miniatura

W dniu 15 maja 2021 roku w Hanowerze zmarł ks. Jan Krzywoń. Urodził się 27 maja 1940 roku w Skoczowie. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Cieszynie rozpoczął w 1958 roku studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które wtedy trwały cztery lata. W niedzielę 14 października 1962 roku został ordynowany w kościele Świętej Trójcy w Warszawie. Władze kościelne skierowały go do parafii w Świętajnie w diecezji mazurskiej. Jednocześnie opiekował się ewangelikami w Jerutkach, Gawrzyjałkach, Targowie, Rańsku. W 1962 roku poślubił Margot Cyrkiel. Małżeństwo Bóg pobłogosławił czwórką dzieci. Od 1965 roku pracował w parafii w Mrągowie. Obejmowała ona jeszcze Użranki, Szestno i Baranowo. W 1968 roku wybrano go proboszczem tej parafii. W związku z wyjazdami do Niemiec parafian, a także duchownych, od 1968 roku dojeżdżał do[...]

miniatura

– w 40. rocznicę śmierci biskupa Andrzeja Wantuły  Gdy 25 października 1931 roku ks. Andrzej Wantuła wygłaszał swe kazanie ordynacyjne w kościele apostołów Piotra i Pawła w Wiśle, zgromadzeni wierni nie przypuszczali, że stoi przed nimi ich przyszły proboszcz, z którym rozłączy ich wojenna zawierucha. Z pewnością nawet najbardziej dalekowzroczni nie śnili nawet, że oto stoi przed nimi przyszły biskup Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce i wiceprzewodniczący Światowej Federacji Luterańskiej.Młody absolwent teologii oparł swe kazanie ordynacyjne na tekście z Objawienia Jana 3,11: „Oto idę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej”. Kazaniu temu przysłuchiwał się m.in. biskup Juliusz Bursche, który przyjechał z Warszawy do Wisły specjalnie na tę ordynację. Przypominając dziś postać bpa Andrzeja[...]

miniatura

Jan Sztwiertnia1.06.1911-29.08.1940W Ustroniu 110 lat temu urodził się kompozytor, który pozostawił po sobie 619 stron rękopisów. Wśród nich m.in. poemat symfoniczny Śpiący rycerze w Czantorii, Tańce śląskie na orkiestrę symfoniczną oraz zbiory pieśni np. Pieśni ludowe śląskie. Miał fenomenalną pamięć muzyczną i wiele utworów napisał ze słuchu. Po ukończenie szkoły powszechnej w Ustroniu, dzięki odkryciu jego wyjątkowego talentu muzycznego przez nauczyciela oraz pomocy ustrońskiego proboszcza ks. Pawła Nikodema, został w 1925 r. skierowany do Seminarium Nauczycielskiego w Bobrku pod Cieszynem. Muzyczne umiejętności rozwinął pod okiem prof. Karola Hławiczki i Alfreda Nohela. Nauczył się grać na skrzypcach, wiolonczeli, fortepianie i organach. Po ukończeniu seminarium w 1930 r. rozpoczął pracę w szkołach w Wiśle. Przez rok[...]

miniatura

W dniu 14 marca 2021 r. zmarł Henryk Orzyszek, zasłużony propagator muzyki kościelnej, organista, muzykolog, publicysta. Henryk Orzyszek urodził się 11 marca 1935 r. w Zabrzu, w dzielnicy Pawłów. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Katowicach w klasie organów i teorii muzyki oraz studia podyplomowe kulturalno-oświatowe na Uniwersytecie Śląskim. Od 1975 r. był nauczycielem w szkole muzycznej w Zabrzu, później zastępcą jej dyrektora. Uczył przedmiotów ogólnomuzycznych oraz gry na organach i fortepianie. W 1996 r. przeszedł na emeryturę. Należał do Kameralnego Zespołu Wokalnego w Ustroniu, dla którego przygotowywał materiał nutowy. Był członkiem honorowym Związku Chórów i Orkiestr. Z zamiłowaniem popularyzował śląski ruch muzyczny, był autorem wielu publikacji w tym zakresie, m.in. opracował razem z Ewą Bocek-Orzyszek książkę pt.[...]

miniatura

W dniu 20 lutego 2021 roku, w wieku 63 lat, po długiej chorobie, zmarł ks. Cezary Jordan – proboszcz parafii ewangelickiej w Zduńskiej Woli w diecezji warszawskiej. Biskup diecezji warszawskiej Jan Cieślar informując o tym napisał: „W ostatnich miesiącach jako diecezja i cały Kościół modliliśmy się o zdrowie ks. Cezarego Jordana, który od dłuższego czasu zmagał się z poważną chorobą. Kiedy wydawało się, że sprawy zmierzają w dobrym kierunku, nadeszła smutna wiadomość. Zapamiętamy ks. Cezarego Jordana jako pozytywnie nastawionego do życia i ludzi duszpasterza, człowieka prostolinijnego, skracającego dystans i z poczuciem humoru, które świadczyło o radości życia i sympatii do ludzi. Prosimy o modlitewne westchnienie o zasmuconą rodzinę. Niech dobry Bóg obdarzy nas wszystkich nadzieją wieczności”. Ks. Cezary Jordan urodził[...]

