miniatura

Ekumeniczne Spotkania Noworoczne odbywają się co roku w styczniu. Tegoroczne miało miejsce 11 stycznia w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i zgromadziło grono osób związanych z ruchem ekumenicznym i życiem publicznym w Polsce.

Podczas spotkania przemówienie wygłosił prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) bp Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Nawiązując do zeszłorocznych obchodów 450. rocznicy uchwalenia konfederacji warszawskiej podkreślił, że dzisiaj Kościoły chrześcijańskie i inne religie również powinny zadbać o to, aby w Polsce było miejsce dla wszystkich, którzy są w mniejszości lub są w jakikolwiek sposób prześladowani. „Musimy działać jako siła przemiany społecznej, wspierając sprawiedliwość, pokój i prawa człowieka. Wspólnie jako chrześcijanie możemy być głosem dla tych, którzy są uciskani, bez względu na ich wyznanie czy pochodzenie. Szczególnie dzisiaj, w dobie ksenofobii i rodzącego się nacjonalizmu” – powiedział.

Bp Andrzej Malicki odniósł się również do obecnych wydarzeń na świecie i w Polsce. Wyraził solidarność Kościołów PRE z Ukrainą i potępił działania zbrojne Rosji. Zapewnił także o modlitwie za wszystkich doświadczonych okrucieństwem wojny Izraela z Hamasem w Gazie i wezwał do wspólnego wysiłku na rzecz pokoju i sprawiedliwości.

Duchowny przywołał też ważne wydarzenia ekumeniczne w minionym roku oraz przypomniał, że w dwóch Kościołach należących do PRE wybrano nowych zwierzchników – w Kościele Polskokatolickim bp. Andrzeja Gontarka, a w Kościele Starokatolickim Mariawitów bp. Jarosława M. Jana Opalę. Na koniec bp Malicki przywołał deklarację zawartą w Karcie Ekumenicznej o tym, że chrześcijanie dążą do widzialnej jedności i chcą uczynić wszystko co możliwe, aby przezwyciężyć istniejące jeszcze problemy i przeszkody, które nadal dzielą Kościoły.

Podczas spotkania kilku zaproszonych gości przekazało pozdrowienia. Kard. Kazimierz Nycz (rzym.) mówił, że w Nowy Rok wchodzimy w zamęcie, również w Kościele i dlatego potrzeba nam światła Pana Jezusa narodzonego w Betlejem.

Życzenia od nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Antonio Guido Filipazziego przekazał radca nuncjatury ks. prał. Pavol Talapka. W imieniu Aliansu Ewangelicznego w Polsce głos zabrał bp Marek Kamiński z Kościoła Zielonoświątkowego. „Szana towa, to znaczy wszystkiego najlepszego na nowy rok” – powiedział naczelny rabin Polski Michael Schudrich. W swym wystąpieniu nawiązał do ataku Hamasu na Żydów w Izraelu 7 października i podziękował wszystkim za modlitwy. Głos także zabrali: w imieniu Prezydenta RP je-go doradca Marek Rymsza oraz wicemarszałek senatu Michał Kamiński.

W Ekumenicznym Spotkaniu Noworocznym udział wzięli także zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej: pastor Marek Głodek (bap.), bp Jerzy Samiec (lut.), bp Semko Koroza (ref.), bp Andrzej Gontarek (polkat.), bp Jarosław M. Jan Opala (mar.) i metropolita Sawa (praw.). Obecni byli również rektor ChAT abp prof. Jerzy Pańkowski oraz dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Jadwiga Zalisz.

„Zwiastun Ewangelicki” 2/2024