miniatura

Doroczne spotkanie kobiet aktywnie działających w parafiach diecezji cieszyńskiej odbyło się w Ustroniu 20 kwietnia 2024 r. W spotkaniu uczestniczyło 48 pań. Przybyłe przywitała Anna Czudek, przewodnicząca diecezjalnej komisji ds. kobiet, a następnie przekazała prowadzenie spotkania swojej zastępczyni Annie Wantulok z Jaworza. Tematem przewodnim zjazdu było zagadnienie Moja wiara – moja sprawa. Do niego nawiązywało rozważanie diakon Aleksandry Błahut-Kowalczyk oparte na wersecie z Księgi Jeremiasza 39,18. Czy nasze codzienne życie przypomina lot orła, czy raczej bieg maratończyka? Czy w coraz trudniejszej codzienności pokładamy ufność w Bogu, czy chcemy same ją kontrolować? Jak zaufać Bogu bez reszty? Wiara na co dzień – to Biblia w naszym codziennym życiu. To tylko niektóre wątki, które pojawiły się po pobudzającym do refleksji[...]

miniatura

W głębi serca – to temat tegorocznej Wiosennej Konferencji dla Kobiet, która odbyła się 2 marca 2024 r. w Dzięgielowie. Wersetem przewodnim był fragment z 1. Listu do Koryntian „Wszystko niech się dzieje u was w miłości” (16,14). Do kościoła w Dzięgielowie przyjechały panie z oddalonych o wiele kilometrów miejscowości, by spędzić część dnia na rozmowach, wykładach i wspólnym śpiewie. W wydarzeniu uczestniczyło około 200 osób. Rozważaniem na początku spotkania podzieliła się diakon Helena Gajdacz. Mówiła o tym, co zrobił dla każdego z nas Pan Jezus. Przypomniała, że Jego ranami jesteśmy uleczeni, ale też zostawiła nas z pytaniem, czy możemy za apostołem Pawłem powtórzyć: Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus? Zaproszenie do poprowadzenia wykładu przyjęła Sabina Szłapa. Powiedziała, że miłość to styl życia i że w[...]

miniatura

W Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy wobec Kobiet 25 listopada 2023 r. Związek Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich Polska YWCA włączył się w międzynarodową kampanię Czwartki na czarno. Ta ekumeniczna inicjatywa, zapoczątkowana przez Światową Radę Kościołów, jest formą pokojowego protestu przeciwko przemocy i gwałtom, zwłaszcza w kontekście wojen i konfliktów. Kolor czarny w tej kampanii symbolizuje siłę i opór przeciwko przemocy. Kampanię w Polsce swoim patronatem objęła Polska Rada Ekumeniczna. Przemoc ze względu na płeć jest nieodłączną rzeczywistością w każdym kraju, dotykającą kobiety, mężczyzn i dzieci. W obawie przed stygmatyzacją ofiary często milczą, a przemoc jest zazwyczaj ukrywana. Inspirujący dla organizatorów kampanii był przykład matek z Plaza de Mayo w Argentynie, które protestowały przeciwko dyktaturze, kobiet w[...]

miniatura

W dniach 25-26 listopada 2023 r. w Jaworzu (diecezja cieszyńska) odbył się organizowany przez diecezjalną komisję kobiet weekend w SPA dla pań pod nazwą Weekend SPAnem Bogiem. Uczestniczki przywitał bp Adrian Korczago, który wyjaśnił im, że SPA dla duszy to codzienne zanurzanie się w Słowie Bożym i modlitwa, którą można porównać do zapachu perfum. „SPA dla duszy” – to wykłady. Pierwszy, dk. Aleksandry Błahut-Kowalczyk był na temat Księgi Estery, przybliżał historyczne realia tamtego czasu, a także postawy i motywy kierujące przede wszystkim Esterą, ale także pozostałymi bohaterami księgi. Drugi, wykład pt.: Pokora – droga prawdy czy pułapka wygłosiła Agnieszka Laskowska. Mówczyni przedstawiła pokorę w relacji ze Stwórcą, z drugim człowiekiem, jak również w relacji z samym sobą. Wykładom towarzyszyły pieśni w wykonaniu zespołu[...]

miniatura

W sobotę 11 listopada 2023 r. odbyła się Jesienna Konferencja dla Kobiet. Od wielu lat jej gospodarzem jest parafia w Dzięgielowie, a organizatorem Centrum Misji i Ewangelizacji. Temat przewodni konferencji odbywających się dwa razy w roku zazwyczaj związany jest z biblijnym hasłem roku. Wiosną był to werset roku 2023 „Tyś Bóg, który mnie widzi”, teraz zastanawiano się nad sensem słów: „Widzieć Jezusa”. Na spotkanie przyjechały panie z diecezji katowickiej i cieszyńskiej, a także z Czech. Wspólny śpiew poprowadziła Grupa dla Pana z Dzięgielowa. W pierwszej części świadectwem życia z Bogiem podzieliły się trzy kobiety. Ich opowieści o życiu, zmaganiach, relacji z Bogiem, wniosły duży ładunek emocjonalny. Z drugiej strony wskazały na Boże działanie i prowadzenie w bardzo trudnych sytuacjach. Mówiły o Bogu wielkim, wiernym i zainteresowanym[...]

