miniatura

– czyli chrześcijanin a polityka Polityka – zdaniem Arystotelesa – jest sztuką rządzenia państwem, której celem jest osiąganie dobra wspólnego. Nowożytne rozumienie polityki kojarzone jest często z Maxem Weberem, żyjącym na przełomie XIX i XX wieku, wybitnym niemieckim socjologiem, filozofem, prawnikiem, ekonomistą i politologiem, który za jej cel uznał zdobycie władzy, udział w jej sprawowaniu lub wpływaniu na nią. Współcześnie, politykę traktuje się jako całokształt działań, związanych ze sprawowaniem władzy w państwie, przezwyciężaniem konfliktów interesów różnych grup społecznych, co powinno prowadzić do ochrony ładu społecznego. Czy i w jaki sposób chrześcijanie powinni w nich uczestniczyć? Takie podejście nie wyklucza oczywiście radykalnych działań transformacyjnych, zmieniających zarówno ustrój polityczny, jak i[...]

miniatura

W dniu 17 kwietnia 2024 roku w kościele luterańskim w Lublinie odbyło się pierwsze „Spotkanie pod Aniołami” na temat Kościół wobec wyzwań współczesności spotkanie miało formę debaty, a jej uczestnikami byli: biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej Adam Bab (rzym.) i biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago (lut.). Nazwa planowanego cyklu nawiązuje do dwóch aniołów w zwieńczeniu ołtarza, odkrytych w trakcie renowacji lubelskiego kościoła Debatę poświęconą ocenie kondycji Kościołów oraz ich reakcji na wyzwania współczesności prowadził dominikanin o. Tomasz Dostatni. Składała się z trzech części. W pierwszej każdy z biskupów odpowiadał na pytania prowadzącego, w drugiej biskupi zadawali pytania sobie nawzajem, w trzeciej – odpowiadali na pytania publiczności. Ważnym wątkiem dyskusji była kwestia stosunku młodych ludzi do[...]

miniatura

Bóg działa w naszym życiu poprzez ludzi, których do nas posyła. Ważne, abyśmy ich rozpoznali i posłuchali Jego głosu. W moim dotychczasowym życiu zarówno w trudnych sprawach rodzinnych, jak i zawodowych pojawiały się takie osoby, które podpowiadały rozwiązania. W przypadku mojej konwersji było podobnie. Pochodzę z rodziny katolickiej, ale nieszczególnie zaangażowanej religijnie. Moja starsza córka, opracowując drzewo genealogiczne naszej rodziny, odkryła, że nasi przodkowie byli także prawosławnymi oraz protestantami. Pierwsze doświadczenia Moje pierwsze skojarzenia z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim sięgają drugiej połowy lat 70. ubiegłego wieku, gdy jako uczeń liceum ogólnokształcącego codziennie przechodziłem koło kościoła o szarej elewacji, zawsze zamkniętego, tajemniczego, otoczonego zabytkowym, ale niszczejącym cmentarzem. Nie[...]

miniatura

– dbałość o lubelskie dziedzictwo   Kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy w Lublinie przy ul. Ewangelickiej 1 jest jedynym czynnym kościołem luterańskim w całym województwie lubelskim. W dniu 12 marca 2023 r. odbyło się w nim nabożeństwo dziękczynne z okazji zakończenia pierwszego etapu remontu tego zabytkowego budynku. Ostatnio zadbano też o dwa inne obiekty mocno związane z dziejami ewangelików i ich wkładem w rozwój Lubelszczyzny. Pierwszy etap remontu, dofinansowany ze środków unijnych, trwał ponad rok. W tym czasie w kościele wymieniono poszycie dachowe na miedziane, wyremontowano poddasze, wykonano nową elewację wieży, zabezpieczono fundamenty przed wilgocią, doprowadzono instalacje sanitarną i wodno-kanalizacyjną, wykonano zewnętrzną iluminację świetlną. Ponadto we wnętrzu kościoła wymieniono ogrzewanie, częściowo[...]

miniatura

  Bieżący rok został przez Synod Kościoła luterańskiego w Polsce ogłoszony Rokiem jedności. Wiąże się to z hasłem zbliżającego się XIII Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które w 2023 roku odbędzie się w Krakowie. Temat roku 2022, jak i samego Zgromadzenia Ogólnego ŚFL, przywołują na myśl inicjatywy na rzecz jedności, które od pewnego czasu podejmowano w naszym Kościele w Polsce. Niektóre z nich przeprowadzono w Lublinie. Już w latach 80. i 90. ubiegłego wieku przedstawiciele Kościołów mniejszościowych obecnych w Lublinie zauważyli potrzebę współpracy ekumenicznej – głównie w jej praktycznym wymiarze. Praktykowanie współpracy Trudne ekonomicznie i politycznie czasy sprzyjały potrzebie jedności, współpracy, pomaganiu sobie nawzajem bez względu na przynależność wyznaniową. Wystarczy przywołać chociażby[...]

miniatura

Toruń W ramach Wojewódzkich Obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w pałacu w Lubostroniu 18 września 2020 r. miała miejsce uroczystość wręczenia medali Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Hereditas Saeculorum. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Toruniu otrzymała to wyróżnienie za przeprowadzenie kompleksowych prac remontowych i konserwatorskich kościoła św. Szczepana w Toruniu. Skomplikowane i długotrwałe prace prowadzone w latach 2012-2014 oraz 2016-2019 uratowały i przywróciły obiektowi zabytkową wartość. Medale Hereditas Saeculorum to wyraz uznania dla osób zaangażowanych w działania na rzecz ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego. Lublin Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lublinie już niedługo rozpocznie remont zabytkowego, XVIII-wiecznego kościoła Świętej Trójcy. Będzie on możliwy dzięki funduszom z Regionalnego Programu[...]

miniatura

Lublin – niegdyś miasto położone w centrum ziem polskich, w którym wachlarz zwyczajów, tradycji i religii splatał się w niepowtarzalny klimat. Kontynuując tradycję wzajemnego poszanowania i wspólnoty Kościoły: prawosławny, rzymskokatolicki, ewangelicko-augsburski, zielonoświątkowy i adwentystyczny już od kilku lat propagują ideę ekumenii. Podejmowane działania: wspólna modlitwa i dialog o aktualnych problemach nurtujących dzisiejsze społeczeństwo zmierzają do wzbudzenie wzajemnego szacunku chrześcijan różnych wyznań i szerzenie wiedzy na temat tych Kościołów. Tegoroczny program pod hasłem Ekumeniczny Lublin 2020 – Ludzie i formy dialogu – ku Jerozolimie zainaugurowano nabożeństwem ekumenicznym, które odbyło się w Lublinie 19 lutego br. w bazylice oo. dominikanów. We wspólnej modlitwie uczestniczyli: metropolita lubelski abp Stanisław Budzik[...]