miniatura

Nowy biskup Przewodniczący Lubelskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej i proboszcz Parafii Polskokatolickiej w Lublinie ks. inf. Andrzej Gontarek został wybrany nowym zwierzchnikiem Kościoła Polskokatolickiego i ordynariuszem warszawskim. Synod Kościoła Polskokatolickiego obradował 13 czerwca w Konstancinie-Jeziornie pod Warszawą. Wybory odbyły się ze względu na to, że 27 kwietnia 2023 r. zmarł dotychczasowy zwierzchnik i jedyny biskup w Kościele Polskokatolickim Wiktor Wysoczański. Oprócz zwierzchnika Kościoła wybrano także trzech innych biskupów. Biskupem diecezji wrocławskiej synodałowie wybrali ks. inf. Stanisława Bosego, zaś biskupem diecezji krakowsko-częstochowskiej – ks. inf. Antoniego Normana. Obaj pełnili dotychczas funkcje administratorów tych diecezji. Ponadto biskupem pomocniczym diecezji warszawskiej synod wybrał ks. Henryka[...]

miniatura

Doroczne Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne odbyło się w Warszawie 12 stycznia 2023 roku w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i zgromadziło grono osób związanych z ruchem ekumenicznym i życiem publicznym w Polsce. „Mam świadomość pewnego kryzysu w relacjach ekumenicznych. Jednak jestem głęboko przekonany, że musimy kontynuować nasze działania na rzecz ekumenizmu, a tym samym wypełniać nakaz Chrystusa »aby byli jedno«” – powiedział podczas noworocznego spotkania prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) ks. sup. Andrzej Malicki (met.). Modlitwa i aktywność Prezes PRE wygłosił przemówienie, w którym odniósł się do wojny w Ukrainie. Przypomniał, że PRE wydała dwa oświadczenia w tej sprawie. Wezwała do niesienia pomocy ludziom poszkodowanym przez działania wojenne, a także jednoznacznie potępiła agresję Rosji i zaapelowała do[...]

miniatura

Z okazji 25 lat Redakcji Ekumenicznej TVP w Centrum Luterańskim w Warszawie 5 października 2022 r. odbyła się uroczystość jubileuszowa, podczas której wspominano dorobek i znaczenie redakcji. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą poprowadzoną przez członków redakcji: ks. Halinę Radacz (lut.) i ks. Łukasza Leonkiewicza (praw.). Ks. Radacz wygłosiła krótkie rozważanie. „Jedność to nie identyczność, ale akceptacja i szacunek. Do tego jesteśmy powołani – jako chrześcijanie, ale też jako twórcy programów ekumenicznych” – powiedziała. Uczestnicy uroczystości obejrzeli 25-minutowy film dokumentalny o historii redakcji. Ks. Henryk Paprocki (praw.), pierwszy kierownik Redakcji Ekumenicznej, w rozmowie z Ewą Jóźwiak, konsultantką programów ekumenicznych z Kościoła reformowanego, opowiadał o początkach funkcjonowania. Wskazywał na trudności, z jakimi[...]

miniatura

W Warszawie 31 maja 2022 r. wręczono nagrodę Polskiej Rady Ekumenicznej, przyznawaną za szczególne zasługi dla ruchu ekumenicznego. Nagroda została wręczona podczas obchodów 10-lecia Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (EUTW), które odbyły się tego dnia w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie. Laureatem drugiej edycji nagrody został Roman Michalak, inicjator, współtwórca i prezes zarządu Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – instytucji służącej kształceniu i integracji osób w wieku senioralnym, rozwojowi ich zainteresowań i praktycznych umiejętności, zaspokojeniu ich potrzeb duchowych, krzewieniu ekumenizmu i dialogicznej religijności. Patronat nad EUTW objęły Polska Rada Ekumeniczna (PRE) i ChAT. „W dniu jubileuszu 10. rocznicy działalności Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ChAT, Polska Rada[...]

miniatura

W Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) i ambasady Etiopii w Berlinie. Było ono związane ze współpracą przy pomaganiu afrykańskim uchodźcom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Dnia 28 lutego Tefferi Taddesse Heigyane, zastępca szefa misji ambasady Etiopii w Berlinie, pojechał na granicę polsko-ukraińską, by pomóc obywatelowi Etiopii uchodzącemu przed wojną. W Warszawie nie ma ambasady Etiopii, dlatego placówka w Berlinie obsługuje również Polskę. Jako tłumacz i przewodnik pojechał z nim na granicę również Essayas Techane, asystent uchodźcy i migranta w projekcie Gościnny Kościół prowadzonym przez Polską Radę Ekumeniczną. Z Ukrainy przed wojną uciekają zarówno Ukraińcy, jak i obywatele innych państw, którzy tam przebywają, np. zagraniczni studenci. Wśród uchodźców są m.in. Etiopczycy,[...]

