miniatura

– nabożeństwo ekumeniczne w Chróstniku Spotkanie w Chróstniku, które odbyło się 27 kwietnia 2024 r., było ważnym wydarzeniem ekumenicznym. Od kilku lat chrześcijanie różnych wyznań gromadzą się na modlitwie, by uczcić pamięć ks. Benjamina Schmolcka, znanego kompozytora muzyki baroku urodzonego w tej wsi. Chróstnik leży w powiecie lubiński na Dolnym Śląsku. W ramach diecezji wrocławskiej obszarem tym zajmuje się parafia w Legnicy. Jednak w tym roku uwaga skupiła się na postaci ks. Haralda Poelchau, mieszkającego w Chróstniku w dzieciństwie i młodości i tu wygłaszającego pierwsze kazania. Wspomniano go z inicjatywy ks. Ericha Bussego, ewangelickiego duchownego z Drezna, który od lat angażuje się w pojednanie polsko-niemieckie. Podczas ekumenicznego nabożeństwa ks. Erich Busse podkreślił istotę budowania mostów pomiędzy narodami i[...]

miniatura

– czyli chrześcijanin a polityka Polityka – zdaniem Arystotelesa – jest sztuką rządzenia państwem, której celem jest osiąganie dobra wspólnego. Nowożytne rozumienie polityki kojarzone jest często z Maxem Weberem, żyjącym na przełomie XIX i XX wieku, wybitnym niemieckim socjologiem, filozofem, prawnikiem, ekonomistą i politologiem, który za jej cel uznał zdobycie władzy, udział w jej sprawowaniu lub wpływaniu na nią. Współcześnie, politykę traktuje się jako całokształt działań, związanych ze sprawowaniem władzy w państwie, przezwyciężaniem konfliktów interesów różnych grup społecznych, co powinno prowadzić do ochrony ładu społecznego. Czy i w jaki sposób chrześcijanie powinni w nich uczestniczyć? Takie podejście nie wyklucza oczywiście radykalnych działań transformacyjnych, zmieniających zarówno ustrój polityczny, jak i[...]

miniatura

Nabożeństwa Światowego Dnia Modlitwy to nie tylko wydarzenie, w trakcie którego chrześcijanie z całego świata łączą się w modlitwie, to świetna okazja, aby ujawnić i wykorzystać potencjał parafian. W organizacje tych spotkań angażuje się wielu parafian i każdy może spożytkować swoje talenty dla wspólnego dobra. Chóry czy zespoły uczą się nowych pieśni w językach oryginalnych lub przetłumaczonych. Inna grupa przygotowuje dania z danego kraju – w tym roku można było skosztować w wielu parafiach kuchni bliskowschodniej. Wybrane osoby – najczęściej panie – prezentują przygotowany program na nabożeństwach. Ktoś inny przygotowuje prezentacje o kraju lub zapraszany jest gość, który zna dany region. Do prowadzenia programu angażowana jest także młodzież, jak na przykład w Drogomyślu, a dla najmłodszych parafian – tak jak jest to w Starym[...]

miniatura

Być może nie wszyscy wiedzą, że od wielu lat między mieszkańcami Katowic i Sosnowca istnieją uprzedzenia wynikające z kulturowych odrębności. Mówiąc szerzej, tak jest w ogóle między Ślązakami i Zagłębiakami. Bierze się to stąd, że na rzece Brynicy przebiega granica między Śląskiem a Zagłębiem Dąbrowskim. W przeszłości była to granica między Polską a państwem Habsburgów, a później między zaborem rosyjskim a pruskim. Dzisiaj nie ma zatargów, ale na Śląsku krąży wiele dowcipów na temat Sosnowca i jego mieszkańców. Uprzedzenia i stereotypy przechodzą z pokolenia w pokolenie. Podczas nabożeństwa w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan w kościele rzymskokatolickim w Sosnowcu przytoczyłem następującą anegdotę. W Katowicach nad Rawą jest dosyć duży plac, który przez wielu kierowców jest wykorzystywany jako parking. Pewien[...]

miniatura

– czy jest na nią miejsce? „Być luteraninem to być ekumenicznym” – ta deklaracja otwiera przedmowę ks. Martina Junge, ówczesnego sekretarza generalnego Światowej Federacji Luterańskiej, do kluczowego dokumentu podsumowującego luterańskie zaangażowanie ekumeniczne, który ukazał się w 2018 roku. Zobowiązania Światowej Federacji Luterańskiej na ekumenicznej drodze do wspólnoty kościelnej, bo o nich tutaj mowa, są swoistym podręcznikiem luterańskiego zaangażowania ekumenicznego. Nie bez przyczyny w tytule pojawiło się słowo „zobowiązanie” (polskie tłumaczenie ukazało się w 2020 roku), bowiem od czasu, kiedy luteranie zaczęli intensyfikować swoje zaangażowanie w ruch ekumeniczny, to działanie było dla nich nie czymś dowolnym, dodatkowym, ale właśnie nieodłącznym zobowiązaniem luterańskiej tożsamości. Od deklaracji do[...]

