miniatura

Lublin – niegdyś miasto położone w centrum ziem polskich, w którym wachlarz zwyczajów, tradycji i religii splatał się w niepowtarzalny klimat. Kontynuując tradycję wzajemnego poszanowania i wspólnoty Kościoły: prawosławny, rzymskokatolicki, ewangelicko-augsburski, zielonoświątkowy i adwentystyczny już od kilku lat propagują ideę ekumenii.

Podejmowane działania: wspólna modlitwa i dialog o aktualnych problemach nurtujących dzisiejsze społeczeństwo zmierzają do wzbudzenie wzajemnego szacunku chrześcijan różnych wyznań i szerzenie wiedzy na temat tych Kościołów. Tegoroczny program pod hasłem Ekumeniczny Lublin 2020 – Ludzie i formy dialogu – ku Jerozolimie zainaugurowano nabożeństwem ekumenicznym, które odbyło się w Lublinie 19 lutego br. w bazylice oo. dominikanów. We wspólnej modlitwie uczestniczyli: metropolita lubelski abp Stanisław Budzik (rzym.), ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej abp Abel (praw.) i zwierzchnik diecezji warszawskiej bp Jan Cieślar (lut.). W kazaniu abp. Abel podkreślił wielkie znaczenie wspólnych wartości chrześcijańskich, a także zauważalny wkład lubelskiego ruchu ekumenicznego w rozbudzanie wrażliwości religijnej. Chór parafii ewangelicko-augsburskiej wykonał pieśń w oparciu o Psalm 137 Siedząc po niskich brzegach w przekładzie Jana Kochanowskiego z muzyką Mikołaja Gomółki. Przed wspólnymi prośbami o pokój, zjednoczenie, Bożą opiekę dla ojczyzny, modlitwę odmówił bp Jan Cieślar. Po intencjach modlitewnych zmówiono Modlitwę Pańską. Na zakończenie zaśpiewał chór parafii prawosławnej.

Uczestnicy zaproszeni zostali do Trybunału Koronnego, gdzie odbyła się debata – ekumeniczna rozmowa biskupów. Głównymi tezami dysputy były: dialog Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem, dialog w Kościele oraz dialog miedzy Kościołami. Wypowiedzi dotyczyły soboru, synodów, współpracy różnych gremiów kościelnych, a także kwestii teologicznych. Ważnym tematem okazał się dialog Kościoła ze światem. Omawiane zagadnienia koncentrowały się wokół kultury, nauki, sposobu postrzegania zagrożeń. Blok zamykał dialog w społeczeństwie. Podkreślona została rola dobrze pojmowanej polityki jako wyrazu troski o wspólne dobro.

Na zakończenie spotkania głos zabrał kantor Symcha Keller – wyznawca judaizmu. Wystąpienie to było wyrazem szerszego otwarcia się i szacunku dla starszych braci w wierze. Było to niejako wprowadzeniem do kolejnego wydarzenia ekumenicznego, które planowano na 25 marca, jednak ze względu na pandemię koronawirusa spotkanie poświęcone wspólnemu świadectwu wiary Żydów i chrześcijan we współczesnym świecie przesunięto na później.

zdjęcia Iwona Burdzanowska

„Zwiastun Ewangelicki” 10/2020