25 listopad 2015
zwiastun.pl
Ukazuje się od 15 stycznia 1863 r.
Z Biblią na co dzień