miniatura

Przed, w trakcie i po tegorocznym styczniowym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan usłyszałem i przeczytałem wiele cierpkich wypowiedzi, które krytykowały sens ekumenicznych modlitw, jak też sens jakiegokolwiek dialogu ekumenicznego. Nieustannie, cierpliwie odpowiadam, że jeśli nie będziemy się modlić o jedność chrześcijan, jeśli nie będziemy się spotykać i rozmawiać, to zaczniemy się od siebie oddalać, a za kilka, kilkanaście lat będziemy dla siebie obcymi, a nawet wrogami. Tak już bywało w historii Kościoła. We współczesnej ekumenii chodzi o ekumenizm duchowy i praktyczny. Tu podejmuję temat ekumenizmu praktycznego, który w ostatnim czasie wydał piękny owoc. Byliśmy głęboko wstrząśnięci tragedią, która dotknęła luterańską parafię w Szopienicach i mieszkańców plebanii – domu parafialnego. W dniu katastrofy, 27 stycznia 2023[...]

miniatura

Debata Przyszłość Europy i zadanie Kościoła odbyła się 9 lutego 2023 roku w kościele Świętej Trójcy w Warszawie w ramach cyklu Rozmowy pod kopułą. Europa – Kościół – Ekumenia. Wzięli w niej udział: abp dr Antje Jackelén z Luterańskiego Kościoła Szwecji posłanka do Parlamentu Europejskiego prof. Danuta Hübner, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. dr Grzegorz Giemza, kierownik Wydziału dla Europy i Ekumenii Akademii Ewangelickich w Niemczech ks. Rüdiger Noll oraz sekretarz Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej ks. prof. Sławomir Pawłowski. „Potrzebujemy spotkań z tymi, którzy są inni, w ekumenizmie, na arenie międzynarodowej, ponad granicami religijnymi” – podkreśliła abp Antje Jackelén. Zauważyła też, że wiele społeczeństw jest pod wpływem pięciu toksycznych „p”: polaryzacji, populizmu,[...]

miniatura

Wśród internetowych komentatorów życia religijnego wiele emocji budzi nieraz słowo ekumenizm. Jak co roku zaobserwować można to w wypowiedziach pobożnych chrześcijan różnych wyznań w kontekście świeżo minionego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Pomińmy aspekt niepokoju, który wynika z nadinterpretowania tego słowa i rozumienia go nawet nie jako współpracy, a wręcz wspólnoty wszystkich religii. O wiele bardziej porusza mnie – bliska mi niegdyś przez krótki czas – niezgoda wielu chrześcijan wobec ekumenizmu jako dążenia do lepszego poznania i rozumienia się nawzajem w ramach chrześcijańskich wyznań. Dążenie to nie ma służyć umniejszaniu siebie nawzajem ani odsądzania się wzajemnie od czci i wiary za różnice w interpretacjach i sposobach wyznawania wiary. Głębsze zapoznawanie się, tolerancja dla swojej inności oraz współpraca,[...]

miniatura

– Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023 Centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (TMoJCh) odbyło się 22 stycznia w rzymskokatolickiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie. Wzięli w nim udział duchowni i wierni różnych Kościołów chrześcijańskich. W nabożeństwie wykorzystano materiały przygotowane przez Radę Kościołów Minnesoty. Przy modlitwach błagalnych zanurzano kamienie w wodzie. W geście tym kamienie symbolizują to, co nas przygniata, winę, nienawiść. Woda zaś symbolizuje wodę chrztu i łzy pokuty. Podczas nabożeństwa śpiewała schola wspólnoty Chemin Neuf, a także zespół młodzieży ukraińskiej z KUL. Kazanie wygłosił bp Andrzej Malicki (met.). Nawiązał w nim do głównego hasła tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan: „Czyńcie dobro; szukajcie[...]

miniatura

Doroczne Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne odbyło się w Warszawie 12 stycznia 2023 roku w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i zgromadziło grono osób związanych z ruchem ekumenicznym i życiem publicznym w Polsce. „Mam świadomość pewnego kryzysu w relacjach ekumenicznych. Jednak jestem głęboko przekonany, że musimy kontynuować nasze działania na rzecz ekumenizmu, a tym samym wypełniać nakaz Chrystusa »aby byli jedno«” – powiedział podczas noworocznego spotkania prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) ks. sup. Andrzej Malicki (met.). Modlitwa i aktywność Prezes PRE wygłosił przemówienie, w którym odniósł się do wojny w Ukrainie. Przypomniał, że PRE wydała dwa oświadczenia w tej sprawie. Wezwała do niesienia pomocy ludziom poszkodowanym przez działania wojenne, a także jednoznacznie potępiła agresję Rosji i zaapelowała do[...]

