miniatura

Bp Rudolf Pastucha (1936–2022) W dniu 14 września 2022 w Bytomiu-Miechowicach, dwa dni przed swoimi 86 urodzinami zmarł emerytowany biskup diecezji katowickiej Rudolf Pastucha. Nabożeństwo pogrzebowe odbyło się 20 września 2022 roku w kościele Jezusowym w Cieszynie. Zgromadzonych przywitał proboszcz cieszyńskiej parafii ks. Marcin Brzóska. Liturgię wstępną prowadzili: ks. Ryszard Pieron z Lasowic Małych oraz ks. Jan Kurko z Bytomia-Miechowic. Podczas uroczystości pogrzebowych wystąpił chór parafialny Hażlach-Zamarski pod dyrekcją Krystyny Penkały oraz Ewangelicki Chór Kościelny z Cieszyna pod dyrekcją diakon Joanny Sikory. Kazanie wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec, który swoje zwiastowanie oparł na fragmencie biblijnym wyjętym z Ewangelii Jana 15,16: „Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc[...]

miniatura

– pożegnanie ks. Dariusza Lika W dniu 16 stycznia 2022 roku zmarł proboszcz parafii ewangelickiej w Zielonej Górze ks. Dariusz Lik. Jego pogrzeb odbył się 22 stycznia w kościele Jezusowym w Zielonej Górze. W uroczystości wzięli udział duchowni luterańscy z całej Polski oraz duchowni rzymskokatoliccy z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Kazanie wygłosił bp Kościoła Jerzy Samiec. Wspominając służbę zielonogórskiego proboszcza zauważył, że mimo swojej choroby myślał także o drugich i potrafił być duszpasterzem, który pociesza. „Żyjemy nie dla siebie – mówił biskup – podążamy bowiem do Królestwa Bożego, gdzie czeka na nas nasz Zbawiciel”. Głos zabrał także biskup diecezji wrocławskiej Waldemar Pytel, który przypomniał słowa zmarłego: „Boża obietnica to nasze zbawienie, a nie długie życie”. Zielonogórskiego proboszcza[...]

miniatura

– wspomnienie Krzysztofa Tyrny Wszystko rozpoczęło się od czwartkowych spotkań młodzieżowych w parafii w Starym Bielsku (Bielsku-Białej) na początku lat 80. ubiegłego wieku. Spotykaliśmy się wspólnie w kilka pokonfirmacyjnych roczników ze Starego Bielska i z parafii w Białej, czasami też z Międzyrzecza i Jaworza. Przychodziło około 30-40 osób. Spotykaliśmy się też w piątki na próbach chóru. Pamiętam, że z Krzysztofem siedzieliśmy koło siebie w ostatnim rzędzie tenorów. Przypominają mi się też ogniska, dyskusje, wspólne gry, zjazdy młodzieży, wycieczki. Były to spotkania z Bożym Słowem i z sobą, niezależnie od wieku chcieliśmy być koło siebie i dla siebie. Przypomina mi się chóralne śpiewanie w naszym Kościele, ale i wyjazdy do różnych parafii w kraju i za granicą. Później Krzysztof organizował spotkania tam, gdzie pokierował[...]

miniatura

W Cieszynie 25 października 2020 roku zmarł nagle w wieku 49 lat Mirosław Podżorski – katecheta, duchowny ewangelicki w latach 1999-2016. Pogrzeb odbył się 30 października 2020 r. Po nabożeństwie żałobnym w kościele Jezusowym w Cieszynie zmarłego odprowadzono na cmentarz przy ul. Bielskiej. Mirosław Podżorski urodził się w Cieszynie 22 września 1971 roku jako syn Jerzego i Anny z domu Stańco. W latach 1992-1998 studiował teologię w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Został ordynowany na duchownego 14 listopada 1999 roku w Cieszynie i jako wikariusz skierowany do służby w parafii w Ustroniu. W latach 2001-2006 roku służył w parafii w Kępnie. Od 2007 roku był katechetą w parafii cieszyńskiej. „Zwiastun Ewangelicki”[...]

miniatura

– pożegnanie bpa Jana Szarka W deszczową sobotę 17 października 2020 roku pożegnaliśmy szczególnego świadka Jezusa Chrystusa. Na cmentarz w Bielsku-Białej odprowadziliśmy emerytowanego biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Jana Szarka. Dotknięty SARS-CoV-2 zmarł 8 października 2020 roku w szpi­talu w Cieszynie, przeżywszy 84 lata. Zaczynał służbę w czasach stalinowskich, w czasach ograniczeń, a nawet prześladowań, a w końcu dane mu było kształtować i rozwijać Kościół w czasach pełnej wolności. REGUŁA  MIEJSCA Jego bogate życie można opisać w róż­ny sposób. Pierwszym kluczem może być reguła miejsca. W sensie geograficznym swoje życie przeżył w trzech miejscach. Choć z drugiej strony, ob­jechał różne kontynenty uczestnicząc w wielu konferencjach i zgromadzeniach i tam zawsze w taki czy inny sposób zwiastował[...]

miniatura

– zmarł prof. Janusz Maciuszko W dniu 11 września 2020 r. w wieku 63 lat zmarł nagle prof. Janusz Tadeusz Maciuszko. Był teologiem, religioznawcą, jednym z najlepszych historyków Kościoła chrześcijańskiego w Polsce. Był nauczycielem akademickim na wydziale teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie, a także w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej (EWST) we Wrocławiu. Janusz Maciuszko urodził się 12 marca 1957 r. w Warszawie. W 1981 roku ukończył studia teologiczne w ChAT, a w 1982 r. historię na Uniwersytecie Warszawskim. Doktoryzował się i habilitował w ChAT. W 2003 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. W swojej macierzystej uczelni pełnił wiele ważnych funkcji. Kierował katedrą teologii historycznej i katedrą nauk o religii. Był dziekanem wydziału teologicznego, a także prorektorem ChAT. Do[...]