miniatura

Nowy biskup

Przewodniczący Lubelskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej i proboszcz Parafii Polskokatolickiej w Lublinie ks. inf. Andrzej Gontarek został wybrany nowym zwierzchnikiem Kościoła Polskokatolickiego i ordynariuszem warszawskim. Synod Kościoła Polskokatolickiego obradował 13 czerwca w Konstancinie-Jeziornie pod Warszawą.

Wybory odbyły się ze względu na to, że 27 kwietnia 2023 r. zmarł dotychczasowy zwierzchnik i jedyny biskup w Kościele Polskokatolickim Wiktor Wysoczański.

Oprócz zwierzchnika Kościoła wybrano także trzech innych biskupów. Biskupem diecezji wrocławskiej synodałowie wybrali ks. inf. Stanisława Bosego, zaś biskupem diecezji krakowsko-częstochowskiej – ks. inf. Antoniego Normana. Obaj pełnili dotychczas funkcje administratorów tych diecezji. Ponadto biskupem pomocniczym diecezji warszawskiej synod wybrał ks. Henryka Dąbrowskiego.

Kościół Polskokatolicki w Polsce liczy około 18 tys. wiernych. Należy do Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich, Światowej Rady Kościołów i Konferencji Kościołów Europejskich. Jest również jednym z siedmiu Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej.

Biskup-elekt Andrzej Gontarek urodził się w 1970 r. Studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i na Chrześcijańskokatolickim Wydziale Teologii Uniwersytetu w Bernie. W 2021 r. obronił w ChAT pracę doktorską. Jest proboszczem Parafii Polskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie. Był wikariuszem biskupim i sekretarzem rady synodalnej. Po śmierci bpa Wysoczańskiego pełnił obowiązki zwierzchnika Kościoła, przewodniczącego rady synodalnej i ordynariusza diecezji warszawskiej.

Ks. Andrzej Gontarek

Europejski zjazd

W Tallinnie od 14 do 20 czerwca odbywało się Zgromadzenie Ogólne Konferencji Kościołów Europejskich pod hasłem Z Bożym błogosławieństwem – kształtując przyszłość. Brali w nim udział delegaci Kościołów członkowskich KKE. Wśród nich było trzech delegatów polskich Kościołów: ks. Grzegorz Giemza (Kościół Ewangelicko-Augsburski, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej), ks. Krzysztof Pikulski (Kościół Polskokatolicki) oraz ks. Andrzej Kuźma (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny).

W ramach zgromadzenia zorganizowano cztery główne wystąpienia: białoruskiej opozycjonistki Swiatłany Cichanouskiej, niemieckiego socjologa prof. Hartmuta Rosy, byłego arcybiskupa Canterbury Rowana Williamsa (Kościół Anglikański) oraz patriarchy ekumenicznego Konstantynopola Bartłomieja I (Kościół Prawosławny). Oprócz tego w programie znalazło się wiele warsztatów, nabożeństw, studiów biblijnych i spotkań roboczych.

Na zgromadzeniu pojawił się także temat wojny w Ukrainie. O wyzwaniach, jakie dla Kościołów niesie ten konflikt oraz perspektywach pokoju i pojednania dyskutowali uczestnicy spotkania pt. Kościoły jako twórcy zmian w społeczeństwie powojennym. Wzięły w nim udział m.in. osoby zaangażowane w projekt Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów w Ukrainie, Białorusi, Polsce i Niemczech, prowadzony przez Polską Radę Ekumeniczną.

W trakcie tego spotkania bp Pavlo Shvarts zwrócił uwagę, że Ukraina jest dość zsekularyzowanym krajem. „Mówienie do świeckich osób o wybaczeniu będzie wielkim wyzwaniem. To wykracza poza naszą wyznaniową narrację” – powiedział. Dyskutanci zwracali uwagę, że wojna postawiła pod znakiem zapytania chrześcijańską ideę miłości nieprzyjaciół i nadstawiania drugiego policzka, a także na to, że pokój i pojednanie są możliwe tylko wtedy, jeśli będzie im towarzyszyć sprawiedliwość.

Utworzona w 1959 r. Konferencja Kościołów Europejskich jest wspólnotą 114 Kościołów tradycji anglikańskiej, prawosławnej, protestanckiej i starokatolickiej oraz ponad 40 organizacji stowarzyszonych w całej Europie. Polska Rada Ekumeniczna współpracuje z Konferencją Kościołów Europejskich. Wszystkie Kościoły członkowskie PRE są także członkami KKE. Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Konferencji Kościołów Europejskich, wyznaczającą kierunki działania tej organizacji w kolejnych latach. W jego skład wchodzą delegaci Kościołów i organizacji członkowskich.

na podstawie www.ekumenia.pl

„Zwiastun Ewangelicki” 13-14/2023