miniatura

Wybór rozważań i modlitw swego długoletniego proboszcza wydała parafia w Poznaniu. W pamięci parafian zapisał się jako świetny kaznodzieja. Wyboru z zachowanych tekstów – zapisanych niekiedy tylko w formie dyspozycji i cytatów – dokonała żona Halina Raszyk, której chodziło przede wszystkim o oddanie ich klimatu i przesłania. Krótkie rozmyślania podzielono na rozdziały: Bóg, Wiara, Nadzieja, Miłość, Łaska, Słowo, Decyzje. Wybrane modlitwy są pełne ufności i pokory. A także skromności, gdy pisał: „Tylko Ty możesz otworzyć przede mną na oścież drzwi tej rzeczywistości, bym mógł po niej poruszać się bezpiecznie. Załatwiać sprawy, z którymi przychodzę ku Twojej chwale i ku swemu zbawieniu oraz zbudowaniu Twojego Królestwa”. Publikację otwierają wspomnienia: żony oraz kilkorga duchownych, którzy w poznańskiej parafii pod okiem ks.[...]

miniatura

Dnia 9 stycznia 2021 roku zmarł w Warszawie Jerzy Wojciech Filipp, syn Karola Filippa i Mieczysławy z d. Szenajch, urodzony 23 kwietnia 1939 roku w Warszawie. Studiował na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Samochodów i Ciągników. Po ukończeniu studiów w 1962 roku rozpoczął pracę w Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu, z którą był związany przez całe życie zawodowe. Pracował w dziale konstruktorskim. Zaczynał od stanowiska kierownika sekcji, aby osiągnąć ostatecznie stanowisko zastępcy dyrektora ds. konstrukcji i badań. Jerzy Wojciech Filipp całe życie był związany z Parafią Ewangelicko-Augsburską Świętej Trójcy w Warszawie. Od 1947 roku uczęszczał na szkółkę niedzielną i lekcje religii, które w tamtym czasie odbywały się w mieszkaniach na Saskiej Kępie. Od 1955 roku był aktywnym członkiem grupy młodzieżowej, a w 1960 roku został[...]

miniatura

Motto „Cieszą mnie nowe lekarstwa, dzięki którym mogę w wypadku śpiączki uratować człowiekowi życie, gdy dawniej musiałem być świadkiem jego bolesnej agonii”. Albert SchweitzerW nowy rok wstąpiliśmy z wielką nadzieją, aby wreszcie powoli wszystko się ustabilizowało i można było normalnie się poruszać, odwiedzać, masowo uczestniczyć w nabożeństwach, jak dawniej brać udział w zajęciach w szkołach, na uczelniach, uniwersytetach trzeciego wieku. Tęsknimy za „normalnością”, to znaczy stanem i warunkami, w jakich żyliśmy mniej więcej do lutego 2020 roku. Nie wszystko od nas zależy, ale sami możemy przyczyniać się w drobnym zakresie do stanu sprzed dziesięciu miesięcy.Ufność Przede wszystkim nie wolno nam zapomnieć o tym, co jest naszą indywidualną tożsamością, wyznaczaną przez wiarę. Wiara złączona jest ze szczerą[...]

miniatura

– wspomnienie Krzysztofa TyrnyWszystko rozpoczęło się od czwartkowych spotkań młodzieżowych w parafii w Starym Bielsku (Bielsku-Białej) na początku lat 80. ubiegłego wieku. Spotykaliśmy się wspólnie w kilka pokonfirmacyjnych roczników ze Starego Bielska i z parafii w Białej, czasami też z Międzyrzecza i Jaworza. Przychodziło około 30-40 osób. Spotykaliśmy się też w piątki na próbach chóru. Pamiętam, że z Krzysztofem siedzieliśmy koło siebie w ostatnim rzędzie tenorów. Przypominają mi się też ogniska, dyskusje, wspólne gry, zjazdy młodzieży, wycieczki. Były to spotkania z Bożym Słowem i z sobą, niezależnie od wieku chcieliśmy być koło siebie i dla siebie. Przypomina mi się chóralne śpiewanie w naszym Kościele, ale i wyjazdy do różnych parafii w kraju i za granicą. Później Krzysztof organizował spotkania tam, gdzie pokierował[...]

miniatura

W Cieszynie 25 października 2020 roku zmarł nagle w wieku 49 lat Mirosław Podżorski – katecheta, duchowny ewangelicki w latach 1999-2016. Pogrzeb odbył się 30 października 2020 r. Po nabożeństwie żałobnym w kościele Jezusowym w Cieszynie zmarłego odprowadzono na cmentarz przy ul. Bielskiej. Mirosław Podżorski urodził się w Cieszynie 22 września 1971 roku jako syn Jerzego i Anny z domu Stańco. W latach 1992-1998 studiował teologię w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Został ordynowany na duchownego 14 listopada 1999 roku w Cieszynie i jako wikariusz skierowany do służby w parafii w Ustroniu. W latach 2001-2006 roku służył w parafii w Kępnie. Od 2007 roku był katechetą w parafii cieszyńskiej.„Zwiastun Ewangelicki”[...]