miniatura

W Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy wobec Kobiet 25 listopada 2023 r. Związek Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich Polska YWCA włączył się w międzynarodową kampanię Czwartki na czarno. Ta ekumeniczna inicjatywa, zapoczątkowana przez Światową Radę Kościołów, jest formą pokojowego protestu przeciwko przemocy i gwałtom, zwłaszcza w kontekście wojen i konfliktów. Kolor czarny w tej kampanii symbolizuje siłę i opór przeciwko przemocy. Kampanię w Polsce swoim patronatem objęła Polska Rada Ekumeniczna.

Przemoc ze względu na płeć jest nieodłączną rzeczywistością w każdym kraju, dotykającą kobiety, mężczyzn i dzieci. W obawie przed stygmatyzacją ofiary często milczą, a przemoc jest zazwyczaj ukrywana. Inspirujący dla organizatorów kampanii był przykład matek z Plaza de Mayo w Argentynie, które protestowały przeciwko dyktaturze, kobiet w czerni w Izraelu i Palestynie walczących przeciwko wojnie, kobiet w Rwandzie i Bośni protestujących przeciwko gwałtom jako broni wojennej, a także Ruchu Black Sash w RPA, który sprzeciwiał się apartheidowi.

Czwartki na czarno przypominają, że nie można pozostawać obojętnym wobec przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć. Jako chrześcijanki jesteśmy przekonane, że Bóg się o nas troszczy, a my mamy obowiązek współpracy w dążeniu do świata wolnego od przemocy. Zachęcamy wszystkich do włączenia się” – mówi prezydentka Polskiej YWCA Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska.

Zasady kampanii są proste. Aby wyrazić swój sprzeciw wobec przemocy i solidarność z jej ofiarami, wystarczy w czwartki ubierać się na czarno i nosić przypinkę z hasłem kampanii. Warto również umieścić swoje zdjęcie w mediach społecznościowych, by w ten sposób opowiedzieć o kampanii. Poprzez tę inicjatywę uczestnicy wyrażają swoje zaangażowanie w walkę o godność, sprawiedliwość i bezpieczeństwo dla wszystkich. Polska YWCA i Polska Rada Ekumeniczna wychodzą naprzeciw temu wyzwaniu.

Przypinki można osobiście odebrać w Warszawie lub zamówić wysyłkowo pod adresem: biuro@ywca.pl, dokonując darowizny na cele statutowe.

„Zwiastun Ewangelicki” 24/2023