miniatura

Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną (PRE) a Konferencją Episkopatu Polski (KEP) obradowała w Warszawie w dniu 4 grudnia 2023 r. Obradom współprzewodniczyli: bp Jacek Jezierski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Kontaktów z PRE oraz bp Andrzej Malicki (met.), prezes PRE. Ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej w zebraniu uczestniczyli: abp Abel (praw.), bp Jerzy Samiec (lut.) i ks. Grzegorz Giemza (lut). Ze strony Kościoła Rzymskokatolickiego w zebraniu wzięli udział: bp Andrzej Siemieniewski, bp Adam Bab oraz ks. Sławomir Pawłowski.

Na początku wysłuchano relacji z kościelnych wydarzeń ekumenicznych. Bp Jerzy Samiec przedstawił przygotowania, przebieg i znaczenie XIII Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które odbyło się w dniach 13-19 września 2023 r. w Krakowie. Bp Jacek Jezierski przedstawił relację z rzymskiego Synodu Biskupów o synodalności, który obradował w październiku 2023 r., w którym wzięli także udział obserwatorzy ekumeniczni.

Omówiono przygotowania do nadchodzącego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2024 r. Modlitwom będzie towarzyszyć hasło: „Będziesz miłował Pana, swego Boga (…), a swego bliźniego jak siebie samego” (Łk 10,27). Nabożeństwo centralne odbędzie się 21 stycznia 2024 r. w polskokatolickiej katedrze Świętego Ducha w Warszawie. Postanowiono, że ofiary zbierane w trakcie nabożeństw zostaną przekazane na projekt pt. Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów w Ukrainie, Białorusi, Polsce i Niemczech, w którym od ponad 25 lat biorą udział oficjalni przedstawiciele Kościołów ewangelickich, prawosławnych i rzymskokatolickiego z państw projektu.

Ponadto wysłuchano informacji o Polskim Forum Chrześcijańskim, Komitecie Krajowym Światowego Dnia Modlitwy i nabożeństwach Światowego Dnia Modlitwy w 2024 r. oraz 8. Ekumenicznej Pielgrzymce dla Sprawiedliwości Klimatycznej z Gniezna do Berlina w 2024 r.

Kolejne posiedzenie komisji odbędzie się 20 marca 2024 r. w Warszawie.

XGG

„Zwiastun Ewangelicki” 24/2023