miniatura

Jan Czyż (1935–2022) W Bielsku-Białej 30 marca 2022 r. w wieku 86 lat zmarł Jan Czyż wieloletni organista i dyrygent chóru w parafii w Starym Bielsku oraz laureat Nagrody im. ks. Leopolda Otto przyznawanej przez „Zwiastun Ewangelicki”. Jan Czyż urodził się 11 kwietnia 1935 r. w Starym Bielsku. W roku 1945 w Mysłowicach zginął jego ojciec, a matka zmarła w Starym Bielsku w 1946 r. Zamieszkał wtedy u państwa Grygów. Po konfirmacji prowadził zajęcia szkółki niedzielnej i śpiewał w chórze. Po ślubie z chórzystką zamieszkał na plebanii. Proboszczem był wówczas ks. Tadeusz Wojak. Pod jego wpływem ukończył kurs dla dyrygentów i organistów oraz ewangelistów w latach 1958-1960 w Cieszynie. Jako wykładowca studiów biblijnych pracował w wielu parafiach diecezji cieszyńskiej. Razem z ks. Andrzejem Czyżem, ks. Emilem Gajdaczem i Maciejem Oczkowskim[...]

miniatura

ks. Karol Bauman (1931–2022) W wieku 90 lat w Komarowie pod Szczecinem w dniu 30 marca 2022 r. zmarł ks. Karol Bauman – emerytowany proboszcz parafii w Katowicach-Szopienicach oraz w Hołdunowie, w Mysłowicach i w Sosnowcu. Ks. Karol Bauman urodził się 3 listopada 1931 r. w Kaliszu w rodzinie o bogatej tradycji ewangelickiej. Ciężkie lata powojenne nie pozwoliły mu na podjęcie studiów. Wraz z rodzicami przeniósł się do Jeleniej Góry-Cieplic i tam pracował jako księgowy. W Wałbrzychu ukończył średnią szkołą muzyczną. Gdy pojawiła się możliwość podjęcia studiów, wyjechał w 1952 r. i rozpoczął studia na wydziale teologii ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, które kontynuował na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z siedzibą w Chylicach (obecnie Konstancin-Jeziorna). Ordynowany był przez bpa Karola Kotulę 14 lipca 1957 r. w Ostródzie[...]

miniatura

diakon Janina Kisza-Bruell (1935–2022) W wieku 86 lat 15 marca 2022 r. w Bielsku-Białej zmarła diakon Janina Kisza-Bruell. Urodziła się 6 czerwca 1935 r. w Cieszynie jako córka Jana i Anny z domu Folwarczny. Ojciec pracował jako sekretarz parafii ewangelickiej w Cieszynie. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie. W roku 1955 rozpoczęła studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Po zdaniu pierwszego egzaminu kościelnego została, jak się to wówczas nazywało, wprowadzona w urząd nauczania kościelnego. Wraz z nią w kościele w Wiśle 15 grudnia 1963 r. ordynowane zostały Helena Gajdacz, Emilia Grochal oraz mieszkająca obecnie w Niemczech Krystyna Frank-Smoleńska. Od 1959 r. służyła w parafii ewangelickiej w Cieszynie. Najpierw jako nauczycielka religii i prowadząca godziny biblijne, a później także jako duszpasterz kobiet[...]

miniatura

Irena Andrejew-Preiss (1937–2022) W wieku 84 lat 14 marca 2022 r. zmarła Irena Andrejew-Preiss – filolożka, wieloletnia wykładowczyni języka niemieckiego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, żona ks. Waldemara Preissa. Irena Andrejew-Preiss, córka Jerzego Andrejewa i Hildy z d. Wille urodziła się 22 maja 1937 r. w Białymstoku. W okresie drugiej wojny światowej rodzina mieszkała w Hajnówce, a po wojnie w Bydgoszczy. Tam w 1952 r. była konfirmowana. W 1955 r. zdała maturę w bydgoskim I LO i rozpoczęła studia na filologii germańskiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pod koniec studiów spotkał ją poważny cios: po długiej i ciężkiej chorobie zmarł jej ojciec. Pracę rozpoczęła jako nauczycielka języka niemieckiego – najpierw w szkole średniej, a potem jako lek-tor języka niemieckiego na wyższych uczelniach. Najdłużej[...]

miniatura

Ewa Bocek-Orzyszek Dnia 25 września 2021 roku zmarła Ewa Bocek-Orzyszek. Stało to się pół roku po śmierci jej męża Henryka Orzyszka, organisty, pedagoga, publicysty. Nagłe odejście męża nie pozostało bez wpływu na jej psychikę i zdrowie. Byli ze sobą ponad 50 lat. Ewa Bocek-Orzyszek urodziła się w Ustroniu w 1946 roku. Jej ojciec ks. Paweł Bocek był proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu. Od najmłodszych lat stykała się z muzyką poważną. Kompozytor Jan Gawlas był pierwszym nauczycielem gry na fortepianie zaledwie 6-letniej Ewy. Z czasem zaczęła grać na organach podczas nabożeństw, prowadzonych przez ojca. Dalszą naukę gry na instrumencie kontynuowała w Państwowej Szkole Muzycznej w Cieszynie oraz Państwowym Liceum Muzycznym w Katowicach. Studia muzyczne ukończyła na katowickiej uczelni, zdobywając dyplomy z teorii muzyki i[...]