miniatura

– 30. Forum Kobiet Luterańskich Forum jest ważne i potrzebne – takie opinie słychać było najczęściej. W jubileuszowym, 30. Ogólnopolskim Forum Kobiet Luterańskich, które odbyło się w Warszawie w dniach 22-24 września 2023 r. uczestniczyło 86 pań z różnych parafii i diecezji. Tegoroczny temat Wiara w codzienności sformułowano w odniesieniu do Ewangelii Jana 14,1: „Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!”. Łatwo jest wierzyć, gdy życie biegnie spokojnie. O wiele trudniej zachować wiarę, gdy codzienność robi zwrot o 180 stopni, gdy dotyka nas choroba albo gdy z powodu wojny musimy uciekać i szukać schronienia w obcym kraju. Jak wtedy wytrwać w wierze? Na takie pytanie szukano odpowiedzi. Wiara w codzienności Referaty wygłosiły: na temat wiary w codzienności młodej matki – dk. Dorota Obracaj, w życiu[...]

miniatura

Ideologiczno-kościelna i zarazem prawna ofensywa polskich władz, aby wystąpić z Unii Europejskiej i dzięki temu nie musieć stosować europejskiego prawa chroniącego słabszych i wykorzystywanych, trwa. W głosowaniu za przyjęciem kolejnej unijnej dyrektywy jedynie Polska była przeciwko. To smutne. Już nie uznajemy wielu praw podstawowych człowieka, nie aprobujemy nowoczesnych metod leczenia niepłodności, nie wspomagamy kobiet podczas trudności okołoporodowych, nie akceptujemy mniejszości seksualnych i nie gwarantujemy im żadnych praw. Nie przestrzegamy konwencji równościowych, a teraz dopisać można do listy łamania przez nasz kraj podstawowych praw, także kwestię przeciwdziałania przemocy do której dochodzi w kręgach domowych i rodzinnych. Jakbyśmy nie dość mieli kłopotów związanych z występowaniem przeciw zjednoczonej Europie i zasądzanym nam[...]

miniatura

W Wiosennej Konferencji Kobiet, zorganizowanej przez Centrum Misji i Ewangelizacji, 18 marca 2023 r. w Dzięgielowie wzięło udział 167 pań ze Śląska Cieszyńskiego, Górnego Śląska, Małopolski oraz z Czech. W śpiewie prowadziła uczestników damska część zespołu Razem. Poranne rozważanie prowadziła diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk. W pierwszej prelekcji pt. Hagar – historia, która się powtarza Kornelia Heczko przybliżyła tę biblijną postać. Zadawała też niełatwe pytania, m.in.: „Dokąd idziesz?, Skąd przyszłaś?”. Mówiła o braku szacunku, zagmatwanej sytuacji rodzinnej bohaterki, ale przede wszystkim zachęcała do uczenia się biblijnych wersetów, by pamiętać o Bożych obietnicach. Mocno wybrzmiał w jej wypowiedzi werset i temat konferencji „Tyś Bóg, który mnie widzi”. Ewa Londzin zaprosiła na stoisko księgarni Warto, a Marta[...]

miniatura

– rozmowa z Grażyną Kubicą-Heller, antropolożką i socjolożką Jest pani autorką książki Siostry Malinowskiego, czyli kobiety nowoczesne na początku XX wieku – chodzi o światowej sławy antropologa, badacza egzotycznych kultur. Wydana została zanim na dobre rozpoczęło się pisanie o dawnej i współczesnej rzeczywistości ze szczególnym uwzględnieniem kobiecej perspektywy. Skąd pomysł, aby zająć się akurat kobietami? Podczas opracowywania Dziennika w ścisłym znaczeniu tego wyrazu Bronisława Malinowskiego, który ukazał się po polsku w 2002 roku, natrafiłam na jego kartach na całą plejadę osób, z którymi się stykał. Każdą musiałam opatrzyć przypisem z wyjaśnieniem kto zacz. I jeśli o mężczyznach, którzy tam się przewinęli dość łatwo można było uzyskać informacje, to o pojawiających się w tekście kobietach informacje były[...]

miniatura

– Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich W Centrum Luterańskim w Warszawie, po dwóch latach przerwy, odbyło się w dniach 16-18 września 2022 r. XXIX Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich (OFKL). Synodalna komisja ds. kobiet, która jest organizatorem kolejnych forów, za temat przewodni przyjęła Jedność Kościoła, ponieważ rok 2022 Synod Kościoła ogłosił Rokiem jedności. Przez wszystkie dni obradom towarzyszył cytat biblijny z Listu do Efezjan 4,4-6. Na OFKL przybyło ponad 40 pań z całego kraju. Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się spacerem po warszawskiej dzielnicy Muranów, który prowadziła Maria Chmiel. Przy placu Krasińskich zwróciła uwagę na udział kobiet w powstaniu warszawskim, dalej przechodząc na Muranów, opowiedziała o historii oraz architekturze tego miejsca. Prowadząca pokazała obiekty związane z ewangelicyzmem, jak[...]