miniatura

– Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2022 Od 18 do 25 stycznia 2022 r. w całej Polsce odbywały się nabożeństwa, spotkania, koncerty w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tematem spotkań był tekst biblijny zaczerpnięty z Ewangelii Mateusza 2,1-12, który przedstawia historię mędrców, którzy podążyli za gwiazdą do Betlejem. Materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane przez Radę Kościołów Bliskiego Wschodu. Warszawa Główne nabożeństwo odbyło się 23 stycznia w prawosławnej katedrze św. Magdaleny w Warszawie. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich w Polsce. Obecni byli m.in. członkowie zarządu Polskiej Rady Ekumenicznej: prezes bp Andrzej Malicki (met.), wiceprezes abp Abel (praw.) i bp Marek Izdebski (ref.), a także dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Iga Zalisz oraz[...]

miniatura

– rozmowa z ks. Grzegorzem Giemzą, dyrektorem Polskiej Rady Ekumenicznej W styczniu odbywa się doroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, w którym uczestniczą w naszym kraju m.in. Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej (PRE). W jego ramach w jednym dniu mamy rozważać wspólne uwielbienie Jezusa, innego dnia jest mowa o wspólnych darach. W jaki sposób jako chrześcijanie różnych wyznań możemy wspólnie zanosić dary Jezusowi? Hasłem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan jest werset z Ewangelii Mateusza 2,2 „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon”. Mowa tu o mędrcach, którzy pospieszyli do Chrystusa, bo zobaczyli znak, dostrzegli na niebie Jego gwiazdę. Reprezentują oni różnorodność ówczesnego świata, ludy różnych kultur, ale też jedność narodów, które poszukują Boga. Tak[...]

miniatura

Ekumeniczne spotkania noworoczne odbywają się co roku w styczniu. Tegoroczne, 10 stycznia zgromadziło w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie liczne grono osób związanych z ruchem ekumenicznym i życiem publicznym w Polsce. W swym przemówieniu prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) bp Andrzej Malicki (met.) przypomniał, że w 2021 roku minęła 75. rocznica utworzenia tej organizacji. Przywołał słowa założycieli, którzy chcieli działać w myśl sformułowania, „że to, co nas łączy, jest wyższego gatunku, aniżeli to, co nas dzieli”. „Te słowa są niezmiernie aktualne dzisiaj, w czasach podziałów, niepewności, nierzadko nawet wrogości. Wchodząc w 76. rok działalności PRE musimy pracować nad zasypywaniem tych podziałów i skupić się na budowaniu jedności wierzących w duchu arcykapłańskiej modlitwy Pana Jezusa: »Aby[...]

miniatura

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Rady Ekumenicznej odbyło się 18 września 2021 r. w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Miało charakter sprawozdawczo wyborczy. Zostało zwołane w związku z upływem pięcioletniej kadencji obecnych władz Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). Dyrektor PRE ks. Grzegorz Giemza omówił działalność rady w ostatnich pięciu latach. Mówił o aktywnościach komisji PRE, a także o jej projektach: Pojednanie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech; Gościnny Kościół i EkoKościół. Omawiając relacje z Kościołem Rzymskokatolickim przypomniał, że wciąż czekamy na przyjęcie przez Watykan wspólnego dokumentu dotyczącego małżeństw mieszanych wyznaniowo. Swoje sprawozdanie przedstawił prezes PRE bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Podkreślił, że w[...]

miniatura

W ramach projektu Polskiej Rady Ekumenicznej EkoKościół odbyło się spotkanie online, podczas którego Magdalena Kadziak ze Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska opowiadała o programie Zielone parafie. Spotkanie odbyło się 14 stycznia 2021 r. Program Zielone parafie proponuje konkretne działania w parafiach, przekładające się na ograniczenie zużycia energii, redukcję emisji gazów cieplarnianych, poprawę jakości powietrza czy optymalizację gospodarowania wodą. „Chcemy, aby program działał w oparciu o wspólnotę, a nie tylko pojedynczych ludzi – tłumaczyła Magdalena Kadziak. – To może być niekończący się proces: oczko wodne, audyt energetyczny, panele słoneczne, stojaki na rowery, zwyczaj chodzenia, a nie jeżdżenia do kościoła”. Program Zielone parafie zakłada system nagród i certyfikacji po wykonaniu kolejnych działań. Można[...]