miniatura

W dniu 15 maja 2021 roku w Hanowerze zmarł ks. Jan Krzywoń. Urodził się 27 maja 1940 roku w Skoczowie. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Cieszynie rozpoczął w 1958 roku studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które wtedy trwały cztery lata. W niedzielę 14 października 1962 roku został ordynowany w kościele Świętej Trójcy w Warszawie. Władze kościelne skierowały go do parafii w Świętajnie w diecezji mazurskiej. Jednocześnie opiekował się ewangelikami w Jerutkach, Gawrzyjałkach, Targowie, Rańsku. W 1962 roku poślubił Margot Cyrkiel. Małżeństwo Bóg pobłogosławił czwórką dzieci. Od 1965 roku pracował w parafii w Mrągowie. Obejmowała ona jeszcze Użranki, Szestno i Baranowo. W 1968 roku wybrano go proboszczem tej parafii. W związku z wyjazdami do Niemiec parafian, a także duchownych, od 1968 roku dojeżdżał do[...]

miniatura

– w 40. rocznicę śmierci biskupa Andrzeja Wantuły   Gdy 25 października 1931 roku ks. Andrzej Wantuła wygłaszał swe kazanie ordynacyjne w kościele apostołów Piotra i Pawła w Wiśle, zgromadzeni wierni nie przypuszczali, że stoi przed nimi ich przyszły proboszcz, z którym rozłączy ich wojenna zawierucha. Z pewnością nawet najbardziej dalekowzroczni nie śnili nawet, że oto stoi przed nimi przyszły biskup Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce i wiceprzewodniczący Światowej Federacji Luterańskiej. Młody absolwent teologii oparł swe kazanie ordynacyjne na tekście z Objawienia Jana 3,11: „Oto idę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej”. Kazaniu temu przysłuchiwał się m.in. biskup Juliusz Bursche, który przyjechał z Warszawy do Wisły specjalnie na tę ordynację. Przypominając dziś postać bpa Andrzeja[...]

miniatura

Jan Sztwiertnia 1.06.1911-29.08.1940 W Ustroniu 110 lat temu urodził się kompozytor, który pozostawił po sobie 619 stron rękopisów. Wśród nich m.in. poemat symfoniczny Śpiący rycerze w Czantorii, Tańce śląskie na orkiestrę symfoniczną oraz zbiory pieśni np. Pieśni ludowe śląskie. Miał fenomenalną pamięć muzyczną i wiele utworów napisał ze słuchu. Po ukończenie szkoły powszechnej w Ustroniu, dzięki odkryciu jego wyjątkowego talentu muzycznego przez nauczyciela oraz pomocy ustrońskiego proboszcza ks. Pawła Nikodema, został w 1925 r. skierowany do Seminarium Nauczycielskiego w Bobrku pod Cieszynem. Muzyczne umiejętności rozwinął pod okiem prof. Karola Hławiczki i Alfreda Nohela. Nauczył się grać na skrzypcach, wiolonczeli, fortepianie i organach. Po ukończeniu seminarium w 1930 r. rozpoczął pracę w szkołach w Wiśle. Przez rok[...]

miniatura

W dniu 14 marca 2021 r. zmarł Henryk Orzyszek, zasłużony propagator muzyki kościelnej, organista, muzykolog, publicysta. Henryk Orzyszek urodził się 11 marca 1935 r. w Zabrzu, w dzielnicy Pawłów. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Katowicach w klasie organów i teorii muzyki oraz studia podyplomowe kulturalno-oświatowe na Uniwersytecie Śląskim. Od 1975 r. był nauczycielem w szkole muzycznej w Zabrzu, później zastępcą jej dyrektora. Uczył przedmiotów ogólnomuzycznych oraz gry na organach i fortepianie. W 1996 r. przeszedł na emeryturę. Należał do Kameralnego Zespołu Wokalnego w Ustroniu, dla którego przygotowywał materiał nutowy. Był członkiem honorowym Związku Chórów i Orkiestr. Z zamiłowaniem popularyzował śląski ruch muzyczny, był autorem wielu publikacji w tym zakresie, m.in. opracował razem z Ewą Bocek-Orzyszek książkę pt.[...]

miniatura

W dniu 20 lutego 2021 roku, w wieku 63 lat, po długiej chorobie, zmarł ks. Cezary Jordan – proboszcz parafii ewangelickiej w Zduńskiej Woli w diecezji warszawskiej. Biskup diecezji warszawskiej Jan Cieślar informując o tym napisał: „W ostatnich miesiącach jako diecezja i cały Kościół modliliśmy się o zdrowie ks. Cezarego Jordana, który od dłuższego czasu zmagał się z poważną chorobą. Kiedy wydawało się, że sprawy zmierzają w dobrym kierunku, nadeszła smutna wiadomość. Zapamiętamy ks. Cezarego Jordana jako pozytywnie nastawionego do życia i ludzi duszpasterza, człowieka prostolinijnego, skracającego dystans i z poczuciem humoru, które świadczyło o radości życia i sympatii do ludzi. Prosimy o modlitewne westchnienie o zasmuconą rodzinę. Niech dobry Bóg obdarzy nas wszystkich nadzieją wieczności”. Ks. Cezary Jordan urodził[...]