miniatura

– nabożeństwo ekumeniczne w Chróstniku Spotkanie w Chróstniku, które odbyło się 27 kwietnia 2024 r., było ważnym wydarzeniem ekumenicznym. Od kilku lat chrześcijanie różnych wyznań gromadzą się na modlitwie, by uczcić pamięć ks. Benjamina Schmolcka, znanego kompozytora muzyki baroku urodzonego w tej wsi. Chróstnik leży w powiecie lubiński na Dolnym Śląsku. W ramach diecezji wrocławskiej obszarem tym zajmuje się parafia w Legnicy. Jednak w tym roku uwaga skupiła się na postaci ks. Haralda Poelchau, mieszkającego w Chróstniku w dzieciństwie i młodości i tu wygłaszającego pierwsze kazania. Wspomniano go z inicjatywy ks. Ericha Bussego, ewangelickiego duchownego z Drezna, który od lat angażuje się w pojednanie polsko-niemieckie. Podczas ekumenicznego nabożeństwa ks. Erich Busse podkreślił istotę budowania mostów pomiędzy narodami i[...]

miniatura

Kwiecień. Kwitną magnolie. Niektóre już przekwitły, większość jest w szczycie kwitnienia, część dopiero rozkwita. Tu, gdzie mieszkam od dwudziestu lat, magnolie są dość powszechne, rosną niemal przy każdym domu, ale dwadzieścia lat temu wcale tak nie było. A jeszcze wcześniej, kiedy mieszkałam na Śląsku, magnolie zdawały się krzewami czy drzewami wręcz egzotycznymi w tamtejszym krajobrazie roślinnym. Może dlatego tak wielkie wrażenie zrobiły na mnie magnolie rosnące i obficie kwitnące między ówczesną szkołą muzyczną a sąsiadującym z nią Ośrodkiem Wydawniczym „Augustana” w Bielsku-Białej. Napawałam się ich widokiem przez siedem wiosen, idąc do pracy i wracając z niej. W szale kwitnienia wydawały mi się zachwycające, zjawiskowe i urzekające. Po dwudziestu latach zapewne wyglądają już inaczej, ale w mojej pamięci i sercu[...]

miniatura

– zmarł ks. Waldemar Preiss (1936-2024) Dnia 16 lutego 2024 roku w Warszawie zmarł, w wieku 87 lat, ks. Waldemar Preiss. Był wieloletnim wykładowcą w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz tłumaczem ksiąg Nowego Testamentu. Urodził się 13 października 1936 roku w Bydgoszczy jako syn ks. Waldemara Preissa seniora (1908-1978) oraz Janiny z domu Linde (1910-1998). Po ukończeniu studiów teologicznych i obronie pracy magisterskiej w 1957 roku w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, kontynuował naukę na studiach w Niemczech w Getyndze. Został ordynowany na księdza 11 października 1959 roku w Bydgoszczy przez bpa Andrzeja Wantułę w asyście ks. Waldemara Preissa (ojca) i ks. Wiktora Niemczyka. Po rocznym wikariacie w Toruniu, ks. Waldemar Preiss rozpoczął pracę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, gdzie przez wiele lat[...]

miniatura

Ks. Stanisław Dorda (1935-2024) W Warszawie dnia 2 lutego 2024 roku w wieku 88 lat zmarł ks. Stanisław Dorda. Urodził się 22 października 1935 roku w Nawsiu na Śląsku Cieszyńskim (obecnie Czechy). W roku 1938 rodzina przeprowadziła się do Ustronia. Jako młody człowiek był zaangażowany w prowadzenie szkółek niedzielnych i pracę z dziećmi w parafii w Ustroniu. Po ukończeniu szkoły średniej w Wiśle zaczął studia na Politechnice Łódzkiej. Po roku rozpoczął studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które ukończył w 1959 roku. W tym samym roku, 27 września, został ordynowany na duchownego przez bp. Andrzeja Wantułę w asyście ks. Roberta Fiszkala z Wisły i ks. Pawła Bocka z Ustronia. Ordynacja miała miejsce w kościele w Wiśle. Po ordynacji został wikariuszem diecezjalnym diecezji mazurskiej z siedzibą w parafii[...]

miniatura

Jest rok 1946, jeden z najcięższych w moich wspomnieniach. Moja mama pozostała sama z pięciorgiem dzieci. Ja najstarszy, dwóch braci – najmłodszy liczący 3 lata i dwie siostry. W tych ciężkich dla nas chwilach zaopiekowała się nami siostra Maria [Martinek] z Bielska (Bielska-Białej). Dzięki niej nasza rodzina trafiła wkrótce pod opiekę sióstr diakonis z Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie. Tam, na „Kępie”, to był błogosławiony dla nas czas. Wiele radosnych chwil pozostaje w mej pamięci. Wspominam dobrze siostrę przełożoną Danutę [Gerke], siostrę Jadwigę [Kunert] za ich wpajanie nam, wychowankom, dobroci, poczucia piękna i rozwijania duchowej strony osobowości. Nie zapomnę nigdy siostry Dorki – jej matczynej opieki, siostry Anny (starszej) ani siostry Andzi ze szpitala w Cieszynie, która później czasami mnie, licealistę,[...]

