miniatura

– X Ekumeniczne Forum Katechetyczne W gmachu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie 24 maja 2024 r. odbyło się X Ekumeniczne Forum Katechetyczne. Zorganizowała je Polska Rada Ekumeniczna (PRE), a ChAT objęła nad nim patronat. Tym razem dyskutowano nad aktualnymi wyzwaniami w organizacji i nauczaniu religii oraz nad wprowadzeniem standardów ochrony małoletnich w instytucjach kościelnych. Wprowadzeniem do dyskusji były dwa referaty. Sytuację ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) przedstawił Tomasz Głowacki z Departamentu Kształcenia Ogólnego i Transformacji Cyfrowej. Wskazał na przygotowywane zmiany: rezygnacja wliczania oceny z religii do średniej ocen oraz uelastycznienie w zakresie łączenia uczniów na lekcjach religii w grupy międzyoddziałowe (z klas równoległych) i grupy międzyklasowe (z różnych roczników). Drugi referat[...]

miniatura

Ekumeniczne Spotkania Noworoczne odbywają się co roku w styczniu. Tegoroczne miało miejsce 11 stycznia w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i zgromadziło grono osób związanych z ruchem ekumenicznym i życiem publicznym w Polsce. Podczas spotkania przemówienie wygłosił prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) bp Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Nawiązując do zeszłorocznych obchodów 450. rocznicy uchwalenia konfederacji warszawskiej podkreślił, że dzisiaj Kościoły chrześcijańskie i inne religie również powinny zadbać o to, aby w Polsce było miejsce dla wszystkich, którzy są w mniejszości lub są w jakikolwiek sposób prześladowani. „Musimy działać jako siła przemiany społecznej, wspierając sprawiedliwość, pokój i prawa człowieka. Wspólnie jako chrześcijanie możemy być głosem dla[...]

miniatura

W ramach projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech” odbyły się w Falentach pod Warszawą w dniach 13-17 listopada 2023 r. warsztaty dla studentów pt. Tożsamość i jej postrzeganie przez młodych ludzi z różnych krajów i konfesji religijnych. Młodzi ludzie z Białorusi, Niemiec, Polski i Ukrainy dyskutowali o tożsamości w różnych kontekstach, a także zaplanowali dalsze wspólne działania w ramach projektu koordynowanego przez Polską Radę Ekumeniczną. W warsztatach wzięli udział studenci i studentki z Kościołów protestanckich, prawosławnych i rzymskokatolickiego. Uczestnicy wysłuchali czterech wykładów dotyczących tożsamości z perspektywy historii (prof. Daniel Cyranka z Niemiec), socjologii (dr Gienadij Korszunow z Białorusi), religii (prof. Marek Rembierz z Polski) i polityki (ks. dr Andriy[...]

miniatura

Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną (PRE) a Konferencją Episkopatu Polski (KEP) obradowała w Warszawie w dniu 4 grudnia 2023 r. Obradom współprzewodniczyli: bp Jacek Jezierski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Kontaktów z PRE oraz bp Andrzej Malicki (met.), prezes PRE. Ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej w zebraniu uczestniczyli: abp Abel (praw.), bp Jerzy Samiec (lut.) i ks. Grzegorz Giemza (lut). Ze strony Kościoła Rzymskokatolickiego w zebraniu wzięli udział: bp Andrzej Siemieniewski, bp Adam Bab oraz ks. Sławomir Pawłowski. Na początku wysłuchano relacji z kościelnych wydarzeń ekumenicznych. Bp Jerzy Samiec przedstawił przygotowania, przebieg i znaczenie XIII Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które odbyło się w dniach 13-19 września 2023 r. w Krakowie. Bp Jacek Jezierski przedstawił relację z rzymskiego Synodu[...]

miniatura

W Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy wobec Kobiet 25 listopada 2023 r. Związek Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich Polska YWCA włączył się w międzynarodową kampanię Czwartki na czarno. Ta ekumeniczna inicjatywa, zapoczątkowana przez Światową Radę Kościołów, jest formą pokojowego protestu przeciwko przemocy i gwałtom, zwłaszcza w kontekście wojen i konfliktów. Kolor czarny w tej kampanii symbolizuje siłę i opór przeciwko przemocy. Kampanię w Polsce swoim patronatem objęła Polska Rada Ekumeniczna. Przemoc ze względu na płeć jest nieodłączną rzeczywistością w każdym kraju, dotykającą kobiety, mężczyzn i dzieci. W obawie przed stygmatyzacją ofiary często milczą, a przemoc jest zazwyczaj ukrywana. Inspirujący dla organizatorów kampanii był przykład matek z Plaza de Mayo w Argentynie, które protestowały przeciwko dyktaturze, kobiet w[...]

