miniatura

– nagroda Polskiej Rady Ekumenicznej

Polska Rada Ekumeniczna (PRE) w grudniu 2020 r. po raz pierwszy przyznała swoje nagrody za szczególne zasługi dla ruchu ekumenicznego. Nagroda „przyznawana jest osobom fizycznym oraz prawnym i innym podmiotom, w kraju i za granicą, szczególnie zasłużonym dla ruchu ekumenicznego w Polsce i na świecie”. Kapitułę nagrody stanowi prezydium PRE. W tym roku nagrodzono osiem osób. Statuetki wręczono na różnych nabożeństwach, m.in. w trakcie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w styczniu 2021 roku.

Lublin

Podczas nabożeństwa ekumenicznego 18 stycznia w rzymskokatolickiej katedrze prezes PRE bp Jerzy Samiec i abp Abel prawosławny ordynariusz lubelsko-chełmski i wiceprezes PRE wręczyli nagrodę prezydentowi Lublina Krzysztofowi Żukowi. Samorządowiec prowadzi otwartą politykę współpracy z wieloma wyznaniami chrześcijańskimi oraz z Lubelskim Od-działem Polskiej Rady Ekumenicznej, wspierając administracyjnie i finansowo różne ich przedsięwzięcia. Dzięki temu od kilku lat prowadzony jest w mieście program „Ekumeniczny Lublin” o charakterze kulturalnym i naukowym. „Aktywność i zaangażowanie Krzysztofa Żuka (…) ukazują go jako mądrego włodarza otwartego na wielokulturowy wymiar współczesności, szczodrego mecenasa kultury i nauki oraz dialogu ekumenicznego” – napisano w laudacji.

W kazaniu abp Abel przypomniał o potrzebie dziękczynienia za wielki postęp, jaki dokonał się w minionych dekadach w drodze jedności pomiędzy chrześcijanami.

Kamień Śląski

Nabożeństwo odbyło się 20 stycznia w kaplicy sanatoryjnej św. Sebastiana. Podczas nabożeństwa bp Jerzy Samiec wręczył abp. Alfonsowi Nossolowi nagrodę PRE. Rzymskokatolicki duchowny jest od kilkudziesięciu lat zaangażowany w ruch ekumeniczny krajowy i międzynarodowy. Kierował Instytutem Ekumenicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Radą Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. Współprzewodniczył Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. Był członkiem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Uczestniczył w dialogu katolicko-prawosławnym i katolicko-luterańskim.

W kazaniu abp Alfons Nossol powiedział m.in.: „Opór stawiany ekumenizmowi jest oporem stawianym Duchowi Świętemu. To nie ekumenizm jest herezją, ale jego odrzucenie nią jest”.

„To pod księdza arcybiskupa wpływem następni duchowni rozumieją, co to znaczy ekumenizm (…). Dziękujemy za tę miłość, której przez twoje działanie doświadczaliśmy” – powiedział prezes PRE.

Warszawa

Podczas nabożeństwa 22 stycznia w luterańskim kościele Świętej Trójcy wręczono nagrodę PRE bp. Zdzisławowi Trandzie.

Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich.

Bp Zdzisław Tranda, emerytowany biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego był i jest zaangażowany w ruch ekumeniczny zarówno na poziomie lokalnym – w Zelowie, gdzie był proboszczem, krajowym oraz międzynarodowym. W latach 1990–1993 był prezesem PRE, zaś w latach 1997–2005 przewodniczył Komitetowi Krajowemu Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Brał udział m.in. w VII Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Rady Kościołów w Canberrze (1991), a także w kilku zgromadzeniach ogólnych Konferencji Kościołów Europejskich.

„Konsekwencję w dbałości o dobre relacje ekumeniczne widać w całym życiu ks. Zdzisława Trandy. (…) Ta postawa wobec wierzących inaczej kształtowała się przez lata i wynika z refleksji nad Słowem Bożym oraz dobrego osadzenia we własnej tradycji wyznaniowej” – czytamy w laudacji.

Kazanie wygłosił bp Romuald Kamiński (rzym.). Nabożeństwo było transmitowane przez Internet na kanale YouTube Luteranie w Warszawie i w całości było tłumaczone na język migowy.

W Warszawie 25 stycznia w prawosławnej katedrze św. Marii Magdaleny odbyły się uroczystości, z okazji imienin metropolity Sawy, zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, podczas których bp Jerzy Samiec wręczył solenizantowi nagrodę PRE.

Metropolita Sawa od ponad 22 lat kieruje Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym – jednym z siedmiu Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej. Zasiadał w Komisji Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów oraz w Katolicko-Prawosławnej Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego. Jest profesorem teologii, od blisko 50 lat pracuje w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Z urzędu zasiada też w prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej.

Dwie statuetki nagrody zostaną wręczone w późniejszym terminie. Wyróżniono nią także Danutę i Zbigniewa Baszkowskich z Kościoła Rzymskokatolickiego, którzy założyli Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania „Effatha” w Warszawie oraz Pelagię Jaworską i bp. M. Włodzimierza Jaworskiego z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Bp M. Włodzimierz Jaworski był zaangażowany w działalność PRE w oddziale łódzkim i centralnym. Jego żona Pelagia angażowała się w prace komisji kobiet PRE, a także Komitetu Krajowego Światowego Dnia Modlitwy.

więcej informacji o nagrodzie oraz zdjęcia na: ekumenia.pl


Statuetkę nagrody zaprojektowała ukraińska rzeźbiarka i graficzka Alisa Temchenko. Składa się ona z czterech warstw szkła. Umieszczono na nich cztery kolorowe, nieregularne plamy, w ich centrum krzyż, a pod spodem cytat z Ewangelii JanaAby wszyscy byli jedno” (J 17,21a).

Cztery warstwy szkła i cztery plamy symbolizują różne tradycje chrześcijańskie. Wskazują na istniejący podział, ale ich przyleganie nawiązuje do głównej idei ekumenii – jedności w różnorodności. Kolorowe plamy tworzą harmonijny obraz – tak jak chrześcijanie różnych wyznań tworzą Boży Kościół. W centrum znajduje się krzyż. Widać go wyraźnie tylko wtedy, gdy spojrzy się na wprost, równomiernie uwzględniając wszystkie płaszczyzny.

„Zwiastun Ewangelicki” 3/2021