miniatura

– wręczono Nagrodę Kościoła 2022

W Pasymiu na Mazurach 6 sierpnia 2022 r. biskup Kościoła Jerzy Samiec wraz z prezesem Synodu Kościoła ks. Adamem Maliną wręczyli Nagrodę Kościoła im. królewny Anny Wazówny przyznaną w 2022 roku. Laureatką po raz pierwszy w historii tego wyróżnienia była nie instytucja, ale indywidualna osoba – Ilse Masuch.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Kościoła, władz wojewódzkich i samorządowych oraz ewangelickich parafii. Zebranych przywitali ks. Witold Twardzik – proboszcz parafii ewangelickiej w Pasymiu oraz ks. Adrian Lazar – proboszcz parafii ewangelickiej w Szczytnie, który przypomniał trudne losy powojennej ludności mazurskiej: „Ewangelicy na Mazurach musieli walczyć o własne kościoły, o duszpasterzy, którzy mogliby sprawować nad nimi religijną opiekę, walczyć o zgodę na sprawowanie nabożeństw we własnych domach, o naukę religii, używanie zrozumiałego języka w liturgii, a przede wszystkim o własną godność i tożsamość. To powodowało fale wyjazdów za Odrę na zawsze. Wśród rodzin, które opuściły Mazury, była rodzina Ilse – wówczas Beckmann, a także jej przyszłego męża Siegfrieda Masuch. Wyjazdy Mazurów powodowały, że parafie stawały się coraz mniej liczne.

Dziś, z perspektywy czasu mogę potwierdzić, że dzięki wielu Mazurom, którzy opuścili swój Heimat, ich tęsknocie za dawną ojczyzną rozwinęły się dzisiejsze partnerstwa z parafiami w Niemczech. Wielu z nich było wśród pierwszych, którzy mieli odwagę i siłę budować mosty pojednania w oparciu o prawdę i wiarę pomiędzy byłymi a obecnymi mieszkańcami tej ziemi.

Jeśli dziś nasze parafie w Pasymiu i w Szczytnie zajmują ważne miejsce w życiu lokalnej społeczności i Mazur, to dzięki zaangażowaniu parafian oraz duchownych m.in. w tamtych trudnych czasach. To także dzięki pomocy i wsparciu tych, którzy kiedyś tu mieszkali, dla których w sercu Mazury pozostały na zawsze ojczyzną”.

Przyjmując nagrodę Ilse Masuch podziękowała władzom Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce za to wyróżnienie. Podkreśliła, że kierowała się przede wszystkim bezinteresownością w przywróceniu materialnego i duchowego dziedzictwa ewangelickiego ziemi szczycieńskiej. Ta nagroda jest również symbolem wdzięczności za każdego sponsora i ofiarodawcę, który odpowiedział na jej apel o pomoc.

Po podziękowaniu wyświetlono prezentację przestawiająca wykonane prace remontowe i konserwatorskie kościołów w Pasymiu i Szczytnie. Następnie głos zabrali zaproszeni goście: biskup diecezji mazurskiej Paweł Hause, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Sylwia Jaskulska, szef kancelarii wojewódzkiego sejmiku samorządowego oraz pełnomocnik ds. mniejszości narodowych i etnicznych Wiktor Marek Leyk oraz w imieniu burmistrza miasta Pasymia, skarbnik miasta Arkadiusz Młyńczak. Na zakończenie ks. Witold Twardzik zaprosił na koncert.


Ilse Masuch urodziła się 20 marca 1938 r. w Rańsku. W trakcie działań wojennych, jak wielu Mazurów opuściła swój dom, wróciła niedługo po zakończeniu wojny w 1947 r. Przez całą młodość była zaangażowana w życie duchowe parafii. Prowadziła chór parafialny, szkółki niedzielne, lekcje religii, była także organistką w Rańsku. Trudne losy Mazurów po II wojnie światowej spowodowały, że Ilse Masuch w latach 60. opuściła rodzinny kraj.

Nie zapomniała jednak o swojej parafii – duchowym domu. Na każdym kroku wspierała rzeczowo i finansowo parafie ewangelickie powiatu szczycieńskiego. To z jej inicjatywy został wykonany generalny remont kościołów w Szczytnie i Rańsku. Przed planowanymi pracami w kościołach parafii szczycieńskiej przygotowywała dokumentację w języku niemieckim, pisała projekty remontowe. Również dzięki niej udało się pozyskać nowe organy do kościoła w Szczytnie. Od 2008 r. zaangażowała się także w realizację projektów parafii w Pasymiu: prace konserwatorskie elewacji nawy i wieży kościoła oraz wymianę poszycia dachowego. Nigdy nie szczędziła sił i czasu, szukając sponsorów, wysyłając listy z apelami do byłych mieszkańców powiatu szczycieńskiego. Jej życzliwość, otwartość i prawość spowodowały pozytywny odzew, a tym samym możliwość realizacji zamierzonych przez parafię planów ratowania najstarszych w regionie zachowanych ewangelickich kościołów.

„Zwiastun Ewangelicki” 17/2022