miniatura

ks. Henryk Schröder (1942–2024) W wieku 81 lat – 5 stycznia 2024 roku – zmarł ks. Henryk Schröder – emerytowany proboszcz parafii ewangelickiej w Kluczborku, pasjonat ewangelickiego dziedzictwa oraz pożarnictwa. Zmarły pozostawił żonę Wierę z domu Rynas, z którą przeżył w związku małżeńskim 55 lat, dwie córki i syna z rodzinami. Urodził się 17 czerwca 1942 roku w Toruniu. Lata młodości spędził w Rozogach na Mazurach, gdzie był konfirmowany. Uczył się w Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie. Idąc śladem ojca wybrał studia teologiczne. Po ukończeniu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ordynowany został na duchownego 20 września 1964 roku w Warszawie przez bpa Andrzeja Wantułę w asyście ks. dra Wiktora Niemczyka i ks. dra Alfreda Jaguckiego. Po ordynacji służył jako wikariusz w parafii w Giżycku, a następnie jako wikariusz[...]

miniatura

Moje życie religijne w dzieciństwie było wypełnione pustką samotności, gdyż w miejscu naszego zamieszkania nie było ewangelickiej parafii. Były dwa do trzech nabożeństw w roku w kaplicy dla majstrów – luteran górnośląskich, pracujących w fabryce „Westa” w Wolbromiu. Byliśmy jedyną rodziną ewangelicką w tej miejscowości. Jedyny związek z ewangelicyzmem – mój i mojego brata bliźniaka Rudolfa – to były rozmowy z matką w czasie częstych wędrówek do lasu. Opowieści biblijne wywoływały mnóstwo naszych pytań. Prawdziwy Kościół, prawdziwe nabożeństwo, poznawaliśmy tylko w czasie wakacyjnych wyjazdów do dziadków, a szczególnie w 1938 roku, gdy ojciec wysłał nas z mamą do Wisły. Tam jedna z miejscowych diakonis zajęła się naszą religijną edukacją. Wkrótce jednak wojna oddzieliła nas od Kościoła, od religii chrześcijańskiej i[...]

miniatura

Najczęściej jest tak, że lata mijają nam szybko, a my, jak stwierdza psalmista, „ulatujemy”. Czasem jednak może się zdarzyć rok tak inny, tak niezwykły i pełen wydarzeń, że mamy wrażenie, iż mógłby zastąpić nawet kilkadziesiąt lat życia. Tak było w przypadku Roku służby dla Pana, w którym uczestniczyłam 40 lat temu, od jesieni 1983 do jesieni 1984 roku. Ten szczególny rok zdarzył się w moim życiu w najbardziej odpowiednim czasie. Właściwy czas Jako dwudziestolatka, po pierwszym roku studiów ekonomicznych, nie miałam sprecyzowanych życiowych planów. Niosłam ciężar przeżyć z dzieciństwa związanych z rozwodem moich rodziców, a potem alkoholizmem mojego ojczyma. Desperacko poszukiwałam miłości, poczucia bezpieczeństwa i sensu życia. Postanowiłam nie kontynuować studiów i 17 września 1983 roku, gdy diakonat obchodził jubileusz[...]

miniatura

Moje drogi życiowe były dziwne, mieszkałam w okolicach Słupska. Przyjechałam na Śląsk Cieszyński, gdzie poznałam mamę ks. Marcina Lukasa. Ona zabrała mnie w lipcu do Dzięgielowa na ewangelizację. Tam się spotkałam z siostrami diakonisami. Usłyszałam od nich, że można się zgłosić do diakonatu na jeden rok. Zgłosiłam się i nie żałuję. To był dobry rok. Moje życie nie było łatwe, bo moja mama umarła, gdy miałam 13 lat. Ja też nie byłam łatwa. Siostry jednak nauczyły mnie życia na co dzień. W Bielsku poznałam s. Wandę Korfanty. Bardzo ją polubiłam. Trochę pomagałam, gdzie mogłam, ale już po Roku służby dla Pana. Poznałam też s. Martę z Miechowic. Tam pracowałam w domu opieki dla osób starszych „Ostoja Pokoju”. Potem wyjechałam do Niemiec, gdzie się urodziłam. Mam dalej kontakt z Dzięgielowem. Co roku bywałam na Tygodniach[...]

miniatura

– 20. rocznica śmierci bpa Józefa Pośpiecha Tyle i tylko tyle zapamiętamy, ile sobie stale będziemy przypominać. Trzeba nam ocalić od zapomnienia jak najwięcej prawd, zdarzeń i ludzi. Są osoby, które pozostawiają trwały ślad w naszym życiu. Taką osobą dla wielu był niewątpliwie bp Józef Pośpiech, wieloletni proboszcz Parafii  Ewangelicko-Augsburskiej w Zielonej Górze, a w latach 1981-1992 zwierzchnik diecezji wrocławskiej, wspaniały duszpasterz, ceniony przez parafian i księży, dla których był prawdziwym duchowym ojcem. W tym roku w zielonogórskiej parafii odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem bpa Józefa Pośpiecha w 20. rocznicę jego śmierci – zasnął on w Panu 18 września 2003 roku w wieku 73 lat. Uroczystości wspomnieniowe miały dwa kulminacyjne momenty. W dniu 18 września 2023 r. przy grobie zmarłego, w obecności[...]