miniatura

  Bieżący rok został przez Synod Kościoła luterańskiego w Polsce ogłoszony Rokiem jedności. Wiąże się to z hasłem zbliżającego się XIII Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które w 2023 roku odbędzie się w Krakowie. Temat roku 2022, jak i samego Zgromadzenia Ogólnego ŚFL, przywołują na myśl inicjatywy na rzecz jedności, które od pewnego czasu podejmowano w naszym Kościele w Polsce. Niektóre z nich przeprowadzono w Lublinie. Już w latach 80. i 90. ubiegłego wieku przedstawiciele Kościołów mniejszościowych obecnych w Lublinie zauważyli potrzebę współpracy ekumenicznej – głównie w jej praktycznym wymiarze. Praktykowanie współpracy Trudne ekonomicznie i politycznie czasy sprzyjały potrzebie jedności, współpracy, pomaganiu sobie nawzajem bez względu na przynależność wyznaniową. Wystarczy przywołać chociażby[...]

miniatura

Toruń W ramach Wojewódzkich Obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w pałacu w Lubostroniu 18 września 2020 r. miała miejsce uroczystość wręczenia medali Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Hereditas Saeculorum. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Toruniu otrzymała to wyróżnienie za przeprowadzenie kompleksowych prac remontowych i konserwatorskich kościoła św. Szczepana w Toruniu. Skomplikowane i długotrwałe prace prowadzone w latach 2012-2014 oraz 2016-2019 uratowały i przywróciły obiektowi zabytkową wartość. Medale Hereditas Saeculorum to wyraz uznania dla osób zaangażowanych w działania na rzecz ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego. Lublin Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lublinie już niedługo rozpocznie remont zabytkowego, XVIII-wiecznego kościoła Świętej Trójcy. Będzie on możliwy dzięki funduszom z Regionalnego Programu[...]

miniatura

Lublin – niegdyś miasto położone w centrum ziem polskich, w którym wachlarz zwyczajów, tradycji i religii splatał się w niepowtarzalny klimat. Kontynuując tradycję wzajemnego poszanowania i wspólnoty Kościoły: prawosławny, rzymskokatolicki, ewangelicko-augsburski, zielonoświątkowy i adwentystyczny już od kilku lat propagują ideę ekumenii. Podejmowane działania: wspólna modlitwa i dialog o aktualnych problemach nurtujących dzisiejsze społeczeństwo zmierzają do wzbudzenie wzajemnego szacunku chrześcijan różnych wyznań i szerzenie wiedzy na temat tych Kościołów. Tegoroczny program pod hasłem Ekumeniczny Lublin 2020 – Ludzie i formy dialogu – ku Jerozolimie zainaugurowano nabożeństwem ekumenicznym, które odbyło się w Lublinie 19 lutego br. w bazylice oo. dominikanów. We wspólnej modlitwie uczestniczyli: metropolita lubelski abp Stanisław Budzik[...]