miniatura

W związku z kolejnym Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan Polska Rada Ekumeniczna na swojej stronie internetowej – ekumenia.pl – opublikowała tekst ukazujący jak poszczególne Kościoły zrzeszone w tej organizacji zapatrują się na ekumenizm. Dzisiaj [tj. 18 stycznia – przyp. red.] rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. To czas wspólnych spotkań i modlitw chrześcijan różnych wyznań, a także szczególnej refleksji nad ideą ekumenizmu. Jakie podejście do ekumenizmu mają Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej? Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku od 18 do 25 stycznia. Chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie spotykają się na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Uczestniczą w nich Kościoły członkowskie Polskiej Rady Ekumenicznej,[...]

miniatura

W Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) i ambasady Etiopii w Berlinie. Było ono związane ze współpracą przy pomaganiu afrykańskim uchodźcom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Dnia 28 lutego Tefferi Taddesse Heigyane, zastępca szefa misji ambasady Etiopii w Berlinie, pojechał na granicę polsko-ukraińską, by pomóc obywatelowi Etiopii uchodzącemu przed wojną. W Warszawie nie ma ambasady Etiopii, dlatego placówka w Berlinie obsługuje również Polskę. Jako tłumacz i przewodnik pojechał z nim na granicę również Essayas Techane, asystent uchodźcy i migranta w projekcie Gościnny Kościół prowadzonym przez Polską Radę Ekumeniczną. Z Ukrainy przed wojną uciekają zarówno Ukraińcy, jak i obywatele innych państw, którzy tam przebywają, np. zagraniczni studenci. Wśród uchodźców są m.in. Etiopczycy,[...]

miniatura

– Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2022 Od 18 do 25 stycznia 2022 r. w całej Polsce odbywały się nabożeństwa, spotkania, koncerty w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tematem spotkań był tekst biblijny zaczerpnięty z Ewangelii Mateusza 2,1-12, który przedstawia historię mędrców, którzy podążyli za gwiazdą do Betlejem. Materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane przez Radę Kościołów Bliskiego Wschodu. Warszawa Główne nabożeństwo odbyło się 23 stycznia w prawosławnej katedrze św. Magdaleny w Warszawie. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich w Polsce. Obecni byli m.in. członkowie zarządu Polskiej Rady Ekumenicznej: prezes bp Andrzej Malicki (met.), wiceprezes abp Abel (praw.) i bp Marek Izdebski (ref.), a także dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Iga Zalisz oraz[...]

miniatura

Ekumeniczne spotkania noworoczne odbywają się co roku w styczniu. Tegoroczne, 10 stycznia zgromadziło w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie liczne grono osób związanych z ruchem ekumenicznym i życiem publicznym w Polsce. W swym przemówieniu prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) bp Andrzej Malicki (met.) przypomniał, że w 2021 roku minęła 75. rocznica utworzenia tej organizacji. Przywołał słowa założycieli, którzy chcieli działać w myśl sformułowania, „że to, co nas łączy, jest wyższego gatunku, aniżeli to, co nas dzieli”. „Te słowa są niezmiernie aktualne dzisiaj, w czasach podziałów, niepewności, nierzadko nawet wrogości. Wchodząc w 76. rok działalności PRE musimy pracować nad zasypywaniem tych podziałów i skupić się na budowaniu jedności wierzących w duchu arcykapłańskiej modlitwy Pana Jezusa: »Aby[...]

miniatura

Sprawiedliwe zatrudnianie migrantów W ramach projektu Ekumeniczny punkt konsultacyjny ds. migracji – Gościnny Kościół, prowadzonego przez Polską Radę Ekumeniczną (PRE), odbyła się międzynarodowa konferencja na temat sprawiedliwego zatrudnienia migrantów. Dyskutowano o takich problemach, jak wyzysk, brak ochrony socjalnej, niewolnictwo. Zastanawiano się też nad rolą Kościołów w ich rozwiązywaniu. Konferencja odbyła się online 23 września 2021 r. „Temat konferencji nie może być nam, chrześcijanom, obojętny” – podkreślił na początku spotkania nowy prezes PRE bp Andrzej Malicki (met.). O tym, dlaczego Kościoły angażują się w rozwiązanie kwestii nielegalnego zatrudnienia migrantów, mówił ks. Grzegorz Giemza, dyrektor PRE. Zwrócił uwagę, że praca zawodowa to jeden z najistotniejszych wymiarów życia człowieka, zapewniający nie tylko[...]