem diecezjalnym diecezji mazurskiej z siedzibą w parafii w Zalewie koło Olsztyna. Następnie służył w parafii w Ustroniu, najpierw jako wikariusz (1960-1965), drugi proboszcz (1965-1980) i proboszcz parafii (1980-1983). Za czasów kierowania przez niego ustrońską parafią wybudowano kościoły w Cisownicy i Ustroniu-Polanie oraz rozpoczęto budowę plebani i przebudowę kaplicy w Górkach. Był także współzałożycielem Kameralnego Zespołu Wokalnego „Ustroń”. W latach 1960-1965 studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W roku 1976 został na rok oddelegowany do służby na Wyspach Brytyjskich, w Polskim Kościele Ewangelicko-Augsburskim na Obczyźnie.

W latach 1983-2000 był proboszczem parafii ewangelickiej w Bytomiu i Laryszowie. W tym czasie wykonano remont kapitalny kaplicy parafialnej oraz kościoła w Laryszowie. W 2000 roku przeszedł na emeryturę angażując się nadal w służbę w Kościele, m.in. współpracując ze „Zwiastunem Ewangelickim”.

Był w związku małżeńskim przez 38 lat z Marią z domu Bocek, córką ks. Pawła Bocka z Ustronia, która zmarła w 1999 roku. Ks. Stanisław Dorda pozostawił syna i córkę z rodzinami.

Pogrzeb odbył się 10 lutego 2024 roku w Ustroniu. W nabożeństwie żałobnym w kościele uczestniczyli duchowni luterańscy, m.in. bp Jerzy Samiec, bp Marian Niemiec i bp Adrian Korczago, przyjaciele, rodzina. Kazanie wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec. Zmarłego pożegnali: ks. Tadeusz Makula w imieniu przyjaciół i burmistrz Przemysław Korcz w imieniu władz miasta. Na miejscowym cmentarzu słowa pożegnania wypowiedział biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago.

„Zwiastun Ewangelicki” 4/2024