miniatura

Dnia 10 stycznia 2023 r. Małgorzata Wiśniewska – należąca do parafii w Ostródzie – otrzymała Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Laureatka jest mieszkanką Łęgut w gminie Gietrzwałd, która przez blisko 80 lat dbała, pielęgnowała, a gdy trzeba było walczyła o zachowanie ostatniego ewangelickiego kościoła na terenie powiatu olsztyńskiego. Wniosek o odznaczenie złożyła parafia. Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego przychylił się do niego. Z rąk marszałka Marka Gustawa Brzezina zasłużona parafianka Małgorzata Wiśniewska, w gronie najbliższych, odebrała odznakę. W spotkaniu wziął także udział ks. Wojciech Płoszek, proboszcz parafii w Ostródzie. „Są tacy ludzie, których życie stanowi przykład i inspirację dla następnych pokoleń. Bez jej wiernej i oddanej służby bez wątpienia nie mielibyśmy już[...]

miniatura

Podczas ekumenicznego nabożeństwa z okazji 505. Pamiątki Reformacji w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach 31 października 2022 r., zostały wręczone Śląskie Szmaragdy. W tym roku uhonorowani zostali: Władysława Magiera oraz dyrygent Mirosław Jacek Błaszczyk, długoletni dyrektor Filharmonii Śląskiej w Katowicach. W roku jubileuszu 500 lat Reformacji filharmonicy pod jego batutą zagrali wiele koncertów propagujących dorobek ewangelickich kompozytorów. Jako dyrektor przyczynił się do nazwania filharmonii imieniem ewangelika Karola Stryi – znakomitego dyrygenta, którego był uczniem. Władysława Magiera jest członkinią rady parafialnej w Cieszynie oraz delegatką do synodu diecezji cieszyńskiej. Jest działaczką społeczną, historyczką, przewodniczką. Była inicjatorką powstania Cieszyńskiej Uliczki Kobiet na Wzgórzu Zamkowym, jest[...]

miniatura

– wręczono Nagrodę Kościoła 2022 W Pasymiu na Mazurach 6 sierpnia 2022 r. biskup Kościoła Jerzy Samiec wraz z prezesem Synodu Kościoła ks. Adamem Maliną wręczyli Nagrodę Kościoła im. królewny Anny Wazówny przyznaną w 2022 roku. Laureatką po raz pierwszy w historii tego wyróżnienia była nie instytucja, ale indywidualna osoba – Ilse Masuch. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Kościoła, władz wojewódzkich i samorządowych oraz ewangelickich parafii. Zebranych przywitali ks. Witold Twardzik – proboszcz parafii ewangelickiej w Pasymiu oraz ks. Adrian Lazar – proboszcz parafii ewangelickiej w Szczytnie, który przypomniał trudne losy powojennej ludności mazurskiej: „Ewangelicy na Mazurach musieli walczyć o własne kościoły, o duszpasterzy, którzy mogliby sprawować nad nimi religijną opiekę, walczyć o zgodę na sprawowanie[...]