miniatura

Dnia 15 września 2020 roku w bazylice dominikanów w Lublinie odbyło się kolejne wydarzenie ekumeniczne – Debata dwóch ambon. Na ambonach, które są po przeciwległych stronach kościoła, stanęli abp Stanisław Budzik (rzym.) oraz bp Jan Cieślar (lut.). Dysputę zatytułowaną Smak krzyża. Krzyż u katolików i luteran prowadził o. Tomasz Dostatni. Była to ostatnia debata w tej formule – następne odbywać się będą w kościele ewangelickim w Lublinie ze względu na przeniesienie o. Tomasza Dostatniego do Szczecina.

Tradycja debat toczących się pomiędzy adwersarzami stojącymi na przeciwległych  ambonach sięga XVII wieku, wtedy w bazylice lubelskiej dochodziło do dysput pomiędzy arianami a rzymskimi katolikami. Wspomniana debata nie miała jednak charakteru konfrontacyjnego, lecz poznawczy i pojednawczy. Zakończyła się wspólną modlitwą i błogosławieństwem.

Debata dwóch ambon, fot. Dariusz Bruncz

Medalem Unii Lubelskiej zostali odznaczeni bp Jerzy Samiec i prof. Hanna Suchocka – wręczenie medali przez Prezydenta Miasta Lublina odbyło się w lubelskim Trybunale Koronnym 30 września 2020 r. Bp Jerzy Samiec otrzymał medal ze względu na jego zasługi na polu szerzenia ekumenizmu, a także idei wolności, równości i braterstwa mocno zakorzenionych w tradycji unii lubelskiej.

Uroczystość odbyła się w ramach debaty Dialog kultur w Europie i Lublinie, w której wzięli udział prof. Hanna Suchocka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), bp Jerzy Samiec (Polska Rada Ekumeniczna) i dr Krzysztof Żuk (prezydent Lublina). Debatę prowadził prof. Sławomir Żurek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W trakcie wystąpił zespół wokalny The Snopkers Ensamble, który na co dzień związany jest z parafią luterańską w Lublinie.

Przed debatą w archikatedrze lubelskiej odbyło się nabożeństwo ekumeniczne pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika (rzym.). Kazanie wygłosił bp Jerzy Samiec.

Całość zorganizowano w ramach cyklu Ekumeniczny Lublin 2020. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie.


Medal Unii Lubelskiej przyznawany jest od ponad dwudziestu lat. Został ustanowiony w 1999 roku podczas uroczystych obchodów 430-lecia unii lubelskiej. Jest wręczany osobom szczególnie zasłużonym dla Lublina, w szczególności za działalność na polu międzynarodowej promocji miasta. Jest to, obok okolicznościowego Medalu 700-lecia, najwyższe i najbardziej prestiżowe wyróżnienie Prezydenta Miasta Lublina.

Retransmisję z nabożeństwa i debaty można obejrzeć na stronie www.lublin.luteranie.pl

„Zwiastun Ewangelicki” 21/2020