miniatura

Nowy biskup Przewodniczący Lubelskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej i proboszcz Parafii Polskokatolickiej w Lublinie ks. inf. Andrzej Gontarek został wybrany nowym zwierzchnikiem Kościoła Polskokatolickiego i ordynariuszem warszawskim. Synod Kościoła Polskokatolickiego obradował 13 czerwca w Konstancinie-Jeziornie pod Warszawą. Wybory odbyły się ze względu na to, że 27 kwietnia 2023 r. zmarł dotychczasowy zwierzchnik i jedyny biskup w Kościele Polskokatolickim Wiktor Wysoczański. Oprócz zwierzchnika Kościoła wybrano także trzech innych biskupów. Biskupem diecezji wrocławskiej synodałowie wybrali ks. inf. Stanisława Bosego, zaś biskupem diecezji krakowsko-częstochowskiej – ks. inf. Antoniego Normana. Obaj pełnili dotychczas funkcje administratorów tych diecezji. Ponadto biskupem pomocniczym diecezji warszawskiej synod wybrał ks. Henryka[...]

miniatura

Doroczne Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne odbyło się w Warszawie 12 stycznia 2023 roku w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i zgromadziło grono osób związanych z ruchem ekumenicznym i życiem publicznym w Polsce. „Mam świadomość pewnego kryzysu w relacjach ekumenicznych. Jednak jestem głęboko przekonany, że musimy kontynuować nasze działania na rzecz ekumenizmu, a tym samym wypełniać nakaz Chrystusa »aby byli jedno«” – powiedział podczas noworocznego spotkania prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) ks. sup. Andrzej Malicki (met.). Modlitwa i aktywność Prezes PRE wygłosił przemówienie, w którym odniósł się do wojny w Ukrainie. Przypomniał, że PRE wydała dwa oświadczenia w tej sprawie. Wezwała do niesienia pomocy ludziom poszkodowanym przez działania wojenne, a także jednoznacznie potępiła agresję Rosji i zaapelowała do[...]

miniatura

Z okazji 25 lat Redakcji Ekumenicznej TVP w Centrum Luterańskim w Warszawie 5 października 2022 r. odbyła się uroczystość jubileuszowa, podczas której wspominano dorobek i znaczenie redakcji. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą poprowadzoną przez członków redakcji: ks. Halinę Radacz (lut.) i ks. Łukasza Leonkiewicza (praw.). Ks. Radacz wygłosiła krótkie rozważanie. „Jedność to nie identyczność, ale akceptacja i szacunek. Do tego jesteśmy powołani – jako chrześcijanie, ale też jako twórcy programów ekumenicznych” – powiedziała. Uczestnicy uroczystości obejrzeli 25-minutowy film dokumentalny o historii redakcji. Ks. Henryk Paprocki (praw.), pierwszy kierownik Redakcji Ekumenicznej, w rozmowie z Ewą Jóźwiak, konsultantką programów ekumenicznych z Kościoła reformowanego, opowiadał o początkach funkcjonowania. Wskazywał na trudności, z jakimi[...]

miniatura

W Warszawie 31 maja 2022 r. wręczono nagrodę Polskiej Rady Ekumenicznej, przyznawaną za szczególne zasługi dla ruchu ekumenicznego. Nagroda została wręczona podczas obchodów 10-lecia Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (EUTW), które odbyły się tego dnia w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie. Laureatem drugiej edycji nagrody został Roman Michalak, inicjator, współtwórca i prezes zarządu Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – instytucji służącej kształceniu i integracji osób w wieku senioralnym, rozwojowi ich zainteresowań i praktycznych umiejętności, zaspokojeniu ich potrzeb duchowych, krzewieniu ekumenizmu i dialogicznej religijności. Patronat nad EUTW objęły Polska Rada Ekumeniczna (PRE) i ChAT. „W dniu jubileuszu 10. rocznicy działalności Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ChAT, Polska Rada[...]

miniatura

W Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) i ambasady Etiopii w Berlinie. Było ono związane ze współpracą przy pomaganiu afrykańskim uchodźcom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Dnia 28 lutego Tefferi Taddesse Heigyane, zastępca szefa misji ambasady Etiopii w Berlinie, pojechał na granicę polsko-ukraińską, by pomóc obywatelowi Etiopii uchodzącemu przed wojną. W Warszawie nie ma ambasady Etiopii, dlatego placówka w Berlinie obsługuje również Polskę. Jako tłumacz i przewodnik pojechał z nim na granicę również Essayas Techane, asystent uchodźcy i migranta w projekcie Gościnny Kościół prowadzonym przez Polską Radę Ekumeniczną. Z Ukrainy przed wojną uciekają zarówno Ukraińcy, jak i obywatele innych państw, którzy tam przebywają, np. zagraniczni studenci. Wśród uchodźców są m.in. Etiopczycy,[...]