miniatura

– czyli ekumenia może być po coś Jedna ze znanych komedii Szekspira nosi tytuł Wiele hałasu o nic. Pomijając jej treść, myślę, że ów tytuł niejednokrotnie opisuje to, co czasem robimy. Można też przeformułować ten tytuł na: Wiele gadania po nic lub Wiele szumu o niczym. Czy dotyczy to ekumenii? Oczywiście zależy to od tego, jak ją pojmujemy. Jeśli patrzymy na siebie nawzajem z rezerwą czy wręcz z podejrzliwością, jeśli chcemy temu drugiemu udowodnić albo przynajmniej pokazać, że to my jesteśmy lepsi, właściwsi, prawdziwie biblijni, to tak, dotyczy. Jeśli używamy ekumenii, żeby przyciągnąć ludzi z innych Kościołów do nas, co z zasady jest nieuczciwe, to faktycznie lepiej taką „ekumenię” sobie odpuścić. Można oczywiście znaleźć całą gamę argumentów, od tych podszytych poczuciem wyższości po te wynikające ze strachu. Jak[...]

miniatura

Ekumeniczne Spotkania Noworoczne odbywają się co roku w styczniu. Tegoroczne miało miejsce 11 stycznia w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i zgromadziło grono osób związanych z ruchem ekumenicznym i życiem publicznym w Polsce. Podczas spotkania przemówienie wygłosił prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) bp Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Nawiązując do zeszłorocznych obchodów 450. rocznicy uchwalenia konfederacji warszawskiej podkreślił, że dzisiaj Kościoły chrześcijańskie i inne religie również powinny zadbać o to, aby w Polsce było miejsce dla wszystkich, którzy są w mniejszości lub są w jakikolwiek sposób prześladowani. „Musimy działać jako siła przemiany społecznej, wspierając sprawiedliwość, pokój i prawa człowieka. Wspólnie jako chrześcijanie możemy być głosem dla[...]

miniatura

Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną (PRE) a Konferencją Episkopatu Polski (KEP) obradowała w Warszawie w dniu 4 grudnia 2023 r. Obradom współprzewodniczyli: bp Jacek Jezierski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Kontaktów z PRE oraz bp Andrzej Malicki (met.), prezes PRE. Ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej w zebraniu uczestniczyli: abp Abel (praw.), bp Jerzy Samiec (lut.) i ks. Grzegorz Giemza (lut). Ze strony Kościoła Rzymskokatolickiego w zebraniu wzięli udział: bp Andrzej Siemieniewski, bp Adam Bab oraz ks. Sławomir Pawłowski. Na początku wysłuchano relacji z kościelnych wydarzeń ekumenicznych. Bp Jerzy Samiec przedstawił przygotowania, przebieg i znaczenie XIII Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które odbyło się w dniach 13-19 września 2023 r. w Krakowie. Bp Jacek Jezierski przedstawił relację z rzymskiego Synodu[...]

miniatura

W Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy wobec Kobiet 25 listopada 2023 r. Związek Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich Polska YWCA włączył się w międzynarodową kampanię Czwartki na czarno. Ta ekumeniczna inicjatywa, zapoczątkowana przez Światową Radę Kościołów, jest formą pokojowego protestu przeciwko przemocy i gwałtom, zwłaszcza w kontekście wojen i konfliktów. Kolor czarny w tej kampanii symbolizuje siłę i opór przeciwko przemocy. Kampanię w Polsce swoim patronatem objęła Polska Rada Ekumeniczna. Przemoc ze względu na płeć jest nieodłączną rzeczywistością w każdym kraju, dotykającą kobiety, mężczyzn i dzieci. W obawie przed stygmatyzacją ofiary często milczą, a przemoc jest zazwyczaj ukrywana. Inspirujący dla organizatorów kampanii był przykład matek z Plaza de Mayo w Argentynie, które protestowały przeciwko dyktaturze, kobiet w[...]

miniatura

– rozmowa z ks. Carstenem Gerdesem, dziekanem Kościoła    Ewangelicko-Luterańskiego we Włoszech Proszę nam opowiedzieć o swoich korzeniach i o powodach wyboru zawodu. Urodziłem się w północnych Niemczech w niezbyt religijnej rodzinie. Mój pierwszy prawdziwy kontakt z Kościołem to konfirmacja, której w naturalny sposób oczekiwali ode mnie rodzice, choć sami nie chodzili regularnie do kościoła. To wtedy rozbudziły się moje zainteresowania, chciałem dowiedzieć się czegoś więcej, więc dołączyłem do grupy młodzieżowej. W konsekwencji tych doświadczeń zacząłem rozważać zostanie w przyszłości księdzem. Studiowałem teologię w Niemczech, a po ordynacji w 1993 roku trafiłem do swojej pierwszej parafii w Wolfsburgu, mieście znanym jako centrum przemysłu motoryzacyjnego, gdzie zlokalizowana jest siedziba fabryki Volkswagena. Stamtąd[...]